Июл 09 2000

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОГО САНЕПІДНАГЛЯДУ

Опубликовано в 12:02 в категории Симпозиум

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОГО САНЕПІДНАГЛЯДУ

ЗА АВІАЦІЙНИМ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ

О.І. Бевз, В.О. Макарчук, В.І. Зелений

Державна санітарно-епідеміологічна служба

цивільної авіації МОЗ, м. Київ

Реформи, що сьогодні відбуваються в аграрному секторі економіки України, спричиняють значне збільшення /до 50 тисяч/ землевласників-виробників сільськогосподарської продукції.

Втім, світова і вітчизняна практика переконують, що на сучасному етапі виробництва сільгосппродукції, збільшення врожайності багатьох сільськогосподарських культур потребує науково обгрунтованого вико-ристання хімічних засобів захисту рослин і підвищення родючості грунтів – пестицидів і агрохімікатів /мінеральних добрив/. А це вказує на те, що із аграрною реформою значно зростає кількість користувачів пестицидів і агрохімікатів, у тому числі і авіаційним методом.

За даними науковців-аграрників, оптимальна потреба України в мінеральних добривах сьогодні складає 7-10 млн. тонн, а в пестицидах – понад 100 тисяч тонн. Звичайно, застосувати таку кількість хімічних засобів захисту рослин і мінеральних добрив без використання авіації, в оптимальні для сільгоспвиробника терміни, не можливо.

Адже тільки таким шляхом можна збільшити потенційну продуктивність сільськогосподарських культур на 45-55 відсотків.

Широкомасштабне використання хімічних засобів захисту рослин, при вирощуванні зернових і овочевих культур по інтенсивним технологіям, окрім збільшення врожаїв, значно: в 7-10 разів скорочує затрати ручної праці. Однак, інтенсивне застосування пестицидів і мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві супроводжується забрудненням токсичними хімічними речовинами навколишнього природного середовища, учиняючи негативну дію на біоту і людину.

Тобто, перед державою, сьогодні, стоять важкі завдання, які необхідно виконувати: збільшувати врожайність сільськогосподарських

культур, яка в Україні за останні роки знизилась більше ніж вдвічіі, в той же час, оберігати довкілля.

Це можливо лише за умови дотримання основних принципів державної політики, які викладені в Законі України «Про пестициди і агрохімікати» /1995р./. Головними принципами цієї політики у сфері діяльності, пов`язаної з пестицидами і агрохімікатами, є: пріоритетність збереження здоров`я людини і охорони навколишнього природного середовища по відношенню до економічного ефекту від застосування пестицидів і агрохімікатів; державна підконтрольність ввезення пестицидів і агрохімікатів на митну територію України, реєстрації, виробництва, зберігання, транспортування, реалізації і застосування; мінімалізація використання пестицидів за рахунок впровадження біологічного землеробства та інших екологічно безпечних, нехімічних методів захисту рослин.

У цьому Законі велика увага приділяється визначенню і дотриманню вимог щодо виготовлення та використання безпечних технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів, закріплений офіційний статус авіаційного методу їх застосування.

Таким чином, збільшення кількості землевласників – потенційних замовників авіації, зміна державної політики і введення нових принципів у сфері діяльності, пов`язаної з пестицидами і агрохімікатами, у тому числі, по їх застосуванню, потребує нових підходів і напрямків при вирішенні багатьох питань організації та здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за авіаційним застосуванням пестицидів і агрохімікатів.

Перелік і шляхи деяких напрямків діяльності державної санепідслужби цивільної авіації по удосконаленню державного санепіднагляду, визначені, окрім зазначеного вище закону також у Законі України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Державних санітарних правилах № 382-96 і 8.8.1.2.001-98, а також постановами Кабінету Міністрів України від 18.09.95р. №746 “Про затвердження Порядку одержання допуску /посвідчення/ на право роботи; пов`язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами”, та від 29.04.96р. №479 “Про затвердження Порядку порядку проведення державних випробувань та державної реєстрації технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів”.

Широкий спектр законодавчих і нормативних актів щодо безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів свідчить тільки про одне – розуміння і необхідність здійснення комплексу запобіжних заходів на державному рівні та залучення до цієї важливої роботи державних контролюючих органів.

У світі вищезазначених законодавчих і нормативних актів, зважаючи на невідворотність та необхідність авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів, важливе значення набуває вирішення питань щодо визначеності вимогам сьогодення авіаційної техніки з екогігієнічних позицій, безпечність її для довкілля та здоров`я експлуатантів, що виконують авіаційно-хімічні роботи на замовлення землевласників, це по-перше, по-друге не менш важливого значення є вирішення питання про розширення спектру пестицидних препаратів в Переліку дозволених до авіаційного застосування.

Важливим, з гігієнічних позицій, є і те, що повітряні судна цивільної авіації /Ан-2,Мі-2, Ка-26/, які уже багато років використовуються для авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів в Україні, на сьогодні не в повній мірі відповідають діючим вимогам санітарного законодавства та правилам екологічної безпеки, а саме: сприяють значному зносу пестицидів від ділянок обробки /2000 м і більше/, мають великий коефіцієнт /85-78%/ невиробничих витрат пестицидів, що пов`язано з їх технічно-експлуатаційними якостями, потребують обов`язкового обладнання сільгоспаеродромів з твердим покриттям.

На превеликий жаль, державі ще не під силу підтримати зародження і розвиток третього покоління авіаційної техніки, яка може широко використовуватись для авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів – мотодельтопланів, мінілітаків і мінігелікоптерів, так необхідних для сільгоспвиробників.

Усе це створює неадекватні умови щодо ефективності і безпечності використання авіації для застосування пестицидів і агрохімікатів в Україні.

Однак, для того, щоб підвищити ефективність і дієвість державного санітарно-епідеміологічного нагляду за авіаційним методом застосування пестицидів і агрохімікатів, в найближчий час необхідно здійснити: залучити фахівців територіальної держсанепідслужби; призупинити виконання авіахімробіт без дозволу Держсанепідслужби цивільної авіації на їх виконання; заборонити використання авіаційної техніки для застосування пестицидів і агрохімікатів авіаметодом до проведення їх державних випробувань і реєстрації у Державному реєстрі технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів; не допускати введення в експлуатацію для авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів без проведення державних випробувань і реєстрації вперше створюваних і виготовлюваних авіаційних повітряних суден третього покоління; переглянути і розширити перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до авіаційного застосування; не допускати до використання авіаційних технологій, які не мають санітарно-гігієнічної експертизи і оцінки направити зусилля на завершення проектів нормативних актів по безпечному застосуванню пестицидів і агрохімікатів авіаційним методом та їх затвердження.

Література

1. Васильев В.П., Дмитренко П.А., Кавецкий В.Н. и др..

2. Справочник по контролю за применением средств химизации в сельском хозяйстве – К: “Урожай”,1989. – 158с.

3. Макарчук В.О. Гигиеническое обоснование регламентов размещения, оборудования и эксплуатации аэродромов сельскохозяйственной авиации: Автореф. дисс…. канд.мед.наук. – Киев , 1988. – 25с.

4. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 1994

5. Закон України «Про пестициди і агрохімікати», 1995.

6. Держасні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, ДСН 382-96.

7. Державні санітарні правила транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві,

8. ДСН 8.8.1.2.001-98.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.