Мар 28 2003

щодо виконання

Опубликовано в 14:02 в категории Туризм

щодо виконання

Програми розвитку туризму

В.І. Цибух

Державна туристична адміністрація України, м. Київ

Ефективна реалізація Програми розвитку туризму в державі можлива лише за умови конкретизації її завдань у регіонах з урахуванням місцевих особливостей. Саме тому одним з пріоритетних напрямків діяльності Держтурадміністрації стала співпраця з обласними державними адміністраціями, місцевим туристичним бізнесом та громадськими об\’єднаннями у розробленні та втіленні регіональних стратегій. Прикладом такої співпраці може стати механізм взаємодії з Радою з туризму Карпатського регіону, спільне розширене засідання керівництва ДТАУ та Херсонської ОДА, проведення спільної колегії з Київською міською держадміністрацією, спільна підготовка проекту програми розвитку Криму, як цілорічного курорту міжнародного значення. Не говорю вже про десятки спільних заходів, семінарів, виставок, які проводилися за нашої участі майже в кожному регіоні держави.

В минулому році нам вдалося зробити також важливі кроки, спрямовані на реалізацію Програми на рівні окремих міст – туристичних центрів. Так, у листопаді 2002 року було укладено тристоронню угоду за участю Держтурадміністрації, американських партнерів та Асоціації розвитку туризму та ремесел малих історичних міст Західної України. В лютому цього року аналогічна угода підписана з Асоціацією туристичних центрів Півдня України “Таврія”. На наш погляд, послідовне виконання таких угод дозволить максимально конкретизувати подальшу роботу над виконанням Програми, оскільки саме такі міста-туристичні центри і мають, на нашу думку, стати основними виробниками масового та якісного національного туристичного продукту.

Безумовно однією з найважливіших складових турпродукту в усьому світі є та буде якісна туристична інфраструктура, головним компонентом якої є засоби розміщення. На жаль, майже 90 відсотків номерного фонду матеріально та морально застаріла і не відповідає вимогам ні

зарубіжних, ні більшості вітчизняних туристів. Загальна потреба у коштах для її модернізації сягає десятків мільярдів доларів. І хоча за останні роки намітився певний прогрес у інвестуванні в турсферу – за оцінками експертів, загальні обсяги вкладень за 2001-2002 роки становили біля 250 млн. доларів, нам дуже рано говорити про корінну зміну ситуації. Необхідний як новий механізм сприяння будівництву та реконструкції об\’єктів туристичної сфери, про що наголошено в березневому Указі Президента України. Мінекономіки та Держтурадміністрацією опрацьовано пропозиції у цьому напрямку, які проте на сьогоднішній день вимагають узгодження в Мінфіні та Державній податковій адміністрації (слайд). Через тиждень, ми плануємо узагальнити наші пропозиції та винести їх на Всеукраїнську нараду з питань поліпшення інвестиційного клімату. Необхідно також більш професійна цілеспрямована робота по залученню коштів іноземних та внутрішніх інвесторів у цей сектор, більш серйозному опрацюванню наших інвестиційних проектів. Хочу звернути увагу що їх кількість значно зросла (слайд), але для більш масштабної роботи з просування таких проектів за кордоном, на сьогодні, на жаль, бракує коштів. Так, розробка регіональних та галузевих планів з приватизації об\’єктів туристичної індустрії, що мала бути здійснена у 2002 році, досі не завершена. У великій мірі і тому, що інвентаризація об\’єктів туристичної та курортної сфери за наявних сил може бути здійснена лише формально – разом з тим, для подальшої роботи з інвесторами нам необхідні професійно опрацьовані матеріали – це вимагає залучення експертів, а отже, передбачення додаткових коштів.

Разом з тим, це не говорить про нашу пасивність – за минулий рік українські інвестиційні проекти було презентовано на міжнародній конференції в Стамбулі, на окремій секції на інвестиційному форумі у Львові, на економічному самміті країн Центральноєвропейської ініціативи у Скоп\’є, нами було проведено переговори з інвесторами з США, Іспанії, Кувейту, Саудівської Аравії, Марокко, Австрії, Франції, Великобританії, Італії, Росії. З метою подальшої активізації цього процесу Держтурадміністрацією у кінці жовтня 2003 року в рамках традиційного форуму "Індустрія гостинності" буде проведено Першу міжнародну інвестиційну конференцію та виставку проектів, запропонованих як конкретним бізнесом, так і місцевою владою. З урахуванням того, що в планах засідання Нацради на поточний рік виносяться питання щодо стану інфраструктури, думаю, буде доцільним проведення наступного засідання саме під час цього масштабного заходу із запрошенням широкого кола представників готельної індустрії.

Крім того, з метою впровадження більш професійного підходу до інвестування у розвиток туристичної сфери у окремих містах, разом із польськими партнерами – урядовим агентством ПАРТ, розпочата програма з розробки комплексних майстер-планів розвитку туризму у містах. Перший крок ми плануємо здійснити у Жовкві, підготувавши такий стратегічний план у рамках загальних дій нашої держави по відродженню міста до ювілею. Паралельно така ж робота буде здійснюватися для Сергеєвкі Одеської області.

Безумовно, надзвичайно важливим у розвитку туризму в державі є максимальна підтримка діяльності малого та середнього бізнесу. Треба зауважити, що більша частина підприємств сфери (за винятком самих великих готелів) відносяться до цієї категорії. Конкретні напрямки взаємодії із діловими структурами у реалізації Програми розвитку туризму були визначені у нещодавно підписаній угоді з УСПП, крім того протягом всього періоду ми активно співпрацювали з асоціаціями готелів, туристичних фірм, сільського зеленого туризму. Виключення, мабуть становила лише Туристична асоціація України, від якої за минулий рік Держтурадміністрація не одержала жодної письмової пропозиції щодо шляхів виконання Програми, отже ми не могли організувати відповідні кроки щодо співпраці у цьому напрямку.

Окремо хочу виділити спільні з Мінагрополітики, громадськими об\’єднаннями, міжнародними фондами зусилля у розвитку сільського зеленого туризму. Це зовсім не іграшка, яку ми придумали для самих себе, як вважають деякі з наших опонентів. Сільський зелений туризм – це можливість створення якісного недорогого турпродукту для наших громадян, це нові робочі місця на селі, отже підвищення добробуту та відродження села, національної культури, ремесел, особливо у гірських регіонах, це важлива складова нового туристичного іміджу держави.

За останній рік у цій сфері відбулися як кількісні, так і якісні зміни. Це продемонструвала нещодавня виставка "Українське село запрошує", де було представлено вже 22 регіони країни. Минулий рік визначив декілька ключових проблем, рішення яких ми маємо винайти у Програмі розвитку сільського зеленого туризму, аби зробити його великою реальною складовою вітчизняної туріндустрії, підготовку якої нам вже треба прискорювати, не чекаючи кінця року. Одну з них - створення механізму пільгового кредитування власників осель, які використовуються для потреб туризму, визначено і в березневому Указі Президента Україні.

Подальший професійний розвиток туріндустрії важко уявити без наукового та кадрового забезпечення сфери. На виконання Програми було створено Науковий центр розвитку туризму, засновано інформаційно-бібліографічний центр з питань туризму, у вищих навчальних закладах введено напрямок "Туризм", ведеться робота над розробкою проекту державної концепції підготовки працівників туристичної галузі. Про масштабність цієї діяльності свідчить хоча б той факт, що Асоціацією навчальних закладів туристичного профілю охоплено майже 60 вищих навчальних закладів країни. Аналітичні та методичні матеріали для керівників реального бізнесу не тільки в Україні, але і в країнах СНД постійно друкуються в спеціалізованому виданні "Готельний та ресторанний бізнес".

Одним з пріоритетних напрямів нашої роботи в минулому році була діяльність, спрямована на розвиток внутрішнього ринку, передусім максимально можливої інформаційної підтримки внутрішніх туристичних напрямів. Вважаю, що за минулий рік вдалося впровадити в нашу практику чимало новацій. Так, вперше на Центральному телебаченні країни з\’явився іміджевий ролик "Відпочиваємо в Україні", проведена цілеспрямована робота з вітчизняною пресою з ПР-підтримки окремих реґіонів (вже здійснено 7 спеціальних турів для вітчизняної преси по найбільш мальовничим областям України), започатковані туристичні розділи у багатьох масових виданнях. Турфірми, що пропонують на нашому ринку внутрішній туристичний продукт постійно отримували пільги для участі у туристичних виставках. Продовжувалася практика проведення телефестивалю "Вітер мандрів", завдяки якому ми маємо надзвичайно багату базу кінотелепродукції, що популяризує наші можливості. Також ми намагалися підтримувати зусилля вітчизняних видавців спеціалізованої літератури, путівників, карт – ця співпраця реалізувалася в декількох якісних проектах ("Прогулка по Киеву", "Прогулка по Криму", карти міст Західного регіону – демонструються).

Основні кроки з подальшої діяльності у цьому напрямку конкретизовані у Плані заходів з розвитку іноземного та внутрішнього туризму.

Зазначена робота з популяризації внутрішнього ринку тісно пов\’язана із нашою стратегічною діяльністю щодо створення нового іміджу України як туристичного напрямку. Президентом України визначено завдання щодо проведення у поточному році програми "Україна запрошує". Треба зауважити, що робота у цьому напрямку почалася майже одночасно із прийняттям Програми, коли були сформульовані принципи нової маркетингової стратегії українського туризму. Незважаючи на брак коштів, вже в 2002 році вдалося здійснити ряд важливих кроків – це і розробка туристичної символіки України, і організація масштабного прес-туру для іноземних журналістів у тісній співпраці із фондом "Україна – відома", і ряд друкованих та теле-проектів з окремими європейськими країнами, здійсненими за рахунок залучених коштів. Більш детально про нашу стратегію у цьому напрямку розповість заступник Голови Держтурадміністрації Є.Самарцев при обговоренні другого питання.

Завдяки підтримки Уряду та Верховної Ради, в 2003 році вдалося суттєво збільшити обсяги коштів на рекламування туристичних можливостей України. Завдяки цьому наше відставання від основних конкурентів у справі фінансування рекламної кампанії українського туризму вдалося значно знизити.

Підсумовуючи результати центральних органів виконавчої влади з виконання завдань програми, треба підкреслити що про їх ефективність мають, в першу чергу, свідчити і конкретні результати роботи підприємств за 2002 рік.

Вони свідчать про зростання обсягів передусім внутрішнього туризму, сум надходжень до держбюджету.

Хочу звернути увагу на значне зростання загальних обсягів внутрішнього туризму - на 12 %, внаслідок спільних кроків, спрямованих на активізацію іноземних ринків.

За останніми даними МЗС, кількість виданих туристичних віз у 2003 році на 8 % перевищує аналогічний показник за минулий рік.

Безумовно, за минулий рік нам не вдалося втілити все заплановане, хоча вже почалося активне опрацювання спільних завдань з Мінекоресурсів, Мінкультури, МОН, Держкомсім\’ямолоддю. Декілька важливих складових нашої діяльності та співпраці з МОЗ, на мій погляд, вимагають окремого детального обговорення. Самокритично хотіли б визнати, що нам бракує ініціативи у постановці спільних питань і розробки комплексної програми співробітництва із Мінтрансом.

І на останнє хотілося б визначити наші пропозиції щодо подальшої співпраці у найближчий період з іншими центральним органами виконавчої влади.

Надзвичайно важливим у найближчий час є розробка та впровадження механізму залучення коштів від туризму до відновлення культурної спадщини та музеїв.

Разом з Мінекоресурсів нам варто прискорити розробку механізму раціонального та екологічно збалансованого використання природного потенціалу для потреб туризму. Вважаю, що вже до кінця 2003 року треба визначити ті території природно-охоронного призначення, де планується розвиток відповідної туристичної інфраструктури.

Держтурадміністрації разом з Мінагрополітики на нашу думку , необхідно прискорити розробку проекту Програми розвитку сільського зеленого туризму до 15вересня 2003 року і представити його для обговорення громадськості на Міжнародному семінарі з сільського зеленого туризму під егідою Всесвітньої туристської організації.

Спільно з усіма заінтересованими центральними органами виконавчої влади необхідно завершити регіональних та галузевих планів заходів з приватизації підприємств туристичної сфери. Рекомендувати Держтурадміністрації та МОЗ. З урахуванням результатів роботи з відпрацювання стратегічної програми розвитку курортної ідеології та інфраструктури підготувати відповідні пропозиції щодо змін до ст. 26 Закону України "Про курорти" з метою підвищення ефективності залучення інвестицій до курортно-рекреаційних закладів, впровадження нових засад у розвиток курортних територій.

Ми впевнені, враховуючи той факт, що протягом минулого року вже опрацьовано механізм такої співпраці з більшістю міністерств і відомств, що за умови нашої наполегливої та професійної роботи, активного співробітництва з діловими структурами та громадськістю, владою на містах, ми зможемо створити у нашій державі сучасну високорозвинену туристичну індустрію.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.