Окт 04 2006

якІстЬ вод РІЧКОВИХ РУСЕЛ басейну

Опубликовано в 16:54 в категории Без рубрики

якІстЬ вод РІЧКОВИХ РУСЕЛ басейну

Верхнього Дністра

Ю. М. Андрейчук, Є. А. Іванов, Ю. П. Цідило

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

На відміну від природних змін стану гідросфери, її антропогенна трансформація відбувається надзвичайно динамічно. Так, перетворення річкових русел під впливом людської діяльності в останні десятки років, варто порівняти з аналогічними природними змінами, які сталися протягом багатьох тисяч років. Не обминули ці трансформаційні процеси й басейн р. Дністер, про що свідчать чисельні дослідження [1, 2, 3, 4, 6].

Метою власного гідроекологічного дослідження стало окреслення спектру проблем, що пов’язані з станом вод річкових екосистем басейну Верхнього Дністра в межах Львівської області. Для цього виокремлено групу чинників, які впливають на якісні і кількісні характеристики водних екосистем.

Активна людська діяльність спричинила появу у руслових екосистемах нехарактерних для природних вод хімічних елементів і сполук антропогенного походження (нафтопродуктів, солей важких металів, пестицидів тощо), які надходять до річкових русел від різних джерел різними шляхами. Існує постійна тенденція до збільшення забруднення поверхневих вод через відведення стоків від населених пунктів, господарських об’єктів та сільськогосподарських угідь. Так, у 2004 р. у річкові русла басейну Верхнього Дністра скинуто 89,41 млн м3 стічних вод різного ступеня очищення. Забруднених стічних вод скинуто 14,12 млн м3 (з яких 2,46 млн м3 – без очищення і 11,66 млн м3 – недостатньо очищених), тоді як 28,08 млн м3 припадає на нормативно чисті без очищення і 47,21 млн м3 – на нормативно очищені на очисних спорудах.

Цікавим також є те, що безпосередньо у річку Дністер відведено 2,77 млн м3, що складає лише 3 % від загальної кількості скидів стічних вод у досліджуваному басейні. Більша частина стоків, відведених у Дністер, є забрудненими (2,39 млн. м3). Значні обсяги припадають на безповоротне водоспоживання – 81,95 млн. м3, що становить близько 40 % відсотків від загального об’єму спожитих вод [4].

В басейні Верхнього Дністра також розташовані три із 100 найбільших забруднювачів природного середовища України: АТ „НПК Галичина” (постійне потрапляння нафтопродуктів у р. Тисмениця), Роздільське ДГХП „Сірка” (скидання стічних вод і нагромадження фосфогіпсу), Стебницьке ДГХП „Полімінерал” (накопичення високомінералізованих шахтних вод).

Річка Дністер забруднена азотом амонійним, нафтопродуктами, хромом шестивалентним, сполуками міді, цинку і марганцю. Середньорічні концентрації цих домішок не перевищують 10 ГДК, а при високому забрудненні можуть досягати 20–85 ГДК. Притоки Верхнього Дністра забруднені тими ж забруднювачами, але в концентраціях, що не перевищують 5 ГДК для середньорічних величин й 20–50 ГДК – для максимальних величин [5].

Для покращання якості вод річкових русел басейну річки Дністер необхідно, головно, шляхом створення структури ефективного управління водокористуванням і водовідведенням, зменшити вплив антропогенних чинників, розробити оптимальні алгоритми роботи, забезпечити екологічно стійке функціонування водних об’єктів як складових навколишнього природного середовища зі збереженням відновної здатності екосистем, а також створити структуру механізмів екологічного регулювання використання водних об’єктів.

Список літератури

1. Боднарчук Т. В. Сучасна характеристика умов формування гідрохімічного режиму річок басейну Дністра у межах Львівської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2002. – Т. 3. – С. 156–160.

2. Водне господарство в Україні / За ред. А. В. Яцика, В. М. Хорєва. – К.: Генеза, 2000. – С. 173–191.

3. Ковальчук І., Михнович А. Оцінка трансформації гідрологічного режиму Дністра та ризику екстремальних паводків // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2002. – Т. 3. – С. 71–81.

4. Ковальчук І., Михнович А., Пилипович О. Трансформація структури річкових систем басейну Дністра та їх гідрологічного режиму // Дослідження басейнової екосистеми Верхнього Дністра: Зб. наук. праць. – Львів, 2000. – С. 34–43.

5. Колесник И. А. Состояние химического загрязнения рек Украины и его динамика во второй половине ХХ века // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2000. – Т. 1. – С. 72–77.

6. Сніжко С. І., Купріков І. В., Боднарчук Т. В. Оцінка багаторічної мінливості стоку річок басейну Верхнього Дністра // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: Зб. наук. праць. – К., 2004. – Т. 3. – C. 270–272.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.