Янв 19 2001

раздел 2. проблемы территориального планирования

Опубликовано в 07:22 в категории Без рубрики

раздел 2.

проблемы территориального планирования

и деятельности рекреационных зон

картографічне та комп’ютерне моделювання агроекосистем прут-дністровського межиріччя

О.М. Адаменко, Л.В. Міщенко, Н.В. Фоменко

Інститут менеджменту та економіки, м. Івано-Франківськ

Прут-Дністровське межиріччя (Покуття) характеризується як позитивна морфоструктура, яка активно росте – підвищена пластова рівнина, утворена неогеновими відкладами південно-західної окраїни Східно-Європейської платформи. В долинах Прута і Дністра розвинутий комплекс із 7 надзаплавних терас, алювій яких (галечники і піски) з поверхні перекритий потужними (до 5-15м) лесовими покровами. На такому субстраті утворився ґрунтовий покрив: чорноземи різних типів, дерново-підзолисті, лучні та інші ґрунти.

Довготривале сільськогосподарське використання території Покуття спочатку селянами-одноосібниками і панами-латифундистами, потім колгоспною системою і, нарешті, зараз – вільними селянськими спілками, фермерами, орендарями – привело до створення складних агро екосистем, які неодноразово перебудовувались і не завжди згідно з природними еколого-ландшафтними умовами. У зв’язку з цим ми провели картування сучасного екологічного стану агро екосистем.

Кожна агроекосистема складається з наступних компонентів: літогенна основа ґрунту (геологічне середовище), сам ґрунт, його генетичний тип, фізико-механічні властивості, хімічний склад, порушення ґрунту ерозійними, зсувними та іншими несприятливими екзогеодинамічними процесами, ґрунтові, підземні і поверхневі води, мікрокліматичні особливості території, первинний рослинний покрив і сучасне використання тої чи іншої агроекосистеми під сільськогосподарські культури.

Усі ці компоненти були проаналізовані на хімічне забруднення. Проби відбирались із 8 природних середовищ (ґрунт, вода поверхнева, підземна, донні відклади, атмосферні опади – дощ і сніг, повітря, рослини і тварини), аналізувались атомно-адсорбційним або рентгенофлюорисцентним методами на 21 хімічний елемент-забруднювач, а результати оформлялись у вигляді баз даних. Комп’ютерна обробка баз даних в ГІС МАР INFO дозволила скласти цілу серію (кілька сот штук) еколого-техногеохімічних карт, які показують просторовий розподіл хімічних елементів-забруднювачів агро ландшафтів на території Покуття.

Кореляційний аналіз урожайності ґрунтів різних агроекосистем у залежності від їх забруднення дозволив установити, що сучасна екологічна ситуація на території Прут-Дністровського межиріччя істотно впливає на продуктивність і якість сільськогосподарської продукції. Це особливо важливо, тому що в Снятинському районі Івано-Франківської області, Кіцманському та Заставнівському районах Чернівецької області є радіонуклідні плями від Чорнобильської катастрофи.

Усе це свідчить про необхідність детального еколого-агроландшафтного аналізу всіх сільськогосподарських земель для їх оцінки в умовах реформування земельних відносин на селі.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.