Мар 31 2003

Санітарний стан рекреаційної території міста Одеси

Опубликовано в 20:39 в категории Без рубрики

Санітарний стан рекреаційної території міста Одеси

та заходи щодо його покращення

І.М. Кліментьєв, І.В. Бабич, Г.І. Співакова

Одеська міська санепідстанція, Україна

Санітарний стан рекреаційної території міста в значному ступені визначає епідемічне благополуччя населення в оздоровчий сезон – період активізації захворюваності кишковими інфекціями.         

Санепідслужбою м. Одеси ведеться постійний контроль за охороною водоймищ від забруднення в місцях водокористування населення. Метою контролю являється попередження та ліквідація існуючого забруднення морської води, яке може привести до зниження оздоровлюючого ефекту морського водокористування населення, а також розповсюдженню захворювань.

Основними джерелами забруднення водоймищ в м. Одесі являються господарчо-побутові стічні води та в менший мірі стоки промислових підприємств, які надходять на СБО "Південна" та "Північна". Поверхневі стоки (дощові води) являються не постійними факторами забруднення водоймищ по часу, якості та кількості. На території міста мається 8 випусків господарчо-побутових стічних вод в море ( СБО "Північна" - 1, СБО "Південна" - 1, ДЕУ – 2, управління інженерного захисту – 1, КНС-8 – 1, сп. Військовий - 1, причал військової гавані - 1), більшість з них без очищення стоків та знаходяться в незадовільному санітарно-технічному стані.

Всього в місті основних каналізаційних та очисних споруд – 11 (8КНС: КНС - 6 пров. Рулевий,1; КНС – 6 б пров. Алмазний, 1; КНС-7 вул. Червоних Зорь, 21; КНС-12 вул. Люстдорфська дорога, 27; КНС-22 вул. З.Космодем\’янської,2; КНС "Вузовська" вул. Шишкіна,46; КНС-10 Миколаївська дорога, 259; КНС-10а вул. Штілева; очисні споруди інфекційної лікарні вул. Пастера, 5; СБО "Південна" вул. Дача Ковалевського,146; СБО "Північна" вул. Хаджибеївська дорога, 32).

Станції біологічної очистки "Північна" та "Південна" працюють не в повному обсязі (потребують реконструкції та модернізації). До дійсно-

го часу залишається відкритим питання знезараження стоків СБО "Південна" та "Північна".

Критеріями забруднення води, згідно "Санітарним нормам та правилам охорони поверхневих вод від забруднення" № 4630-88, являються дані лабораторного контролю якості морської води.

Так, у 2002 році на санітарно-хімічні показники було відібрано 378 проб морської води, з них не відповідало гігієнічним нормативам 197 – 52 %. На бактеріологічні дослідження було відібрано 1064 проби морської води, з них 681 – нестандартні /64 %/, у 2001 р. – 56 %. Індекс ЛКП досягав 240млн. З досліджених 211 проб морської води на ф.30, в 97 пробах відмічалася наявність НАГ–вібріонів. Досліджено 77 проб морської води на наявність гельмінтів, в 3 випадках результат був позитивний. В зв\’язку з незадовільною якістю морської води санепідслужба міста була вимушена забороняти водокористування на усіх (9) пляжах міста.

Аналізуючи дані лабораторного контролю якості морської води за останні п\’ять років відмічається незначна тенденція до стабілізації якості води по санітарно-хімічним та бактеріологічним показникам. Це дозволяє зробити висновок, що незважаючи на значне надходження в водоймище неочищених та незнезаражених стічних вод, спостерігається стабільний стан якості води, що свідчить про сформований баланс в біоценозі всього водного басейну міста. Таким чином, оздоровлення водоймища можливо у випадку докорінного зрушення в ступені антропогенного впливу на водоймище (наприклад, зменшення (ліквідація) скиду неочищених стічних вод, проведення робіт по очистці дна, припинення скиду умовно-чистих вод, проведення реконструкції та модернізації очисних споруд міста).

При здійсненні контролю за охороною водоймищ, з метою покращення санітарно-епідемічного благополуччя та створення благоприємних умов для масового відпочинку населення, санепідслужбою міста щорічно готується розпорядження "Про посилення держсаннагляду за місцями масового відпочинку в оздоровчий сезон", наказ "Про створення та роботу бригад у складі фахівців з гігієни харчування та комунальної гігієни по перевірці об\’єктів, розташованих в місцях масового відпочинку населення".

За оздоровчий період 2002р. санепідслужбою міста було проведено 43 рейдових перевірки, більшість яких проводилась сумісно з представниками міліції, прокуратури, природоохоронних організацій та управління торгівлі.

Питання про підготовку пляжів міста до купального сезону санепідслужбою міста постійно виноситься для розгляду на засіданнях Одеського міськвиконкому. Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.02.02р. за № 43 затверджена "Концепція соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року", де особливу увагу займає послідовне оздоровлення регіону; втілення сучасних ринкових механізмів природовикористання і, у першу чергу, використання водних, земельних та рекреаційних ресурсів.

В "Основних заходах діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у 2003 році", з метою покращення курортно-рекреаційного господарства, з участю пропозицій санепідслужби розроблено конкретний план заходів, до яких входять: розробити детальні плани територій – прибережних районів гідропарку "Лузанівка", від "Ланжерону" до "Аркадії", 8-10 ст. В.Фонтану; продовжити будівництво колектору глибокого закладення каналізації Південного району м. Одеси; провести будівництво системи водовідведення пляжу "Ланжерон"; здійснити берегоукріплювальні роботи та провести реконструкцію гідротехнічних споруд на 10 та 11ст. В.Фонтану; провести поповнення пісчаної маси найбільш виснажених міських пляжів: "Отрада", "Аркадія", 10, 11, 16ст. В.Фонтану.

Для поліпшення санітарно-епідемічного благополуччя в курортній і прибережній зонах міста необхідно першочергове виконання наступних заходів:

1. Розробка генеральної схеми забудови приморської зони міста і забезпечення контролю за його реалізацією.

2. Прискорити продовження будівництва південного тунельного колектора і реконструкції каналізаційних мереж і споруджень прибережної зони міста з метою каналізування об\’єктів громадського харчування і торгівлі.

3. Забезпечити нормативну кратність прибирання території піщаної і зеленої смуги прибережної зони міста, установити нормативну кількість урн.

4. При складенні договорів на вивіз твердих побутових відходів з курортної зони враховувати фактичну наповнюваність в оздоровчий період і відповідно нормативну кратність вивозу.

5. Провести капітальний ремонт, реконструкцію і переустаткуванння громадських вбиралень прибрежної зони, з наступним їх підключенням до мереж міської каналізації.

6. Забезпечити безперервне водопостачання пляжних територий, провести ремонт і перекладку зношених водогінних мереж.

7. Вирішити питання знезаражування стічних вод станцій біологічного очищення в море для поліпшення якості морської води.

8. При узгодженні роботи об\’єктів з музичним супроводом у курортній зоні міста, як вводяться знову в експлуатацію так і працюючих у літній сезон, обов\’язковою умовою є наявність розрахунків впливу рівня шуму звуковідтворюючої апаратури на навколишню забудову.

9. Розробити схему руху транспорту й організації автостоянок у курортній зоні.

10. Комунальним підприємствам організувати відомчий контроль якості морської води, піску, повітря, шуму відповідно до законодавства.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.