Мар 08 2003

УДК 551:502

Опубликовано в 20:57 в категории Без рубрики

УДК 551:502

І.В.Войтович, к.т.н., ст.н.с.; В.М.Бойко, с.н.с. (Інститут гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук)

ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНІ ГРУНТОПЛІВКОВІ ЕКРАНИ — ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА СМІТТЄЗВАЛИЩ

Протифільтраційні екрани із поліетиленової плівки знайшли широке примінення при будівництві грунтових гідротехнічних споруд, крупних меліоративних каналів, водойм, відстійників, мінеріалізованих стічних вод та інших аналогічних об’єктів. [1, 2]

По результатам досвіду практичного використання полімерних плівкових протифільтраційних екранів визначені їх основні показники, а саме — мала матеріалоємкість, можливість досягнення повної водонепроникності, хімічна стійкість, морозостійкість, економічність. [3, 4]

Плівкові екрани знижують фільтраційні витрати на 88%, в той час як асфальтобетонні — на 40-78%. [2]

Застосування плівкових екранів найбільш раціонально при будівництві сміттєзвалищ, золовідвалів, водойм в піщаних грунтах. Накопичені дані лабораторних та натуральних досліджень свідчать про надійність та довговічність плівкових матеріалів, які становлять не менше 50 років. [5]

Слід відмітити, що полімерні плівкові протифільтраційні конструкції почали використовувати з 1958 року і до теперішнього часу нараховується тільки в країнах спрівдружності незалежних держав не менше 130 крупних споруд з їх застосуванням.

При будівницві протифільтраційних грунтоплівкових екранів все більш високі вимоги ставляться до плівки, якості зварювальних швів полотнищ екрану, підстилаючому та захисному шарів грунту, технології виконання робіт.

Розрахунок плівкового екрану при якісному ущільненні підстилаючої основи і відсипки захисного шару грунту проводиться в залежності від гідростатичного напору і навантаження грунту. [5] В основу розрахунку товщини шару плівки покладені два варіанти:  робота мембрани, та контактна міцність плівки, защемленої між двома піщаними частинами. При розробці конструкцій екранів в Інституті проведені дослідження стабілізованої поліетиленової плівки товщиною 0,2 мм в один і два шари. Встановлено, що в якості захисної прокладки екрану кращим показникам відповідає сама поліетиленова плівка. Для забезпечення технологічності і конструктивної міцності двошарова конструкція екрану із поліетиленової плівки надійно працює в умовах трьохосьового навантаження (екран-основа-засипка).

Відмінність даної конструкції від відомих, заключається в формуванні єдиної цілісної двошарової поліетиленової оболонки товщиною 0,5-0,6 мм, (0,5-1,0 мм), яка в порівнянні із відомими, як по результатах теоретичних так і по практичним (лабораторним) дослідженням значно їх перевищує.

Теоретично доведено, що двох і більше шарові оболонки в порівнянні із монолітними конструкціями значно перевищують їх технічні та експлуатаційні показники.

Ступінь пошкодження полотнищ із поліетиленової плівки оцінювалась по величині відповідного зниження розтягування зразків в процесі розриву. Особливістю досліджень зразків є те, що підстилаючий екран пошкоджувався в 50% від залежності від фракції частин підстилаючого шару (5-10; 10-20; 20-40 мм), особливо при максимальних значеннях показників крупності фракційних складових.

Поряд із показниками матеріалу екрану (плівки) важливе значення приділялось з’єднанням поліетиленових полотнищ. За рахунок нових технологічних рішень, а саме Т-образних зварних з’єднань, стала можливість забезпечення надійності протифільтраційних показників екрану.

Для будівництва протифільтраційних екранів із поліетилевої плівки в один або два шари розроблена і відпрацьована у виробничих умовах двохступенева технологія, при якій основну кількість зварних з’єднань (швів) виконується в цехових умовах.

Технологічний процес будівництва грунтоплівкового екрану сміттєзвалища включає операції по підготовці підстилаючого шару основи, підготовці (зварювання) полотнищ з поліетиленової плівки, укладці додаткової захисної прокладки, формування зуба на бермі об’єкту, примикання до протифільтраційних пристроїв основи дамби або дна, проведення робіт по  зворотній засипці поліетиленового екрану.

Рисунок — Конструкція грунтоплівкового протифільтраційного екрану сміттєзвалища.

Запропонована технологія в порівнянні з аналогами при будівництві протифільтраційних грунтоплівкових екранів дозволяє в 2-3 рази зменшити трудомісткість процесу будівництва, збільшити в 2 рази продуктивність праці.

Всі процеси будівництва екрану зварювання рулонів в полотнища площею до 0,7 га в цехових умовах, доставка і укладка їх, зварювання в польових умовах, підготовка основи і засипка вписуються в поточний метод.

При зварюванні використовуються малогабаритні ручні апарати (конструкції ІГіМ) напругою 36 вольт. Підготовка основи і засипка виконуються з використанням загальнобудівельних та замлерийних машин.

Технологія укладки протифільтраційних грунтоплівкових екранів відпрацьована при будівництві полігону твердих побутових відходів (17 га) м. Києва.

Конструктивні та технологічні рішення протифільтраційних грунтоплівкових екранів вписуються в комплекс природозахисних заходів щодо екологічної безпеки функціонування сміттєзвалищ.

Література

1. Рекомендации по проектированию и строительству противофильтрационных экранов золоотвалов и накопителей производственных сточных вод електростанций. П.82-79 ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева Л. 1980 г.

2. Строительство противофильтрационных пленочных экранов грунтовых гидротехнических сооружений. Обзорная информация Информэнерго. сер. «Гидроэлектростации», вып. 3 М. 1982 г.

3. Каган Д.Ф. Измерение физико-механических полимерных пленок, длительное время находящихся в условиях эксплуатации ирригационных сооружений — в кн. «Исследования по конструкциям из дерева и пластмасс» сб.тр., М. 1968, № 60, с. 51-61 (МИСИ им. В.В.Куйбышева).

4. Щубенкин П.Ф., Марцинчин А.Б. Полимерные пленочные материалы для гидроизоляционных сооружений — Строительные материалы. 1966, № 3 с. 25-28.

5. Глебов В.Д., Кричевский И.Е., Лысенко В.П. и др. «Пленочные противофильтрационные устройства гидротехнических сооружений» (Под ред. И.Е.Кричевского) М. Энергия, 1976 г.

      УКРАЇНСЬКА  АКАДЕМІЯ

АГРАРНИХ НАУК

 ІНСТИТУТ

ГІДРОТЕХНІКИ

І МЕЛІОРАЦІЇ

                03022,Київ 22,

              Васильківська, 37

           

UKRAINIAN  AСADEMY

OF  AGRICULTURAL  SCIENCE

INSTITUTE

OF HYDRAULIC ENGINEERING

AND LAND RECLAMATION

Ukraine, 03022,Kyiv 22,

37, Vasylkivska  Str. 

                 Тел. Phone: 257-4030

                   Fax: (044) 257-4001

          E-mail: igim@creator.ukrsat.com

       olga_zhovtonog@reclamation.org.ua

___________№___________

На №                 від________

г. Одесса, Украина, 10-11 апреля 2003 г.

Заявка на участие в конференции

“Проблемы сбора, переработки и утитилизации отходов”

Фамилия:

Войтович

Имя:

Иван

Отчество:

Васильевич

Должность:

Зав. отделением

Ученая степень, звание:

К.т.н., ст.н.с.

Название организации:

Институт гидротехники и мелиорации УААН

Почтовый адрес:

03022,Киев 22, ул. Васильковськая, 37

Телефон:

257-30-93

Факс:

257-40-01

E-mail:

Название доклада:

Противофильтрационные грунтопленочные экраны —

экологическая безопасность мусоросвалок

Бронирование места на

человек

с

по

Устный доклад

Стендовый доклад

Участие без доклада Настоящим подтверждаем участие в конференции и согласие с условиями Организации

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

“Учатсник”

“Организатор”

Інститут гідротехніки і меліорації УААН

Центр научно-технической, экономической

ВДК Голосіївського району

и правовой информации ОНЮА

Р/р 3921708001 в УДК м. Києва

65011, г. Одесса, ул. Ришельевская, 28

МФО 820019 Код 26077879

Р/с 260053548

Для Інституту гідротехніки

Второй ОФ АКБ “Укргазбанка” г. Одессы

Р/р 280503000694/1

МФО 328588, код ОКПО 22449309

Директор

Директор ОДЦНТЭИ

П.И.Коваленко

В.Н.Небрат М.П.

М.П.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.