мая 05 2004

Всеукраїнський портал державних закупівель

Опубликовано в 21:57 в категории Туризм и курорты

Всеукраїнський портал державних закупівель

Легойда С.М.

Центр тендерних процедур

            Державні закупівлі як засіб державного регулювання економіки забезпечують розвиток та функціонування різних галузей економіки, у тому числі у сфері охорони здоров’я, освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, оборони, національної безпеки. За допомогою державних закупівель держава задовольняє свої потреби у тих чи інших товарах, роботах чи послугах, утримує та фінансує бюджетні установи. Розвиток системи державних закупівель нерозривно пов’язаний з запровадженням сучасних інформаційних технологій та розробок. Автоматизація процесів тендерних операцій стане наступним важливим кроком вдосконалення системи державних закупівель. Цьому сприятиме впровадження новоствореного спеціалізованого Інтернет-порталу „Державні закупівлі України”…

            Автоматизація процесів державних закупівель набула широкого використання в країнах Західної Європи, США, Канаді. Завдяки їй значно підвищується рівень конкурентності серед учасників торгів (на 5-10% збільшується кількість фірм-учасників), стає можливим оперативно проводити процедури закупівлі, здійснювати якісний контроль, завчасно передавати інформацію. І найголовніше – суттєва економія бюджетних коштів – до 20 % загальної суми замовлень.

            У США, наприклад, електронна система торгів функціонує з 1998 року. Першочергово ця система вирішувала завдання військових (закупівля озброєння, предметів матеріально - технічного забезпечення військ). Завдяки впровадженню електронних державних закупівель у США адміністративні витрати на закупівлі були скорочені від 400$ до 4$ у разі закупівлі продукції на суму близько 1000$. У Мексиці система електронних державних закупівель дозволяє економити до 20 відсотків передбачених на закупівлі коштів. У Великобританії, Швеції, Голландії, Фінляндії подібні системи запроваджені декілька років тому. Справа в тім, що у цих країнах електронна інформація має однакову  юридичну силу, що й передана на паперових носіях. У Польщі електронна система торгів поки що в повній мірі не працює, однак, оголошення про державні закупівлі обов’язково розміщуються на спеціалізованих Інтернет – сторінках. Яскравим прикладом реалізації проекту створення електронної торгової системи щодо закупівель товарів і послуг є запроваджений урядом міста Москва з 2001 року інноваційний проект щодо створення і розвитку Московської електронної системи закупівель.

            В Україні створення та впровадження електронної системи торгів першочергово передбачалося у рамках Національної програми інформатизації. На жаль, коштів на зазначені цілі у Державному бюджеті на 2004 рік відсутні. Вирішити це питання пропонувалося за рахунок запозичених коштів через прийняття Верховною Радою України законопроекту про ратифікацію Угоди про позику (проект „Україна - розвиток через Інтернет”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Однак, в результаті тривалого обговорення, рішення щодо ратифікації Угоди прийнято не було.

            Проблему вдалося вирішити двом провідним українським компаніям – Центру тендерних процедур та ЗАТ „Софтлайн” шляхом створення спеціалізованої електронної системи в мережі Інтернет, що має назву „Державні закупівлі України” (www.zakupivli.com).

            "Державні закупівлі України” – це унікальний за своєю суттю і єдиний в Україні Інтернет - портал, який акумулює в собі різносторонню інформацію, що стосується здійснення закупівель товарів і послуг органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами та організаціями.

            Портал було розроблено на основі трьох патентів „Спосіб обробки інформації при проведенні торгів”, „Спосіб автоматизованого здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг”, „Спосіб здійснення електронних державних закупівель” і більш як десять авторських розробок провідних науковців та кращих фахівців з питань державних закупівель.

            Основною метою створення порталу є забезпечення оперативного обміну інформацією щодо закупівель між потенційними постачальниками та державними замовниками, досягнення максимальної відкритості та прозорості під час здійснення закупівель, а також прискорення процесу здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

            Важливо відмітити, що портал було створено без витрачання державних коштів на проведення аналізу, проектування, розробку, тестування, та впровадження, у тому числі підключення до глобальної мережі Інтернет. Творчий колектив розробників використовував у своїй праці найсучасніші методики та програмне забезпечення. До роботи щодо створення порталу залучалися юристи, програмісти, фахівці з питань державних закупівель. Крім того, важливо, що для подальшої підтримки порталу та його функціонування не має необхідності витрачати цільові бюджетні кошти. Портал працює за принципом самоокупності.

            Портал „Державні закупівлі України” презентує Електрону систему торгів, яка дозволяє проводити чи то відкриті торги, чи то процедуру запиту цінових пропозицій (котирувань), інші процедури закупівлі в режимі online. При цьому, система враховує всі вимоги чинного законодавства України з питань державних закупівель.

            Ії переваги очевидні. Вже зараз можна стверджувати, що у наслідок широкого використання Інтернет – порталу „Державні закупівлі України”, зокрема електронної системи торгів, можна досягти таких результатів як:

значна економія державних коштів (від 10% до 20% обсягу закупівель); скорочення витрат на організацію та проведення торгів (до 40%); досягнення максимальної прозорості проведення процедур закупівель; здійснення постійного контролю на основі оперативної інформації; подолання корупції у цій сфері.

            Якщо врахувати, що у 2003 році загальна сума державних коштів, передбачених на закупівлі складала 16,5 млрд. гривень, а разом із державним замовленням – відповідно 37 млрд. гривень, то завдяки використанню електронної системи торгів можна досягти економії державних коштів щонайменше у чотири мільярди гривень.

            За даними ГоловКРУ, продовжують мати місце випадки порушення чинного законодавства з питань державних закупівель. Такі порушення допускає кожна п’ята з перевірених бюджетних установ. Використання Електронної системи торгів порталу „Державні закупівлі України” сприятиме подоланню корупції та зменшенню кількості зловживань у цій сфері.

      Варто відзначити, що на порталі представлена можливість скористатися окремою комп’ютерною програмою „Автоматизоване робоче місце голови, секретаря, інших спеціалістів тендерного комітету”. Ця програма надає можливість замовнику торгів формувати всі типи документів, передбачених чинним законодавством України у сфері державних закупівель, у тому числі складати тендерну документацію та проводити оцінку тендерних пропозицій.

            Крім того, в рамках порталу функціонує та постійно оновлюється банк даних оголошень про проведення торгів, їх результати, які офіційно публікуються в інформаційно – аналітичному бюлетені „Вісник державних закупівель”. А також представлена можливість скористатися анонсами про майбутні торги до публікації їх у Віснику.

            Цікавою буде інформація щодо результатів розгляду скарг учасників процедур закупівель, аналітична інформація про стан функціонування системи державних закупівель в Україні, обсяги закупівель розпорядниками бюджетних коштів товарів, робіт і послуг та інша корисна інформація. У розділі „типові форми документів” є можливість заповнення будь-якого звітного документу щодо проведених торгів. Зручна у використанні і система пошуку на порталі.

            Інформація щодо постачальників товарів, робіт і послуг приведена у каталозі учасників торгів, який сформовано в залежності від галузевої приналежності.

            До речі, окремим функціональним модулем виділений розділ навчання, що презентує систему дистанційного навчання спеціалістів з питань державних закупівель. В межах порталу передбачена централізована система адміністрування для забезпечення захисту від несанкціонованого доступу до інформації, представленої на порталі та безперешкодного доступу всіх зареєстрованих користувачів.

            Більш детальну інформацію про портал, а також щодо можливості підписатися на нього можна знайти на сторінках порталу www.zakupivli.com (м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 21, тел. (044) 451-45-55, 537-32-59).

            Отже, враховуючи наявність власного Інтернет-порталу „Державні закупівлі України”, за допомогою якого реалізовано рішення електронних державних закупівель, на думку авторів, доречно буде підтримати цей проект та забезпечити його широке впровадження. Кращі існуючі технології мають використовуватися та працювати на економіку своєї країни, сприяти заощадженню, підвищенню ефективності праці, вдосконаленню та інтенсифікації діяльності будь-якого вітчизняного підприємства чи організації.

            Сьогодні можна стверджувати, що якщо через портал „Державні закупівлі України” відбуватимуться всі тендерні операції (відкриті торги, торги з обмеженою участю, цінові котирування тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, можна економити до 20% бюджетних коштів, передбачених на закупівлі.

            Цьому сприятиме прийняття відповідних рішень Урядом та Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.