Туризм и курорты

мая 19 2004

Опубликовано в Туризм и курорты

К.Э.Беленький, А.Л.Погребной Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии Одесса, Украина Оценивая современное состояние курортно-рекреационного комплекса Бугазской косы, которая 30-ти километровой песчаной полосой отделяет Днестровский лиман от Черного моря можно отметить значительное количество недавно введенных в строй и создающихся рекреационно-туристических объектов. Следует ожидать, что в бли

Нет пока ответов

мая 19 2004

Опубликовано в Туризм и курорты

О.І. Орленко Аналіз тенденцій становлення та розвитку української держави за роки незалежності свідчить, що Україна опинилась в умовах глибокої соціально-економічної кризи, а за оцінками спеціалістів УІП – навіть на грані національної катастрофи. Проблеми кризового стану держави стосуються як великих, так і малих міст в регіонах України. Проте великі міста, маючи певний виробничий, трудовий, фінансовий потенціал, […]

Нет пока ответов

мая 18 2004

Опубликовано в Туризм и курорты

О.И. Беляева, В.Ю. Кущев, О.Н. Чечина Научно-исследовательский центр «Государственный океанариум», Севастополь, Украина Важную роль в пропаганде природоохранной деятельности на территории заказников и заповедников играет создание музеев. Согласно теории музееведения, музей предназначен для сохранения культурно-исторических и естественнонаучных ценностей, накопления и рас

Нет пока ответов

мая 18 2004

Опубликовано в Туризм и курорты

Н. Гайворонюк, Б. Уманців Львівський інститут економіки і туризму, Україна Ностальгійний туризм (ностальгія – від грецького “туга за батьківщиною, духовна слабість за минулим” [2, 555]) є одним із перспективних видів туризму в Україні, можливості якого повністю не вивчені і не використані, між тим збільшення кількості подорожей іноземців на історичну батьківщину, в основі яких знаходиться потреба […]

Нет пока ответов

мая 17 2004

Опубликовано в Туризм и курорты

Л.В.Грибова Київський університет туризму, економіки і права вул.. Генерала Жмаченка 26 м. Київ, Україна Туризм як важливе соціально-економічне явище знаходиться в прямій залежності від економічного положення, загальної стратегії розвитку держави, її міжнародного становища та іміджу. За рекомендаціями Всесвітньої туристичної організації (ВТО) безперервне управління туризмом має таке ж важливе значення, як планування та стійкий розвиток. Обов\’язковою […]

Нет пока ответов

мая 17 2004

Опубликовано в Туризм и курорты

Юрій Зінько1, Роман Лозинський1, Марта Мальська, Назар Мандюк1 , Кшиштоф Лопатінський2, Ришард Щецінський2, Володимир Ковешніков3, Ірина Мініч3 1 - Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна; 2 - Варшавський інститут туризму, Варшава, Польща; 3 - Київський університет туризму, економіки і права, Київ, Україна З середини 2002 року на заході України реалізується спільний українсько-польський дослідницький […]

Нет пока ответов

Старые записи »