Апр 07 2002

Використання штормових викидІв чорноморських водоростей та переробка вІдходІв агарового виробництва для вироблення радіопротекторних продуктів харчування

Опубликовано в 19:23 в категории Сбор и утилизация отходов

Використання штормових викидІв чорноморських водоростей та переробка вІдходІв агарового виробництва для вироблення радіопротекторних продуктів харчування

Ю.О. Толоконніков, А.І. Штерева,

:17.5pt\’>

НВФ "Sanos", м. Одеса

У багатьох наукових закладах України ведуться дослідження по виділенню радіонуклідів з організму людини з використанням водних рослин. В науково-виробничій фірмі "Sanos" вивчалась можливість використання для цієї мети бурої водорості цистозіри, яка багата на такі елементи як титан, марганець, йод, бром, магній. Рослини також багаті на вітаміни групи В та С. Головна ж цінність цистозіри – в наявному комплексі біоабсорбіруючих активних речовин, здатних виводити токсиканти і радіонукліди з організму людини.

В промисловості цистозіра ще не знайшла застосування, незважаючи на те, що вона є найціннішою сировиною для альгінатів – продуктів, необхідних для таких галузей, як харчова, фармацевтична, текстильна, паперова та інші. В сільськогосподарському виробництві водорість може бути ефективною як кормова добавка при вирощуванні птахів.

Збір цистозіри здійснюється з штормових викидів на узбережжі Південного берегу Криму, Одеської області та Херсонщини. В останній час природні запаси цистозіри з ряду причин зменшуються. Науковці НВФ "Sanos" вирішували завдання з відновлення її шляхом створення водоростевих плантацій, що відновить екологічний баланс прибережних вод.

В НВФ "Sanos" розроблені біометоди вилучення з водоростевих рослин низькомолекулярні речовини і вивчені сорбцій ні властивості у виділених з них полісахаридно-лігнінних комплексах.

Метою цієї роботи була розробка харчового збагачувача на основі цистозіри, володіючими функціональними властивостями харчових волокон (ХВ), а саме: високим водопоглинанням, властивістю сорбірувати холеві кислоти, іони важких металів, різні токсини. При дослідженні визначалась доцільність вирішення таких завдань: аналіз хімічного складу

вихідної сировини, характеристика його біополімерного складу, як основного критерію можливості віднесення даного об\’єкта до категорії ХВ.

Результати дослідження дозволяють дати оцінку цієї сировини, як потенційного джерела ХВ. у харчуванні. На основі цистозіри кислотним методом можна отримувати концентрати водоростевих ХВ. с підвищеним вмістом біополімерних компонентів. Вар\’їруючи умови обробки водорості можна активізувати ті або інші функціональні властивості. Для отримання концентратів ХВ з раніш заданими властивостями потрібно досліджувати взаємозв\’язок між вмістом визначених біополі мерів водорості і сорбцій ними властивостями.

З властивостями харчових волокон в НВФ "Sanos" розроблено спосіб отримання нового радіопротектору з цистозіри – цистозірину. За вмістом мікроелементів цистозірін багатий на кальцій, натрій і, особливо, залізо, якого вміщується 269,13 мг у г препарату. Із мікроелементів присутні мідь, кобальт і в достатній кількості (19,9-34,5 ммг/г) – цинк, марганець, титан.

За біохімічним складом цистозірін багатий на такі незамінні амінокислоти як метіонін, ізолейцин, лейцин, лізін та ін.

Відсутність в цистозіріні токсикантів відносить цей препарат і технологію його отримання до екологічно чистих.

Дослідження щодо медичної реабілітації дітей Чорнобильської зони з використанням цистозіріну проводилися в дитячому клінічному санаторії "Чайка", м. Євпаторія, АР Крим.

В результаті лікування дітей з наслідками радіаційної агресії, завдяки прийому цистозіріну, у 84 % відмічалося майже повне виведення з організму радіоактивного цезію 137 і у 64 % – цезію 134 від загального числа хворих.

Розроблена технологія отримання дешевого високоякісного радіопротекторного препарату цистозіріну може бути переведена на промислову основу для виробництва його в достатній кількості та забезпечення лікувально-реабілітаційного харчування дітей з Чорнобильської зони.

В фірмі проведена робота з розробки технології виробництва високоякісного лікувального молока щодо реабілітаційного харчування дітей Чорнобиля, які оздоровлюються в гірських поздоровницях Карпат.

Як відомо, вода і рослинність гірських районів бідні на йод, який вкрай необхідний для лікування дітей з ураженням щитовидної залози. Крім того, тут також мало накопичується такі життєво важливі мікроелементи як кобальт, мідь, цинк та марганець. Вирішити цю проблему пропонується шляхом введення до раціону лактуючих корів чорноморської червоної водорості філофори, яка багата на йод, кобальт та цинк. Для дослідів використовувались кормова водоростева крупка, яка відходом переробки філофори на агаровому підприємстві.

Найкращі результати з продуктивності і якості молока отримані при введенні крупки до раціону у кількості 0,2 кг на добу. Дослідження біохімічного, мінерального і вітамінного складу отриманого молока свідчать про те, що воно володіє високими лікувальними і дієтичними властивостями. Застосування природної водоростевої добавки дозволяє повністю виключити з раціону хімічні мінеральні префікси щодо отримання повноцінного молочного продукту.

Нетрадиційним кормовим продуктом з морських організмів є перифітонове борошно, яке одночасно є і адсорбентом. Отримується воно з организмів-обростувачів, водоростей (переважно цистозіри, ульви, порфіри, зостери), мідій, балянусів та полі хетів. Розроблена технологія вироблення перифітонового борошна.

Кормове борошно з перифітону багате на залізо, марганець, титан, йод, цинк, натрій, кальцій, фосфор. перетравлений протейн представлений цінними замінними і незамінними амінокислотами.

Борошно з виноградних вижимом є додатковим джерелом мінеральних речовин, полісахаридів і вітамінів А, С, В1 і РР.

За своїми якостями перифітонове борошно і борошно з виноградних вижимом є цінною кормовою добавкою у раціонах сільськогосподарських тварин і птахів.

Використання комбінованої добавки з перифітону, виноградних вижимом в годуванні курчат-бройлерів суттєво змінює продуктивність їх в бік збільшення приросту, а при убої – продукції. Найбільш ефективною є дозировка, яка складається з 75 % виноградних вижимом та 25 % перифітону від оптимальної дози борошневої добавки.

При такому ж співвідношенні складових добавки відмічається найкращий фізіологічний стан курчат. Якість товарної продукції значно краща за контрольного варіанта, де був тільки основний раціон. Збільшується вміст вітаміну А в печінці, протеїну і жиру – в м\’ясі. На 21 % збільшилась і калорійність м\’яса порівняно з контролем. Зростає і кількість ненасичених жирних кислот у ліпідах м\’яса бройлерів. При цьому спостерігається зворотня залежність між ненасиченими жирними кислотами і холестерином.

На птахофабриці дослідним шляхом визначалась ефективність використання борошна з перифітону в раціонах кур-несучок. Результати дослідів показали, що годування несучок комбікормом, доскладу якого входить 2 % борошна з перифітону, знижує витрати корму на одиницю продукції.

Узагальнення даних засвоюваності корму та балансу азоту курами-несучками показує позитивний вплив борошна з перифітону при рівні вводу його до комбікорму в кількості 2-4 %.

При наведеному раціоні годування збереження поголів\’я складає 84-90 %, що на 3-10 % вище, ніж при звичайному раціоні.

Використання перифітонового борошна сприяло поліпшенню фізіологічного стану птахів, що підтверджується біохімічними показниками крові, а також збільшенню продуктивності і поліпшенню якості яєчної продукції, яка є незамінним і цінним харчовим продуктом при реабілітаційному харчуванні.

Вплив малих доз опромінення протягом тривалого періоду на організм людей призводить до різних онкологічних захворювань.

Одним з основних питань захисту організму дітей та дорослих є організація лікувально-профілактичного харчування екологічно чистими продуктами з харчовими добавками, які містять в собі сорбенти, антиоксиданти, альгінати, мікроелементи та вітаміни.

Біологічно активні харчові добавки – новий вид препаратів високотехнологічної генерації у дієтології і фітотерапії.

Одним з напрямків досліджень в НВФ "Sanos" – це створення вітчизняної біологічно активної радіопротекторної харчової добавки (БАРХД) з рослинних та гідробіологічних компонентів, які за своїм складом можуть забезпечити захист людського організму від впливу наслідків аварії на ЧАЕС та зовнішнього середовища, яке забруднене шкідливими речовинами техногенного походження.

До складу добавки входять як традиційні рослинні компоненти (соя, коріння та листя петрушки, кільчики ячменю та пшениці) так і недостатньо розповсюдженні одноклітинні водорості спіруліна і хлорела, а також медова трава стевія. До добавки входять чорноморськи водорості цистозіра, як штормові викиди та філофора у вигляді відходів агарового виробництва. Додавання до цих компонентів екстракту х чорноморських мідій збагачує добавку на антиоксиданти.

Для розробки технології виробництва БАРХД були відпрацьовані умови переробки початкових компонентів. Для здрібнення і сушіння компонентів використовували механічний тепловий розмел сушеної рослинної сировини за допомогою різноманітних здрібнювачів, які дозволяють одержати однорідний продукт.

Унікальне поєднання високоякісного протеїну сої, кільчиків ячменю і пшениці, вітамінів А, С і групи В, спіруліни і хлорели, ефірних олій і фітонцидів петрушки, стевіозхидів стевії, комплексу макро- і мікроелементів, альгінатів і карагінів чорноморських водоростей цистозіри і філофори, антиоксидантів та імуностимуляторів чорноморських мідій дозволяє одержати комплексну харчову добавку.

Для відпрацьовування найбільш раціонального співвідношення початкових компонентів, а також вивчення безпечності, біологічної цінності та впливу на фізіологічний стан добавки були проведені дослідження на лабораторних тваринах. Отримані результати свідчать, що вживання БАРХД не викликає негативного впливу на загальний стан тварин.

Досліди по вивченню фармадинаміки, біологічної та поживної цінності харчових добавок на тваринах показали приріст живої маси на 8 % в порівнянні з контролем. Біохімічні дослідження крові свідчать, що БАРХД сприяє підвищенню резервної лужності на 41,3 %, вмісту фосфору – на 26,7 %, кальцію – на 30,2 %, зниженню вільного холестерину – на 23,6 %.

Використання добавок у харчуванні дітей сприяє нормалізації імунологічних показників, поліпшенню загального стану здоров\’я, зменшенню стомлюваності, нормалізації артеріального тиску. Застосування добавок під час лікування хвороб щитовидної залози поліпшує клінічну картину та приводить до норми гормони щитовидної залози.

У подальшому, організація виробництва біологічно активних радіопротекторних харчових добавок на підприємствах України дозволить із її застосуванням забезпечити реабілітацію населення, особливо дітей, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС та мешкаючи в екологічно небезпечних районах країни.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.