мая 16 2004

Тези виступу заступника Голови Держтурадміністрації

Опубликовано в 18:28 в категории Туризм и курорты

Тези виступу заступника Голови Держтурадміністрації

Павлятенко Володимира Володимировича

на Міжнародному симпозіумі “Перспективи розвитку курортно-туристичної діяльності на Чорноморському узбережжі”

Шановні учасники симпозіуму!

Шановні колеги!

Дозвольте привітати всіх учасників цього поважного міжнародного форуму.

У своєму виступі мені хотілося б порушити актуальні проблемні питання розвитку туристичної та курортно-рекреаційної галузі не тільки країни в цілому, а й стосовно її розвитку і в Чорноморсько-Азовському регіоні, визначити шляхи реалізації основних напрямків державної політики на нинішньому етапі.

Мабуть, сьогодні вже нікого не треба переконувати у тому, що в сучасному світі туристична та курортно-рекреаційна галузь відноситься до найбільш потужних та динамічних галузей економіки.

У найбільш розвинених країнах Західної Європи та Америки туризм займає чільні позиції за обсягами загальних доходів, кількістю створених  робочих місць та надходженнями до бюджету.

На сьогодні Україна  за своїм туристичним та курортно-рекреаційним потенціалом має всі можливості стати країною світового рівня.

Особливим свідченням уваги Уряду до розв’язання пролем розвитку  туристичної та курортно-рекреаційної галузей стала нещодавно проведена під головуванням Прем’єр-міністра України В.Ф.Януковича Перша Всеукраїнська нарада з питань розвитку туристичної та курортно-рекреаційної галузі, за участю заступників голів обласних державних адміністрацій, що відповідають за розвиток туристичної та курортно-рекреаційної галузі (м.Севастополь, 17травня 2004 року).

На нараді підкреслювалась увага до курортної галузі та недопущення витрачання набутого за попередні роки  потенціалу та забезпечення підвищення якості надаваних послуг і його доступність для широких верств населення.

Отже, результатом реалізації державної політики у сфері розвитку  туристичної та курортно-рекреаційної галузей в останні чотири роки стало поступове та динамічне  нарощування із року в рік об’ємів  туризму.

Забезпечено щорічне збільшення показників кількості туристів.

Хочу підкреслити, що в 2003 році майже на 19 відсотків зросла загальна кількість іноземних туристів, або на 2млн. більше, ніж у попередньому році. На 50 відсотків збільшилися обсяги організованого іноземного туризму із країн далекого зарубіжжя.

Якщо у 2000 році їх кількість не перевищувала 15 відсотків від загального числа, то у 2003 – це вже був кожний четвертий.

Сума коштів, яку туристи витратили в Україні, у 2003 році становила понад 28,4млрд.грн., що на 18 відсотків більше ніж у 2002 році.

Що ж стосується курортної галузі, то Україна має розвинуту мережу курортних закладів (санаторії, санаторії-профілакторії, будинки, пансіонати та бази відпочинку), яка налічує понад 3 тисячі суб’єктів господарювання, зокрема 99 санаторіїв для хворих на туберкульоз, 69 пансіонатів з лікуванням, 3 курортні  поліклініки, а також 8 бальнеологічних та грязєвих лікарень.

Частка державної власності в цих закладах складає близько 40 відсотків.

Щорічно оздоровлюється близько 3 мільйонів осіб.

Слід зазначити, що серед згаданих 3-х тисяч курортних закладів, що є в крайні, майже половина (1 174 закладів) припадає на Причорноморсько-Азовський регіон разом з АР Крим.

Разом з тим оздоровчий потенціал України значно вищий – курортно-рекреаційні заклади України у змозі щорічно прийняти значно більше відпочиваючих.

На жаль, за останні 12 років загальна кількість оздоровлених зменшилася в Україні в 2,5 рази. Зменшився й коефіцієнт використання наявної санаторно-курортної бази, який сьогодні  не перевищує 35 відсотків.

У порівнянні із значним зростанням об‘ємів в‘їзного туризму, про які я казав раніше, санаторно-курортна система продовжує перебувати у стані стагнації.

Матеріальна база санаторіїв, оздоровниць будинків відпочинку та дитячих оздоровчих таборів знаходиться у незадовільному стані. Більшість санаторіїв фактично  втратили ознаки медичних закладів і перетворилися на заклади оздоровлення, але продовжують мати пільги щодо сплати ПДВ та земельного податку.

Активно відбувається процес приватизації санаторно-курортних закладів, зміна власника, на жаль, не супроводжується очікуваними інвестиціями та приходом ефективної управлінської команди.

Окрім того, відсутність конкуренції у сегменті належного рівня якісного сервісу в наших курортно-оздоровчих закладах та готелях, обумовлює і високі ціни, що перевищують пропозиції країн-сусідів, які й забирають основні потоки платоспроможних туристів.

З цієї ж причини та високої вартості відпочинку на вітчизняних курортах наші громадяни виїздять за кордон.

До того ж, необхідно визначитися щодо норм землевідводів для санаторіїв згідно з кількістю місць. Всі надлишки землі мають оподатковуватися за підвищеними тарифами або виставлятися на відкриті торги.

Особливе занепокоєння викликають численні спроби приватизації майна державних курортних закладів та переоформлення землевідводів земель курортного призначення.

Значні порушенні в цьому питанні теж не сприяють розвиткові курортів. Тому Президентом та Кабінетом Міністрів  звернуто увагу на усунення цих недоліків (Укази Президента України: від 28 серпня 2003 р. № 944 “Про відповідальність керівників органів виконавчої влади та прокуратури в забезпеченні законності і правопорядку, додержанні прав і свобод громадян на території Одеської області” та від 17 грудня 2003 р. № 1456 “Про невідкладні заходи щодо поліпшення охорони та використання земель в Автономній Республіці Крим”; постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1900 “Про заходи щодо поліпшення роботи з використання і охорони територій курортно-оздоровчого та рекреаційного призначення в Одеській області”.

І над виконанням Завдань уряду ми будемо працювати.

Отже, ми чітко усвідомлюємо, що держава сьогодні знаходиться лише на початковому етапі створення сучасної туристичної  та курортно-рекреаційної індустрії, значно відстає по більшості показників не тільки від лідерів світового туризму, але й від наших сусідів у центральній Європі.

Головним завданням реалізації державної політики в туристичній та курортно-рекреаційній галузях, нагадаю, є створення конкурентноздатного на внутрішньому та світовому ринку національного туристичного та курортного продукту, забезпечення на цій основі комплексного розвитку регіонів за умови збереження екологічної рівноваги та культурної спадщини.

Зусилля Держтурадміністрації щодо виконання цієї масштабної мети сконцентровані сьогодні на декількох стратегічних напрямах.

Перш за все, це безумовне виконання вимог чинного законодавства, зокрема законів України "Про курорти" та “Про внесення змін до Закону України “Про туризм”.

По друге, це подальша реалізація Державної програми розвитку туризму на 2002 – 2010 роки; забезпечення виконання Заходів щодо розвитку іноземного та внутрішнього туризму, Заходів щодо державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму тощо.

По третє, хочу особливо підкреслити, вкрай важливим і актуальнішим насьогодні завданням, що стоїть перед Держтурадміністрацією, є  формування чіткої стратегії щодо організації системи державного управління курортною галуззю, зокрема через прийняття Концепції розвитку курортів.

Чи спроможні ми виправити ситуацію у сфері курортів?

По-перше, необхідно в повній мірі виконати Закон України “Про курорти”.

Це сприятиме припиненню процесу знищення земель курортного призначення та природних лікувальних ресурсів, створить передумови для розроблення Генеральної схеми планування територій України в частині земель курортно-рекреаційного призначення та корегування спільно регіональною владою та  Держбудом комплексних планів містобудування.

По-друге, створити сприятливий клімат для залучення інвестицій, особливо значних за розміром.

Це сприятиме появі на курортних територіях профільних закладів, які забезпечать робочими місцями населення, що особливо актуально для Чорноморського реґіону.

По-третє, проведення прозорої приватизації на тендерній основі нерентабельних, не працюючих курортно-рекреаційних закладів та недобудов.

Це сприятиме розвиткові конкурентного внутрішнього ринку курортно-рекреаційних послуг, їх здешевленню та виходу на ринки країн СНД та Європи.

Вирішення цих питань є непростою справою.

Однак ми з вами повинні максимально зосередитися на їх розв‘язанні для того, щоб забезпечити доступність курортно-рекреаційного комплексу пересічному громадянину та створити нові робочі місця в курортних регіонах.

На завершення хочу сказати, що всі висловлені мною заходи щодо реалізації державної політики у галузі туризму та курортів залишаться лише словами, якщо ми не закріпимо їх конкретними законодавчими та нормативно-правовими актами.

Дякую за увагу!

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.