Пищевая промышленность

Июл 28 2003

УДК 553.7:615.327:574].003.1 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РОДОВИЩ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД Кисилевська А. Ю. Український НДІ медичної реабілітації та курортології Проблема раціонального користування має безпосереднє відношення до мінеральних вод. Під раціональною експлуатацією підземних вод слід розуміти їх економічно раціональну експлуатацію, що забезпечує охорону від забруднення та виснаження експлуатаційних ресурсів та дозволяє зберегти на заданому рівні екологічні умови. […]

Нет пока ответов

Июл 28 2003

ПРОБЛЕМА НЕСТАЧІ МІКРОНУТРІЄНТІВ У ХАРЧУВАННІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ Арсеньєва Л.Ю., Дробот В.І., Герасименко Л.О., Антонюк М.М. Національний університет харчових технологій, м. Київ Науково-технічний прогрес супроводжується докорінним зміненням характеру навантаження, ритму життя людини та потреб організму ─ зростає потреба в низькокалорійних продуктах з високим вмістом білка та мікронутрієнтів [1-3]. У раціоні населення України спостерігається нестача […]

Нет пока ответов

Июл 27 2003

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ МОРСКИХ ГИДРОБИОНТОВ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОФ ИНБЮМ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ Л.И. Бойко Одесский филиал Института биологии южных морей НАНУ Одесса, Украина Области применения продуктов жизнедеятельности морских гидробионтов и технологические способы их переработки определяются прежде всего химической структурой и свойствами продуцируемых ими метаболитов. Для многих веществ морского биогенеза […]

Нет пока ответов

Июл 27 2003

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  ПРОДУКТОВ ИЗ ЧЕРНОМОРСКИХ МИДИЙ Л. И. Бойко Одесский филиал Института биологии южных морей НАНУ, Одесса, Украина Из-за неуклонно возрастающего в Украине прессинга экономических, социальных и экологических проблем возникла серьезная угроза психиче­скому и физическому здоровью нации. Спад промышленного производства, в том числе лекарственной продукции, разрыв экономических связей на террито­рии бывшего СССР привели Украину к […]

Нет пока ответов

Июл 26 2003

НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ КОМБІНОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ О.В. Сидоренко , Н.Я.Орлова   Київський національний торговельно-економічний університет, м.Київ Сучасний підхід до розробки рецептур харчових продуктів базується на  виборі певних видів сировини та додаткових компонентів у співвідношеннях, які забезпечують досягнення прогнозованої харчової цінності готового продукту. Харчова цінність готового продукту визначається, в першу чергу, органолептичними показниками […]

Нет пока ответов

Июл 26 2003

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАСІННЯ БОБОВИХ У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ Л.Ю. Арсеньєва , В.М. Махинько , Н.П.Бондар,О.В. Борисенко , Б.І. Хіврич . Національний університет харчових технологій, м. Київ Широкому використанню у хлібопекарському виробництві сировини з насіння бобових заважають  безсистемність знань про технологічні властивості цих продуктів,  відсутність технологічно виправданих способів зниження вмісту та активності їх антипоживних складових., а […]

Нет пока ответов

« Новые записи - Старые записи »