Июл 22 2003

ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ БІЛКОВИХ порошків З МАКУХ ОЛІЙНого НАСІНня

Опубликовано в 14:21 в категории Пищевая промышленность

ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ БІЛКОВИХ порошків З МАКУХ ОЛІЙНого НАСІНня

А.В.Чехов, В.Т.Гриценко, Ю.А.Дурін

Інститут олійних культур (ІОК УААН), м. Запоріжжя.

Насіння олійних культур є цінною сировиною для одержання харчових і технічних олій, а також білкових добавок у вигляді макух і шротів.

У світовій науці і практиці визнано, що на сьогодні найбільш дешевою харчовою і кормовою білковою сировиною, що має порівняно високу біологічну цінність і функціональні особливості є білки насіння олійних культур, зокрема, білок насіння соняшника. Крім того, він характеризується високою перетравністю та відсутністю антипоживних речовин.

З досліджень відомо, що вміст протеїну і клітковини в макусі з не обрушеного насіння соняшника становить відповідно 25.7 і 19.1 %, обрушеного - 28.4 і 14.8 %, гірчиці - 26.8 і 13.6 %, ріпаку - 27.4 і 12.8 %, льону - 29.3 і 11.9 %, рижію - 25.9 і 13.2 %.

Останнім часом широке поширення одержав екструдерний метод віджиму олії з необрушеного насіння соняшника. Маючи ряд переваг: простота пристрою, відсутність волого-теплової обробки насіння, віджим олії при порівняно низьких температурах (60-70 оС), даний спосіб має такий істотний недолік як одержання високолушииннї макухи з низькою поживною цінністю.

Дослідження проведені в ІОК УААН [1-5] дозволили розробити ряд технологічних рішень, спрямованих на удосконалення цього методу з метою розширення сфери використання отримуваних супутніх продуктів і поліпшення їхньої якості.

На рис.1 представлена технологічна схема експериментальної лінії переробки олійного насіння, яка забезпечує:

- одержання високоякісної олії, білкового і лушпинного порошків з необрушених високоолійних сортів і гібридів насіння соняшника, дрібнонасіневих культур (льону, гірчиці, ріпаку, рижію, кунжуту), насіння баштанних і інших олійних культур;

- одержання вищенаведених продуктів переробки з обрушених високоолійних сортів і гібридів насіння соняшника;

- одержання ядра, олії, білкового і лушпинних порошків з кондитерських сортів насіння соняшника.

Одержання білкового і лушпинних порошків забезпечується за рахунок додаткових операцій подрібнення і просіювання, виконання яких здійснюється розробленим нами устаткуванням.

Очищена й відсепарована сировина завантажується в живильник 1 (рис.1), звідки поступає в приймальну горловину прес-екструдера, у якому відбувається віджим олії і отримання макухи. Олія надходить в приймальну місткість 9, звідки за допомогою насоса 10 прокачується через фільтр 11 у накопичувальну місткість 12.

1 - живильник; 2 - прес-екструдер; 3 - живильник; 4 - подрібнювач макухи; 5 - живильник; 6 - просіювач; 7 - приймач білкового порошку; 8 - приймач лушпинного порошку; 9 - приймальна місткість для олії; 10 - насос; 11 - фільтр; 12 - накопичувальна місткість для олії; 13 - живильник; 14 - калібратор насіння; 15‑приймач відкаліброваного насіння; 16 - живильник; 17‑від­центрова насіннєва рушка; 18 - подрібнювач лушпиння; 19‑прий­мач подрібненої лушпиння; 20 - живильник

Рисунок 1 - Технологічна схема експериментальної лінії переробки насіння олійних культур

Макуха за допомогою живильника 3 подається в подрібнювач 4, де відбувається інтенсивне подрібнювання її складових: знежиреного ядра й оболонки. Отриманий порошок живильником 5 подається в просіювач 6, у якому, за рахунок різниці фракційного складу складових подрібненої макухи, відбувається розподіл її на білкову фракцію і фракцію з підвищеним вмістом клітковини.

Білкова фракція з макухи насіння соняшника, сої, льону, гарбузів може бути використана як добавка в борошно при виготовленні хлібобулочних виробів, у якості наповнювача для фаршу кондитерських та інших виробів харчової промисловості. Крім того, білкова фракція з макухи насіння олійних культур використовується як добавка в корми для підвищення їхньої поживної цінності при згодовуванні молодняку великої рогатої худоби, свиням, птиці й іншим сільськогосподарським і домашнім тваринам. Фракція з підвищеним вмістом клітковини використовується при згодовування ВРХ.

З метою поліпшення якості олії при переробці високоолійних сортів і гібридів насіння соняшника в технологічній лінії передбачене обрушення насіння яке здійснюється на відцентровій насіннєрушці 17. При цьому очищене від сторонніх домішок насіння соняшника завантажується в живильник 16, звідки подається в насіннєрушку 17, де відбувається процес відділення лушпиння від ядра. У процесі обрушення, утворюється рушанка, яка складається з ядра, ціляка, недруша, крупки, мучелі і лушпиння. Лушпиння після обрушення подається на подрібнення для подальшого використання в якості корму для ВРХ. Інші компоненти рушанки направляються в живильник 1 для подальшої переробки за вищенаведеною технологією.

Відцентрова насіннєерушка, у даній технології, може бути використана в якості сухомийки для дрібнонасіневих та інших олійних культур з метою видалення пилу й інших прилиплих до їх поверхні домішок.

Для одержання ядра і білкового порошку з кондитерських сортів насіння соняшника в технологічній лінії передбачено використання калібратора 14, що забезпечує калібрування очищеного і відсепарованого насіння соняшника на 4 фракції. При цьому сировина засипається в живильник 13, звідки надходить у калібратор 14. Кожна фракція відкаліброваного насіння подається на обрушення у відцентрову насіннєрушку 17. Після обрушення компоненти рушанки (крім лушпиння) знову направляються в калібратор 14 для виділення ядра. Після виділення ядра, інші компоненти рушанки – ціляк, недоруш, крупка, мучель поступають в живильник 1 для подальшої переробки за вищенаведеною технологією.Вона дозволяє переробляти чисте ядро з одержанням високоякісної олії і білкового порошку за умови дво-, а в деяких випадках і триразового віджиму олії.

Ядро, отримане з насіння соняшника використовується для безпосереднього споживання в їжу, а також для приготування казинак, халви, цукерок і інших кондитерських виробів і харчових продуктів, а також як білкова добавку при віджимі з нього олії.

У технологічній лінії переробки олійного насіння передбачена окрема переробка макух, що забезпечує одержання білкової і лушпинної фракцій. Для цього сировина засипається в живильник 20, з якого направляється в подрібнювач 4 і далі в просіювач 6.

Технічна характеристика експериментальної лінії
переробки насіння олійних культур

Продуктивність лінії по вихідній сировині, кг/зміну:

     при одержанні олії

600-700

     при переробці макухи

1400-1500

Установлена потужність устаткування, кВт

17

Обслуговуючий персонал, чол.

2

Вихід продукції з 1 т перероблюваної сировини, кг

Сорти і гібриди насінь соняшника:

   ядро

200-250

   олія

166-190

   білковий порошок

192-228

   лушпинний порошок

192-228

   порошок з лушпиння

152-201

Сорт Запорізький кондитерський

   ядро

400-450

   олія

48-66

   білковий порошок

56-77

   лушпинний порошок

56-77

   порошок з лушпиння

380-390

Макуха з необрушеного насіння соняшника

   білковий порошок

500-600

   лушпинний порошок

400-500

Хімічний аналіз білкових порошків з різних видів олійного насіння представлений у таблиці 1.

Таблиця 1 - Уміст протеїну й клітковини в білковій фракції
порошків з макух олійного насіння

Культура

Вміст протеїну, %

Вміст клітковини, %

Соняшник

Гірчиця

Ріпак

Льон

Рижій

Гарбуз

Наведені дані наочно свідчать про перспективність використання білкової фракції порошку з макух олійного насіння у харчових і кормових цілях.

Реалізація продуктів переробки 1 т насіння соняшника і макухи за вищенаведеною технологією дозволить отримати прибуток, грн.:

- сорту соняшника Запорізький кондитерський                           - 1450

- сортів і гібридів насіння соняшника                                           - 1025

- макух з насіння соняшника                                                         - 290

Висновки

1 Розроблена технологія дозволяє переробляти основні види олійної сировини з одержанням білкового порошку, що у перспективі може бути використаний як добавку в різні харчові і кормові продукти для поліпшення їхньої поживної цінності.

2 Упровадження розробленої технології у виробництво дозволить отримати додатковий прибуток за рахунок реалізації ядра і білкового порошку з насіння соняшника, а також за рахунок переробки інших, перспективних видів олійної сировини, таких як: гірчиця, льон, рижій, гарбузове насіння й ін.

Література

1. Ткаченко В.А., Гриценко В.Т. Результаты исследований обрушивания семян сортов и гибридов подсолнечника методом одноразового и многоразового ударов. Збірник наукових праць Інституту олійних культур
УААН, Запоріжжя, 1997.

2. Ткаченко В.А., Гриценко В.Т. Разработка технологии и создание линии по переработке семян горчицы. Збірник наукових праць Інституту олійних культур УААН, Запоріжжя, 1997.

3. Гриценко В.Т. Влияние некоторых параметров пресс-экструдера на технологические показатели процесса отжима масла из семян масличных культур. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, Запоріжжя, 2000.

4. Гриценко В.Т. Методика и результаты исследований роторного просеивателя. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, Запоріжжя, 2000.

5. Гриценко В.Т., Дурин Ю.О. Технології і лінії переробки олійного насіння з використанням екструдерного методу віджимання олії. Науково-технічний бюллетень Інституту олійних культур УААН, Запоріжжя. 2002.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.