мая 14 2004

Шенін А.О., Горалік Л.М., Смірнова О.С. Державна туристична адміністрація України, м. Київ, Україна

Опубликовано в 21:54 в категории Без рубрики

Методичні рекомендації щодо порядку надання курортам статусу державного та місцевого значення

Шенін А.О., Горалік Л.М., Смірнова О.С.

Державна туристична адміністрація України, м. Київ, Україна

Відповідно до Закону України “Про курорти” природні курортні території, за характером природних лікувальних ресурсів та курортної інфраструктури, поділяються на території державного та місцевого значення. Законом визначено завдання та передбачено відповідні дії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших зацікавлених підприємств, установ, організацій та громадян щодо надання відповідних статусів курортним територіям.

У відповідності до Указу Президента України від 8 жовтня 2002 року № 912/2002 “Про внесення змін до Положення про Державну туристичну адміністрацію України” опрацювання та підготовка проектів рішень з цих питань покладено на Державну туристичну адміністрацію України.

Закон України “Про курорти” в загальних рисах визначає процедуру підготовки документів щодо надання курортам відповідних статусів. Проте на думку авторів зазначена процедура потребує конкретизації.

Державною туристичною адміністрацією України розроблено Методичні рекомендації щодо порядку надання курортам статусу державного та місцевого значення.

Згідно Закону України “Про курорти” рішення про оголошення природних територій курортними територіями державного значення приймає Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України, відповідно, рішення про оголошення природних територій курортними територіями місцевого значення приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради за поданням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Одночасно з прийняттям рішення про оголошення природних територій курортними територіями державного значення Верховною Радою України затверджуються межі округу і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів.

Межі округу і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів місцевого значення затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами одночасно з прийняттям рішення про оголошення природних територій курортними територіями місцевого значення.

Згідно методичних рекомендацій процедура надання курортам відповідних статусів повинна розпочинатися з підготовки і подання Клопотань про створення чи оголошення природних територій курортними з наданням курортам певного статусу.

Клопотання про оголошення природних територій курортними мають містити обґрунтування необхідності оголошення природних територій курортними; характеристику природних лікувальних ресурсів, їх лікувальних факторів, кліматичних, інженерно-геологічних та інших умов, сприятливих для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань, інших цінностей природних територій, що пропонуються для оголошення; відомості про місцезнаходження, розміри, характер використання та про власників і користувачів природних територій, а також відповідний картографічний матеріал.

Підготовка і подання Клопотань може здійснюватися центральними та місцевими органами виконавчої влади, науковими установами, громадськими об\’єднаннями або іншими заінтересованими установами, організаціями, підприємствами та громадянами. Клопотання подаються до державних органів, уповноважених проводити їх попередній розгляд (відповідно до компетенції).

Клопотання щодо необхідності створення чи оголошення територій курортом розглядається у місячний термін:

щодо територій державного значення – Державною туристичною адміністрацією України (далі - Держтурадміністрацією);

щодо територій місцевого значення – Міністерством курортів і туризму АР Крим, структурними підрозділами з питань туризму та курортів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

У разі схвалення Клопотань відповідно Держтурадміністрацією та Міністерством курортів і туризму АР Крим, структурними підрозділами з питань туризму та курортів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій проводиться їх погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для курорту.

Після схвалення Клопотання щодо необхідності створення чи оголошення територій курортом Держтурадміністрація забезпечує розроблення проектів оголошення природних територій курортними.

Підготовка проектів оголошення території курортом місцевого значення забезпечується Міністерством курортів і туризму АР Крим, структурними підрозділами з питань туризму та курортів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та погоджується відповідними структурами органів виконавчої влади даного регіону.

Проекти оголошення курортів розробляються ініціаторами створення курорту з врахуванням організаційно-технічних заходів, які передбачають:

розроблення проектів меж округу і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів;

розроблення проектів режимів округу і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів;

винесення на місцевість меж округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів;

облаштування територій;

вивчення природних лікувальних ресурсів, отримання бальнеологічних висновків;

аналіз системи очищення води;

підтримання території курорту та природних лікувальних ресурсів у задовільному санітарно-епідеміологічному та екологічному стані;

налагодження дієвого контролю за станом та раціональним використанням родовищ лікувальних ресурсів та курортних територій;

проведення робіт із збереження природних лікувальних ресурсів, догляду за зеленими насадженнями, проведення ландшафтних та інших природоохоронних робіт.

До проектів оголошення територій курортними, які направляються до Держтурадміністрації (курорт державного значення) та до структурних підрозділів з питань туризму та курортів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (курорти місцевого значення) додається:

проект меж округу і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів;

проект режимів округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів;

обґрунтування необхідності створення курорту;

погодження власників чи користувачів земельних ділянок;

висновок державної екологічна експертиза;

висновок державної санітарно-гігієнічна експертиза;

погодження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

копії державних актів на право власності земельних ділянок.

Режими округу і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів державного значення затверджуються Кабінетом Міністрів України, а курортів місцевого значення - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Порядок відведення земельних ділянок курортам визначається Земельним Кодексом України.

З метою недопущення знищення або руйнування в результаті господарської діяльності цінних для організації відпочинку та оздоровлення, лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань природних територій до прийняття у встановленому порядку рішень про створення чи оголошення територій курортами з відповідним статусом і виділення необхідних для цього коштів проводиться їх резервування.

Території, що резервуються з метою наступного оголошення курортними, залишаються у віданні їх землевласників та землекористувачів і використовуються за цільовим призначенням з додержанням особливих вимог охорони навколишнього природного середовища, що визначаються рішеннями про резервування. При цьому власникам та користувачам природних ресурсів з метою відшкодування збитків, пов\’язаних з обмеженням господарської діяльності, можуть встановлюватися пільги відповідно до законодавства.

Рішення про резервування приймаються органами, уповноваженими приймати рішення про створення й оголошення відповідних територій курортними.

Дані щодо оголошених або зарезервованих територій курортів та лікувальних ресурсах, що знаходяться на цих територіях включаються до Державного кадастру природних територій курортів та Державного кадастру природних лікувальних ресурсів.

Для компенсації шкоди, заподіяної на територіях та об\’єктах внаслідок стихійних природних явищ чи техногенних аварій і катастроф, проводиться обов\’язкове екологічне страхування заінтересованих підприємств, установ та організацій. В порядку, що визначається законодавством України, можуть бути встановлені й інші види страхування курортних територій, об\’єктів та розташованих на них родовищ природних лікувальних ресурсів.

Порядок та особливості функціонування окремого курорту державного значення визначається положенням про даний курорт, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Порядок та особливості функціонування курорту місцевого значення визначається положенням про даний курорт, яке затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.