Июл 30 2006

Водні ресурси Одеської області

Опубликовано в 02:40 в категории Без рубрики

Водні ресурси Одеської області

А.Г.Точанська

Державне управління екології та

природних ресурсів в Одеській області

Одеська область займає територію Північно-Західного Причорномор’я. Ії площа – 33,3 тис. км2 (5,5% території України). Морські і лиманні узбережжя у межах області мають довжину близько 300 км. По території області протікають 3 великі річки – Дунай, Дністер та Південний Буг. Усього в області нараховується 1143 ріки та їхні притоки, 30 озер площею приблизно 28,5 тис. га, 15 лиманів, 68 водосховищ та 997 ставків. Запаси поверхневих вод на території області розподіляються нерівномірно. Північна та центральна частина території характеризується обмеженими запасами, а крайній південно-захід, який тягне до річок Дністер та Дунай, має великі запаси води.

Майже половина населення області використовує підземні води. Всього налічується близько 5,4 тис. артсвердловин, з яких 30% потребують ремонту або тампонажу. Однак, забезпеченість населення підземними водами питної якості у цілому по області становить 28 %.

Повністю або достатньо забезпеченими (більш 70%) прогнозними ресурсами підземних вод питної якості є північні райони області (Ананьївський, Кодимський, Красноокнянський, Фрунзівський,

Ширяївський, Миколаївський), а також два південних – Ізмаїльський та Ренійський.

На 46-64% за­без­пе­че­ні два пі­в­ні­ч­них ра­йо­ни (Ба­лт­сь­кий, Ко­тов­сь­кий) та ча­с­ти­на цен­т­раль­них ра­йо­нів об­ла­с­ті: Іва­нів­сь­кий, Бе­ре­зів­сь­кий, Бі­ля­їв­сь­кий, Роз­ді­ль­нян­сь­кий.

У незадовільних умовах Овідіопольський, Комінтернівський,               Б-Дністровський, Саратський та Болградський райони.

Найбільший дефіцит води в Арцизькому, Татарбунарському, Кілійському районах: прісні води відсутні, а забезпеченість солонуватими, з мінералізацією 1,5 ÷ 3,0 г/дм3 порівняно низька.

У 2005 році в області використано 317,1 млн. м3/води, що на 23 млн. більш ніж у 2004 році. На виробничі потреби 63 млн. м3, на госппобутові - 135 млн. м3, на зрошення - 57,24 млн. м3, Сільгоспводопостачання -        16 млн. м3, рибне господарство - 44,5 млн. м3, інші галузі - 1,32 млн. м3. У порівнянні з 2004 роком збільшилось використання на виробничі потреби на 22,8 млн. м3, рибне господарство -  на 11,5 млн. м3. Це пов’язано з ростом виробництва та наданням водойм місцевого значення в оренду. Зменшилось використання води на госппобутові потреби на        10 млн. м3/води, на зрошення – на 1 млн. м3.

Великою проблемою з точки зору погіршення якості води у водоймах області є скид забруднених стічних вод у водні об’єкти. Всього у 2005 році у водойми області було скинуто 290,1 млн. м3 стічних вод, що на 27,1 млн. м3 більш ніж у 2004 році. Майже 68,4 % (198,39 млн. м3) скинуто без очищення та недостатньо очищених стічних вод.

У порівнянні з 2004 роком збільшився скид недостатньо очищених стічних вод на 7,45 млн. м3, зменшився скид нормативно очищених на       8 млн. м3. Це обумовлено незадовільним станом каналізаційних очисних споруд та порушенням технологічного процесу очищення стічних вод.

Централізовані системи каналізації з очищенням стічних вод на комунальних спорудах є у містах Одесі, Б-Дністровському, Котовську, Рені, Ананьєві, Арцизі, Березівці, Теплодарі та селищах міського типу, а саме у Сараті, Іванівці, Затоці. Стічні води міст Ізмаїлу, Іллічівську, Біляївки, Кодими, Татарбунар, Роздільної, Балти поступають для очищення на відомчі каналізаційні очисні споруди. В таких населених пунктах, як Саврань, Фрунзівка, Ширяїво, В-Михайлівка, Миколаївка очисні споруди відсутні.

У 2005 році на запит Держуправління райдержадміністраціями були створені комісії для обстеження технічного стану усіх очисних споруд, які розташовані на території районів.

Згідно даних обстежень 85 комплексів очисних споруд повністю зруйновані (стічні води в кращому разі накопичуються у вигребах), а саме: у селищах Андріївка, Миколаївка, Бритівка, Староказаче, Шабо Б.Дністровського району;  Березовському районі (Раухівська КЕЧ, молочний завод) стічні води без очищення скидаються у р. Тилігул та інші. Всього на території області налічується 105 комплексів очисних споруд, з них 42 (40%) комплексу потребують ремонту або реконструкції.    

Причинами неефективної роботи очисних споруд є: 

· відсутність коштів на реконструкцію та ремонт очисних споруд;

· перебої в енергопостачанні;

· відсутність резервних джерел енергопостачання;

· незадовільна експлуатація очисних споруд, відсутність кваліфікованого обслуговуючого персоналу;

· нерівномірність подачі стоків;

· низький рівень екологічної освіти тощо.

Питання покращення стану водних ресурсів повинно постійно та послідовно вирішуватися на усіх рівнях – національному, регіональному та місцевому. Особливу увагу необхідно приділяти екологічній освіті населення.

 

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.