Мар 26 2003

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ

Опубликовано в 17:59 в категории Туризм

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ

В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ

Т.М. Микитин

Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

Peculiarities of marketing use in tourist

firm activities

T.M. Mykytyn

Rivne State Humanitarian Universitu

Marketing peculiarities in the sphere of services are uncovered. The tupes of marketing in the sphere of services are defined. The perculiarities of marketing activity in tourism are shown. The characteristics of interndl, external and bilateral marketing in the sphere of tourist business are given in the article.

Багато фірм, що працюють у сфері послуг,  донедавна не використовували маркетинг. Одні вважали дану  діяльність занадто дорогою, інші просто не мали потреби в маркетингу, треті – використання маркетингу вважали невартим у своїй діяльності. Тому маркетинг у сфері товарного виробництва розвивався набагато інтенсивніше. Однак розвиток конкуренції привело до того, що фірми, які працюють в сфері послуг стали все більше уваги приділяти маркетинговій діяльності.

При створенні маркетингової програми фірма, що надає послуги, повинна в першу чергу враховувати їхню специфіку [1,2] , а саме:

– невідчутність послуги;

– невіддільність послуги від того, хто її надає;

– непостійна якість послуг;

– недовговічність, тобто нездатність до збереження;

– відсутність права власності на надану послугу.

Дана специфіка визначає характер маркетингу. Ф. Котлер [1] виділив три типи маркетингу в сфері послуг (рис.1) :

– внутрішній маркетинг, основна увага якого повинна бути приділена роботі керівництва фірми з персоналом (ефективне навчання, спонукання службовців до роботи в команді і забезпеченню задоволення споживача);

– двосторонній маркетинг, головною задачею якого має бути забезпечення якості взаємодії споживача і персоналу, що надає послуги;

– зовнішній маркетинг, який концентрує свою увагу на взаємодії між компанією і споживачами послуги.

                                                          Компанія

                 Внутрішній                                                  Зовнішній

                   маркетинг                                                        маркетинг

               працівники                                                        споживачі

                                                 Двосторонній

                                                     маркетинг

Рис1. Типи маркетингу в сфері послуг

Маркетинг у туризмі виник порівняно недавно, тому що в основному фірми, що працюють у сфері туризму є малими по своїх розмірах. У 1971 р. Е. Кріпендорф [3] уперше сформулював основні поняття маркетингу в туризмі. По його визначенню туристичний маркетинг – це систематична зміна і координація діяльності туристських підприємств, а також приватної і державної політики в області туризму, здійснюваної по регіональним, національним або міжнародним планам.

Специфіку даного маркетингу визначає туристичний продукт, що по оцінках фахівців на 75% складається з послуги, 25 % - з товарів. Більш того успішна робота туристичної фірми на ринку передбачає координацію діяльності з партнерами, що також беруть участь в обслуговуванні клієнтів. Партнери в сфері туризму  надають послуги по розміщенню, харчуванню, транспортні, побутові послуги, спортивні, оздоровчі, культурно-масові. Туристична фірма координує дію партнерів для задоволення потреб своїх клієнтів. Маркетинг у сфері туризму передбачає такі ж типи, що і для послуг, однак має свою специфіку (рис.2).

При використанні маркетингу у своїй діяльності туристична фірма може застосовувати зовнішній маркетинг, спрямований на організацію контактів із клієнтами і зовнішній маркетинг, що спрямований на взаємини між фірмою і партнерами, що беруть участь в обслуговуванні туристів. Пошук надійний партнерів, організація погодженої роботи, надійність партнера, контроль якості послуг, що надаються – головна задача на даному напрямку.

Внутрішній маркетинг у сфері туризму передбачає роботу керівництва як з персоналом самої фірми так і забезпечення надійної роботи персоналу фірм партнерів та налагодження контролю якості послуг.

Двосторонній маркетинг повинен спонукати менеджерів туристичних фірм, екскурсоводів, водіїв, всіх, хто задіяний у обслуговуванні туристів зі сторони підприємства до розуміння того , що вони є обличчям фірми, від їхньої роботи залежить успіх роботи підприємства в цілому.

                                                          Зовнішній

                       фірми                         маркетинг             туристична

                     партнери                                                            фірма

                                                                               

                                      Внутрішній                                              Зовнішній                                                                                                                      

                                      маркетинг                                                 маркетинг

                     працівники                                                  споживачі

                                                       Двосторонній

                                                           маркетинг

Рис 2. Типи маркетингу в сфері туризму

Успішне використання маркетингу в туризмі простіше здійснити на великих туристичних підприємствах. В даний час в Україні намітилася тенденція до укрупнення туристичних фірм. Тому при створенні відділу маркетингу на великих туристичних підприємствах потрібно враховувати специфіку туристичних послуг, особливості використання типів маркетингу. Такий підхід допоможе підвищити конкурентноздатність підприємства. Однак і далі буде діяти спрощена схема, у якій працівник туристичного підприємства буде в той же час і його керівника (сільський, зелений туризм). У даному випадку з приведеної схеми буде використовуватися двосторонній маркетинг.

Література

1. Котлєр Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. –М.: Прогресс, 1990. –736с.

2. Майдебура Е.В. Маркетинг услуг. – К.: ВИРА-Р, 2001. – 574с.

3. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме. - Минск: Экономпресс, 1998. - 399с.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.