Мар 04 2004

Стан та проблеми поводження з відходами в Одеській області

Опубликовано в 08:34 в категории Сбор и переработка отходов

Стан та проблеми поводження з відходами в Одеській області

                                          Чабаненко П.М.

Начальник Державного управління екології та природних

ресурсів в Одеській області

                                      

         Одеська область, маюча багаті рекреаційні ресурси, вигідне економіко-географічне розташування, різноманіття природних та соціально-економічних умов, має і багатопрофільний складний господарський комплекс з високорозвиненими агропромисловою, машинобудівельною та  транспортною галузями.

         Одна з найбільш гострих екологічних проблем області є проблема  утворення, зберігання, утилізації та знешкодження токсичних відходів.

Значний обсяг накопичених в Одеській області відходів обумовлений соціально-економічними, техніко-технологічними та організаційними факторами, основними з яких є:

- відсутність сміттєпереробних підприємств;

- значна питома вага застарілих технологій та обладнання;

- зношеність  виробничих основних фондів, що зумовлюють високу ресурсовмісність виробництва, яка призводить до утворення великої кількості відходів;

- значна кількість відходоутворюючих галузей промисловості – метало- та  енерговмісних виробництв (хімічна, нафтохімічна,

нафтопереробна промисловість, машинобудівельна, чорна та кольорова металургія);

- відсутність екологічно безпечної технології утилізації або знешкодження  заборонених, або непридатних для подальшого        використання хімічних засобів захисту рослин .

В області накопичено біля 1500 т непридатних, або заборонених для подальшого використання хімічних засобів захисту рослин.

За останні роки зазначились деякі  позитивні зрушення.

На побудованому у Ширяївському районі біля с.Затишшя за розробленим інститутом “Укрпівдендіпроводгосп” проектом складі екологічно безпечного довгострокового зберігання непридатних для подальшого використання хімічних засобів захисту рослин проведено роботи з перезатарення отрутохімікатів.

         Для проведення перезатарення Одеською прикордонною державною контрольно-токсикологічною лабораторією було проведено ідентифікацію проб хімічних речовин складу отрутохімікатів та надано висновки у „Науково-технічному звіті”.

         Згідно „Проекту затарювання” , розробленого Укрпівдендіпровод-госпом, науково-виробничою фірмою „Колорит ОС” (м.Київ) проведено роботи з перезатарення 160 тн хімічних засобів захисту рослин у спеціальні полімербетонні контейнери.

Ширяївській райдержадміністрації виділено кошти з обласного природоохоронного фонду  на завершення робіт по детоксикації будівлі старого складу та реабілітації забрудненої території.

На складі зберігання хімічних засобів захисту рослин у с.Саф”яни Ізмаїльського району затарено біля 215 тн отрутохімікатів.

         У 2003 році Одеським морським торговельним портом розроблено та узгоджено Програму моніторингових досліджень за станом отрутомогильника біля Алтестово та укладено договір з Українським науково-дослідним проектно-конструкторським інститутом морського флоту України  (УкрНІІМФ) на її проведення .

         Влітку 2003 р. співробітниками інституту сумісно з представниками порту виконано обстеження майданчика усередині  огорожі отрутомогильника та прилеглої території та відібрано проби грунту та підземних і поверхневих вод.

         Хімічні аналізи води та грунту виконувались спеціалізованою дослідницькою лабораторією “Контролю стану навколишнього середовища” СКТБ з дослідницьким виробництвом фізико-хімічного інституту Національної Академії наук України.

         Оцінка токсичності грунту в районі розташування отрутомогильника проводилася у Дослідницькому центрі Інституту біології південних морів (ІнБЮМ).

         На підставі виконаного комплексу хімічних та мікробіологічних досліджень грунту та підземних і поверхневих вод в районі розташування отрутомогильника зроблено висновки:

- забруднення грунту ДДТ відсутнє по всій території;

- вміст у грунті продуктів метаболізму ДДТ на території отрутомогильника не перевищує рівня гранично-допустимої концентрації (ГДК);

- не виявлено забруднення почви  ДДД та ДДЕ на відстані 1000 м від отрутомогильника.

- не виявлено вміст ДДТ та продуктів метаболізму у водах  підземного  горизонту та поверхневого шару Хаджибейського лиману.

За останнє десятиріччя на території ВАТ "Лукойл-ОНПЗ" проведено і продовжується виконання широкого комплексу геолого-екологічних робіт, пов"язаних з вивченням стану нафтозабруднення, спостереженням за станом грунту, підземних вод, а також проводяться заходи з ліквідації нафтозабруднення - санація підземних вод та грунтів. Для  виконання указаних робіт підприємством укладена угода з фірмою "Гідрогеосервіс".

На території підприємства функціонує локальна мережа свердловин для спостереження, яка  нараховує 31 свердловину. Склад і обсяги гідрорежимних спостережень відповідають затвердженій від 10.03.2002 року "Програмі гідрорежимних спостережень". Даний проект локального моніторінгу підземних вод зареєстрований у Державному реєстрі робіт з геологічного вивчення надр.

            З 1995 року проводяться роботи  із санації підземних вод. Загальна кількість свердловин, з яких проводиться регулярна відкачка, сягає 49 одиниць. Всього, з початку проведення даних заходів, із свердловин добуто біля 5,5 тис. тонн нафтопродуктів. За цей період товщина нашарування нафтопродуктів на поверхні водоносного горизонту знизилась до 0,1-0,6 м, що складає 80-96% від початкових вертикальних лінз забруднення.

         Обсяг витрачених коштів на проведення робіт становив у 2003 році  362 тис.грн.,  відкачано за 2003 рік біля 85 тн нафтопродуктів.

У 2004   році планується продовження проведення геолого-екологічних робіт, пов"язаних із вивченням стану нафтозабруднення, спостереженням за екологічним станом грунтів, підземних вод, що дасть можливість визначити рівень забруднення на сьогодняшній час.

         На території області діють біля двох десятків підприємств, які мають відповідні ліцензії на збирання вторсировини ( нафтовідходи, скло, текстиль,  макулатура, металобрухт, поліетілєн, шини, лампи люмінісцентні).

На виконання Закону України від 14 вересня 2000 р. № 1947-ІІІ “Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами” в Одеській області розроблено  „Регіональну програму поводження з токсичними відходами в Одеській області на 2002-2005 роки”, яка затверджена рішенням обласної ради від 21.02.2002 р. № 420-ХХ111.

   Згідно  розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 року № 723-р “Про деякі заходи щодо поліпшення роботи у сфері поводження з небезпечними відходами”  та наказом Національного Центру поводження з небезпечними відходами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України в Одеській області створене регіональне представництво Національного центру, завданням якого є практична реалізація заходів загальнодержавних, регіональних і галузевих програм поводження з небезпечними відходами та створення ефективно діючої системи поводження з небезпечними відходами.

       Держуправління буде вдячне  та розгляне всі пропозиції, що  будуть запропоновані для вирішення питань поводження з небезпечними відходами. 

     

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.