Окт 18 2006

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

Опубликовано в 17:53 в категории Без рубрики

А.В. Колісник, Т.А. Сафранов, А.В. Чугай Одеський державний екологічний університет

Екологічна оцінка якості вод має важливе значення при організації моніторингової мережі, при визначенні пріоритетів водоохоронної діяльності, при плануванні водогосподарчих заходів.

Була виконана оцінка якості поверхневих вод р. Південний Буг та Дністер в межах Вінницької області. В якості вихідних даних для дослідження були використані результати спостережень за станом водного середовища даних рік в межах Вінницької області за 2000 – 2004 рр., які були надані Державним управлінням екології та природних ресурсів в Вінницькій області. Аналіз проводився для двох видів водокористування: рибогосподарського та господарсько-питного.

Для оцінки якості води була обрана методика оцінки якості води водних об\’єктів за гідрохімічними показниками, яка є найбільш ґрунтовною в умовах відсутності даних спостережень за гідробіологічними показниками.

Порівнюючи результати оцінок якості водного середовища р. П. Буг та р. Дністер, слід зробити такі висновки:

1. Характеристики стану забрудненості води річок П. Буг та Дністер для потреб рибогосподарського водокористування практично співпадають протягом досліджуваного періоду. Для вимог господарсько-питного водокористування якість води в р. Дністер характеризується більш високими показниками.

2. Пріоритетними забруднювальними речовинами водного середовища обох річок є Fe, Сu. На відміну від водного середовища р. Дністер, вода р Південий Буг характеризується такими ЛПЗ, як NO2-, Cd. В 2004 р. взагалі не виявлені ЛПЗ для водного середовища обох річок.

3. Для обох рік чітко виражена тенденція поліпшення якості водного середовища впродовж досліджуваного п’ятирічного періоду в межах Вінницької області. Цей висновок обумовлений тим, що значення КІЗ для потреб рибогосподарського водокористування зменшився практично вдвічі. Для потреб господарсько-питного водокористування відмічається поступове зниження значення КІЗ протягом 5 років для обох об’єктів дослідження.

4. За даними Держуправління екології і природних ресурсів у Вінницькій області, в останні роки значно збільшилися об’єми оборотного водопостачання в області, що привело до зменшення обсягів скидів. Цим і пояснюється тенденція до покращення якості поверхневих вод басейнів обох рік в межах Вінницької області.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.