Сен 23 2006

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВОДОГОСПОДАРСЬКІ СИСТЕМИ БАСЕЙНУ ДНІСТРА ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Опубликовано в 15:07 в категории Без рубрики

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВОДОГОСПОДАРСЬКІ СИСТЕМИ БАСЕЙНУ ДНІСТРА ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

(НА МАТЕРІАЛАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Нефедова Н.Є.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, м. Одеса

Вирішення проблем раціонального використання та збереження водних ресурсів Дністра безпосередньо стосуються проблем раціональної та екологічно безпечної просторової організації водопостачання та водовідведення у межах басейну. Тісні сталі зв’язки між складовими просторового поєднання “водні ресурси - водогосподарські об’єкти, які здійснюють забір, оброблення та подачу води - підприємства-водокористувачі – водогосподарські об’єкти, що здійснюють відведення, очищення і скид стічних вод” обумовлюють формування територіальних водогосподарських систем (ТВГС). ТВГС можуть бути дуже різними за технічним обладнанням, від елементарних систем водокористування з криниць і колодязів до найскладніших з магістральними каналами і водогонами. Тому актуальним питанням стає їх типізація, в основу якої були покладені такі параметри їх функціонування: 1)організаційна будова територіальних підрозділів і характер розміщення структурних ланок з позицій управління (наявність централізованого управління); 2)відомча та територіальна підпорядкованість; 3)ступінь комплексності та завершеності водогосподарського циклу або технологічного циклу водокористування;   4)особливості інфраструктурних об’єктів та споруд, що виконують певні  технологічні стадії циклу водокористування.

Проведена автором типізація ТВГС дозволила виділити у межах басейну Дністра Одеської області відповідні типи (централізовані та  децентралізовані), підтипи (комунальні, відомчі та сільські), види (комплексні з завершеним циклом водокористування, багатостадійні та з усіченим водогосподарським циклом) та підвиди ТВГС за типом водозабору (берегові, групові та одиночні свердловини, магістральні водогони та канали), особливостями підготовки води до використання, водовідведення та очищення стічних вод, регулювання поверхневих вод та захисту від їх руйнуючої дії. Вони мають власні проблеми функціонування. Найбільш потужною та технічно озброєною є  централізована комунальна ТВГС Одеської агломерації. Для забезпечення надійного та безпечного функціонування ТВГС необхідно проведення їх технічної інвентаризації, реконструкція та будівництво нових об’єктів для  удосконалення технології водокористування, відновлення системи моніторингу тощо.

г. Одесса, Украина, 4-6 октября 2006 г.

Заявка на участие в конференции

“Эколого-экономические проблемы Днестра”

Фамилия: Нефедова

Имя: Нина

Отчество: Евгеньевна

Должность: доцент кафедры экономической и социальной географии 

Ученая степень: кандидат географических наук

Название организации: Одесский национальный университет

                                       им. И.И.Мечникова

Почтовый адрес: Геолого-географический факультет ОНУ,

                             Шампанский переулок, 2, г. Одесса – 58,  65058

Телефон: 68-76-93

       

г. Одеса, Україна, 4-6 жовтня 2006 р.

Заявка на участь в конференції

“Еколого-економічні проблеми Дністра”

Прізвище: Нефедова

Ім’я: Ніна

По батькові:  Євгенівна

Посада: доцент кафедри  економічної і соціальної  географії

Вчена ступінь: кандидат географічних наук

Назва організації: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Поштова адреса: Геолого-географічний факультет ОНУ,

                             Шампанський провулок, 2, м. Одеса – 58,  65058

Телефон: 68-76-93

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.