Июл 07 2000

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИ ПОЛІПШЕННІ УМОВ

Опубликовано в 23:21 в категории Без рубрики

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИ ПОЛІПШЕННІ УМОВ

ПРАЦІ ПРОХІДНИКІВ НА БУДІВЕЛЬНИХ ДІЛЬНИЦЯХ

КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ

В.Г. Марієвський, Ю.М. Шелапов, А.І. Муравко,С.А. Сафарян

Санепідстанція на Південно Західній залізниці м. Київ

Київська лінійна СЕС на Південно-Західній залізниці м. Київ

Будівництво Київського метрополітену здійснюється відкритим акціонерним товариством “Київметробуд” (ВАТ”Київметробуд”).

Одна з основних професій на дільницях ВАТ” Київметробуд”-прохідники, кількість яких на всіх дільницях, що будуються,-647осіб, що складає-33,4% від загальної кількості працюючих (1.937).

Середній вік прохідників ВАТ”Київметробуд” 30-45 р., при стажі роботи в підземних умовах 12-15 років.

Робота прохідника полягає в розробці породи відбійними молотками типу МО-2, МО-6, МО-7 (30-40% робочого часу за зміну), а також здійснює монтаж тюбінгів, навантаження породи вручну в ківш та вагонетки.

У відповідності з “Гігієнічною класифікацією праці” № 4137-86 професія прохідника, працюючого на дільницях ВАТ”Київметробуд”, відноситься до III класу 3 ступеню, тобто з особливо шкідливими та важкими умовами праці. Ця професія відповідає списку №1,так як на робочому місці прохідника реєструються 2 фактори III ступеню , 4 фактора-II ступеню, 5 факторів-I ступеню.

При вивченні умов праці прохідників встановлено, що в тривалості робочого дня, який складає 7год.20 хв. на організм працюючого діють слідуючі шкідливі виробничі фактори: високі рівні вібрації, шуму, пилу, несприятливий мікроклімат, фізичне перевантаження, та вимушена робоча поза в умовах праці під землею. Усі ці фактори діють при роботі на відбійних молотках. Рівень локальної вібрації, яка діє на руки прохідника, складає 131-134дБ при нормі 112дБ. Еквівалентно-коректований рівень локальної вібрації при цьому перевищує ГДР на 19-22 дБ, тобто у 6-7 разів. Становище погіршується ще й тим, що на дільницях ВАТ

”Київметробуд” не дотримується періодичность контролю рівнів вібрації від відбійних молотків (повинно контролюватись 2 рази на рік). Мають місце випадки роботи на відбійних молотках без попереднього контролю після ремонту, в той час як рівень вібрації на них перевищує ГДР у кілька разів. Несвоєчасно та в неповному обсязі проводиться паспортизація вібромолотків, порушуються вимоги “Санітарних норм виробничої вібрації і правил роботи в умовах її дії” № 3.3.6.039-99.

При роботах на відбійних молотках разом з високим рівнем вібрації реєструється високий показник еквівалентного рівня шуму, який складає 101-110 дБА при нормі 80дБА, (перевищує норму в 7-10разів). Навіть на нових молотках еквівалентний рівень шуму перевищує норми.

Хімічні показники на робочих місцях теж не кращі. Слід врахувати, що вентиляційні системи на дільницях, які будуються , виконані без відповідних розрахунків і не забезпечують видалення шкідливих речовин із повітря робочої зони. Відсутні місцеві витяжні вентиляційні системи, що приводить до перевищення рівнів вмісту пилу, які при виємці грунту, транспортуванні та навантаженні у вагонетки досягають -15,2 мг\\м3 (при нормі 4,0 мг\\м3), тобто перевищують ГДР в 3,8 разів. Даний фактор діє на організм >80% робочого часу в зміну. При проведенні зварювальних робіт в робочій зоні прохідників вміст оксиду заліза, марганцю, озону, диоксиду азоту перевищує норму в кілька разів.

Робота прохідника ведеться у вимушеній робочій позі більш, ніж 80% робочого часу (при нормі 25% в зміну), а динамічна робота за участю м`язів нижніх кінцівок і тулуба -187-200Вт.( при нормі 90 Вт.).

Дія на організм прохідника вібрацїї, пилу, шуму поглиблюється несприятливим мікрокліматом в підземних умовах.

При температурі повітря в тунелях 10-12,4оС (норма складає від 15оС), та швидкості руху повітря 0,3м\\сек. ( норма 0,4 м сек.), відносна вологість повітря складає -94% при нормі-75%.

Всі вищезазначені фактори в умовах багаторічної праці приводять до професійних захворювань. Так за 5 років серед прохідників зареєстровано-13 випадків профзахворювань. В структурі профзахворювань на I місці “Вібраційна хвороба”( 69% від загальної кількості профзахворювань за останні 5 років) , на другому місці - “Хронічний обструктивний бронхіт. Пневмосклероз”-23%, на 3 місці “Хронічна поперекова-крижова радікулопатія”-7.6%. .В результаті медичних оглядів відсторонено від роботи по медпоказниках за1999р-19 прохідників, в 1998 відсторонено 31, в 1997р відсторонено-20 прохідників.

Вкрай несприятливий стан праці прохідників підтверджується показниками захворюваності з тимчасової втратою працездатності (ТВП), яка у прохідників вище, ніж загальні показники по ВАТ ”Київметробуд” на 100 робітників в 5-7 разів. Так в 1999р на 100 прохідників кількість випадків складає-692,0; в той час, як по ВАТ ”Київметробуд” складає 135,7випадка.

З метою зменшення впливу на прохідників особливо шкідливого фактору - локальної вібрації, фахівцями СЕС проведені дослідження рівнів локальної вібрації, яка діє на руки прохідників при роботі на вібромолотках. Розроблені першочергові заходи по поліпшенню режиму праці та відпочинку для працюючих на вібромолотках у відповідності до “Санітарних норм виробничої вібрації і правил роботи в умовах її дії ”№ 3.3.6.039-99.“Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку № 3.3.037-99”. Згідно припису головного державного санітарного лікаря Київської лінійної дільниці ПЗЗ адміністрацією ВАТ ”Київметро-буд” виданий наказ, який регламентує час роботи на цих вібраційних молотках. Направлений припис голові правління ВАТ”Київметробуд” і керівникам всіх підрозділів по покращенню ефективності загальнообмінної витяжної вентиляції.

Періодично проводиться контроль якості мед.оглядів працівників, з метою своєчасного виявлення ознак початку професійної патології. Разом з тим, питання комплексного впливу шкідливих факторів, які діють на організм прохідників, лишаються актуальними із-за відсутності методики їх оцінки. На наш погляд ці питання знаходяться в компетенції НДІ.

Література

1. “Санітарні норми виробничої вібрації і правила роботи в умовах її дії” № 3.3.6.039-99.

2. “Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку № 3.3.037-99.

3. ГОСТ 12.1.012-90 ”Вибрационная безопасность”.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.