мая 07 2002

Туристична галузь Одещини

Опубликовано в 21:35 в категории Без рубрики

Туристична галузь Одещини

Д.М. Заболотний

Управління по туризму та курортах

Головного управління зовнішнє економічних зв\’язків

торгівлі та туризму Одеської облдержадміністрації, Україна

Одеський регіон вважається одним з провідних туристсько-рекреаційних центрів України, який охоплює значну територію від гирла Дунаю до низин Дніпра.

Особливість економічно-географічного розташування області, благодатні природнокліматичні умови, різноманітні лікувально-рекреаційні ресурси, розвинена мережа водних, залізничних та автомобільних магістралей сприяли створенню в області понад 700 установ оздоровлення, лікування та відпочинку, у тому числі: 35 санаторіїв (4,9 %), 8 санаторіїв-профілакторіїв (1,1 %), 44 дитячих оздоровчих закладів (5,8 %), 118 готельних підприємств (15,4 %), 558 баз відпочинку (72,9 %).

Стратегія розвитку туризму та рекреаційного господарства в регіоні направлена на створення високорентабельної галузі, що має забезпечити потреби внутрішнього та міжнародного туризму, посилення взаємозв\’язків туризму з іншими сферами народногосподарського комплексу регіону, збереження пам\’яток історії та культури, підвищення духовного потенціалу суспільства, підвищення рівня природоохоронної діяльності, залучення інвестицій у розвиток інфраструктури туризму, збільшення фінансових надходжень до бюджетів всіх рівнів.

Серед природних багатств, які активно використовуються у курортному-рекреаційному господарстві області, важливе місце займають лікувальні грязі та ропа Куяльницького, Хаджибейського, Шаболатского лиманів, сірчано-водневі, гідрокарбонатні, йодо-бромні та натрієві мінеральні води, які дають можливість ефективно лікувати захворювання органів кровообігу, нервової системи, органів дихання не туберкульозного характеру, органів травлення, порушення обміну речовин, гінекологічні та інші.

Санаторії "Лермонтовський", "Україна", "Росія", ім. Горького, "Одеський" та курорт Куяльник (м. Одеса), "Золота нива", "Патриця",

ім.С.Лазо (смт Сергіївка) зі своїми лікувальними можливостями відомі далеко за межами України.

Важливим кроком в становленні рекреаційно-туристичної галузі області за роки незалежності України стало прийняття у вересні 1995 року Верховною Радою України Закону України "Про туризм", базуючись на основних положеннях якого у регіоні проведена значна робота по розвитку матеріально-технічної бази та вдосконаленню інфраструктури туристично-рекреаційного господарства. За рахунок власних коштів туристичних підприємств були проведені ремонтно-реставраційні роботи готелів "Лондонська", "Красна", "Чорне море", "Пасаж", кемпінгу "Дельфін", в оздоровницях Одеського дочірнього підприємства "Укрпрфоздоровниця", технічне переобладнання готелю "Валентина" та профілакторію "Черноморгідробуд" у селищі "Чорноморка".

Протягом останніх років введено в експлуатацію лікувально-спортивно-оздоровчий комплекс "Южний" на 100 ліжко-місць (1995 р., м.Южне); бази відпочинку "Зірочка" на 800 ліжко-місць та перша черга бази відпочинку "Газовик" на 160 ліжко-місць (1999 р. та 2001 р., с. Грибівка, Овідопольський район); база відпочинку "Світоч" на 120 ліжко-місць (2000 р., смт Затока, м. Білгород-Дністровський); лікувально-оздоровчий центр Одеського морського торговельного порту "Чабанка" на 150 ліжко-місць (2000 р., смт. Чорноморське, Комінтернівський район); 5-ти зірковий готель "Одеса" на 180 ліжко-місць (2001 р., м. Одеса).

Відповідно до Закону України "Про туризм" та Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня за № 728, в області здійснюються заходи по проведенню обов\’язкової сертифікації готельних послуг, а також послуг пов\’язаних з розміщенням і харчуванням відпочиваючих у закладах оздоровлення та відпочинку. Сертифікати відповідності вже видані 7 готелям та 23 закладам оздоровлення та відпочинку.

Станом на 1 вересня 2001 року різноманітні туристичні послуги надають понад 310 суб\’єктів господарювання, які мають ліцензії Держмолодьспорттуризму України на туристичну діяльність.

Багатство природного, історично-культурного і архітектурного потенціалу регіону можуть задовольнити всебічні потреби вітчизняних та іноземних туристів. Своєрідністю туристично-екскурсійного потенціалу область завдячує численним пам\’яткам різних часів з відомими історико-культурними заповідниками, пам\’ятниками та музеями. Це, зокрема, розкопки античних міст Тіри та Ніконії, оборонної архітектури – фортеці у м. Білгород-Дністровський, пам\’ятки культової архітектури у м.м. Одесі, Ізмаїлі, Рені, Кілії та інш.

Серед об\’єктів показу велике значення мають Одеський державний академічний театр опери та балету, музеї – археологічний, історико-краєзнавчий, літературний, морського флоту, західного та східного мистецтва, Одеські катакомби, історико-краєзнавчі музеї у містах Ізмаїл та Білгород-Дністровський.

Понад 5000 об\’єктів культурної спадщини та 120 об\’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення зробили Одеську область своєрідною Меккою для туристів усього світу.

Туристичними підприємствами області розроблено та впроваджено у практику понад 100 туристично-екскурсійних маршрутів. У тому числі такі, як: "Історичні та пам\’ятні місця Одеси", "Літературна Одеса", "Храми Одеси", "До стін старої фортеці", "Штурм фортеці Ізмаїл", "Українська Венеція", "Простори Бессарабії" та інші.

Особливою популярністю у туристів користується Дунайський біосферний заповідник. Дунайські та Дністровські плавні, ландшафтний парк "Тилігульський" та ботанічний сад Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова.

За останні 5-ть років м. Вилкове Кілійського району стало своєрідним центром екологічного туризму. Тут активно працюють 5-ть ліцензованих туристичних підприємств. Ініціативно, за власні кошти, враховуючи попит іноземних туристів, на острові Лебедінка обладнано екологічну стежку для любителів птахів; у місці зливу Дунаю з Чорним морем установлено пам\’ятний знак "Нульовий кілометр", а починаючи з 2002 року планується впровадження нових туристичних маршрутів – "Три держави за одну добу" та відвідування румунської заповідної зони дельти Дунаю.

Для задоволення зростаючих потреб іноземних туристів розроблені авіачартерно-круїзні тури – "Відень-Ізмаїл-дельта Дунаю-Відень" та комбіновані тури "Дніпро-Дунай" з пересадкою туристів з дунайських круїзів на дніпровські і з дніпровських на дунайські.

Починаючи з 2001 року, туристичною фірмою "Алвона" впроваджено нові екологічні туристичні маршрути по дельті Дністра та Дністровським плавням.

Враховуючи вищезазначене, облдержадміністрацією спільно з інститутом проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України розроблена концепція розвитку екологічного туризму в Одеській області та підпрограма "Формування і розвиток рекреаційно-туристичного комплексу в Придунайському регіоні", якою передбачається і реалізація конкретних заходів щодо подальшого розвитку сільського (зеленого) туризму, як одного із напрямів розвитку всього туристично-рекреаційного господарства сільських районів області.

Набувають популярності поновлені туристично-екскурсійні маршрути для іноземних туристів з одноденним перебуванням в містах Одесі, Херсоні, Ялті та Севастополі.

Туристичні підприємства області надають широкий вибір туристичних подорожей за кордон для вітчизняних туристів. Проводяться поїзні, автобусні та теплохідні поїздки у різні частини світу, у тому числі круїзи по Дунаю, Середземному морю та навколо Європи на теплоходах Чорноморського та Дунайського пароплавства.

За статистичними даними у 2000 році обсяг туристичних послуг наданих підприємствами туристично-рекреаційної сфери області у порівнянні з 1996 роком збільшився у 3,2 рази.

Основні статистичні показники розвитку

туристично-рекреаційної сфери області за 1996-2001 роки.

Назва

 показника

Одиниця

виміру

Рік

1996

1997

1998

1999

2000

2001*

Кількість обслужених туристів

тис. осіб

201,6

197,7

496,2

444,8

511,8

538,1

у тому числі: іноземних туристів

тис. осіб

75,6

67,6

78,4

96,8

91,2

95,8

туристів, які виїжджали за кордон

тис. осіб

62,2

62,5

44,3

31,7

25,3

26,6

Туристів охоплених Внутрішнім туризмом

тис. осіб

63,8

67,6

373,5

316,3

395.3

415,7

Обсяг наданих туристичних послуг

млн. грн

45,6

39,1

116,2

130,3

147,2

154,6

Платежі до бюджету

млн. грн

1,7

1,9

12,9

16,2

20,2

21,2

* приведені очікуванні показники

З метою рекламно-інформаційного забезпечення туристичного продукту області та залучення туристів і відпочиваючих в Одеський регіон, кожний рік (починаючи з 1996 року) у березні-квітні проводяться в м. Одесі Міжнародні туристичні виставки-ярмарки «Чорноморська Одіссея», в межах яких організуються науково-практичні конференції з актуальних питань розвитку курортно-рекреаційної та туристичної сфери області.

Туристично-рекреаційний продукт регіону постійно представляється на туристичному салоні у м. Києві, на туристичних ярмарках у м.м.Москві, Санкт-Петербурзі, Мінську, Харкові, Ялті, Львові та цілому ряді країн далекого зарубіжжя.

З метою розробки конкретних науково-організаційних та економічних основ щодо подальшого вдосконалення роботи туристично-рекреаційної сфери області, розроблена концепція дій у галузі туристичного господарювання на період до 2010 року серед яких планується створення функціональних спеціальних туристично-рекреаційних зон міжнародного класу "Сергіївка", "Кароліно-Бугаз-Затока", "Каролино-Бугаз – Санжейка". Передбачається також подальший розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури курортних зон Татарбунарського району – "Лебедівка", "Росєйка", "Катранка" та Кілійського району у с. Приморське.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.