Апр 10 2001

Переробка ВІДХОДІВ, ЩО МІСТЯТЬ

Опубликовано в 13:36 в категории Без рубрики

Переробка ВІДХОДІВ, ЩО МІСТЯТЬ

ДОРОГОЦІННІ ТА КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ

В.М. Срібний, Ф.І. Цюпко, М.М. Ларук

Державне підприємство "Аргентум", м. Львів, Україна

Створені нові технологічні процеси вилучення з вторинної сировини дорогоцінних металів (ДМ) - золота, срібла, платини, паладію, родію, іридію та супутніх кольорових металів (КМ). З одержаних металів виробляється понад 100 найменувань продукції – дорогоцінні метали та їх сплави у вигляді пластин, смуг, дроту, порошку, сполуки цих металів, припої срібні всіх марок (ПСр), електричні контакти, препарат «рідкого золота» для декорування скляних та фарфорових виробів.

Ще з моменту заснування ДП "Аргентум" у 1991 році, вперше в Україні розпочата робота зі збору та переробки шкідливих стоків фіксажних розчинів та інших відходів фотографічного виробництва - плівок, паперу, фотопластинок, золи.

Зараз підприємство, крім цієї сировини, переробляє “електронний брухт” (транзистори, мікросхеми, роз\’єми, конденсатори і т.п. скрап), відпрацьовані каталізатори, гальванічні розчини та шлами, де вміст ДМ становить в середньому 0,1-2,0 %. Тому понад 98 % вторинної сировини перетворюється у промислові відходи, що містять важкі метали та інші токсичні компоненти, які можуть забруднювати навколишнє природне середовище.

В зв\’язку з цим запроваджені процеси комплексної переробки, які дозволили одночасно з ДМ одержувати КМ: мідь, нікель, вольфрам, цинк чи їх сполуки. Кольорові метали отримуються електрохімічними і хімічними методами, переважно у вигляді порошків з високою дисперсністю. Такі порошки необхідні для формування виробів методами порошкової металургії, наприклад, електричних контактів, алмазних інструментів, деталей складної конструкції та ін.

Набутий досвід дозволив створити окреме підприємство, що спеціалізується на утилізації відходів міді шляхом її рафінування та виробництва мідного порошку марки ПМС-1 і мідного купоросу.

В процесі подальшого розвитку виробництва і розширення сфер діяльності збільшилась кількість екологічних напрямів:

– переробка гальванічних розчинів і шламів, що містять сполуки токсичних важких металів (Cu, Ni, Co, Cr, Zn, Cd і т.п.) та травильних розчинів електролампового виробництва (W, Mo);

– утилізація та регенерація відпрацьованих промислових каталізаторів, що містять ДМ (Pt, Pd, Rh, Ag) чи КМ (Zn, Cu, Ni, Co, Mn).

Переробка гальванічних розчинів і шламів

Гальванічні виробництва існують практично при всіх підприємствах машинобудівної, електротехнічної, радіоелектронної та інших галузей промисловості, проте переробка відходів цих виробництв, як правило, не проводиться. Відходи утворюються при очистці гальванічних стоків, що містять токсичні солі кольорових металів (нікелю, хрому, цинку, кадмію, міді і т.п.), кислоти, луги, ціанід калію, органічні речовини (блискоутворювачі, розчинники, поверхнево-активні речовини). Їх обробляють відновниками, комплексоутворювачами та вапном для переведення в осад (шлам).

Висушені шлами зі значним вмістом КМ переробляються на ДП"Аргентум", де з них вилучають ці метали у вигляді порошків чи сполук. З травильних розчинів, що утворюються при виробництві спіралей електричних ламп, одержуть порошок металічного вольфраму та сульфід молібдену (MoS), який використовується як присадка для мастил.

Утилізація каталізаторів

Переробка кожного типу каталізатора здійснюється в напрямку подальшого використання всіх його компонентів. Так, наприклад, паладійвмісні каталізатори типу АПК-2, що використовуються для знешкодження викидів оксидів азоту на виробництвах азотної та сірчаної кислоти, складаються з гранул оксиду алюмінію, на поверхню яких нанесено 2% паладію. З часом активність каталізатора знижується через отруєння та осмолення і тому виникає проблема його утилізації.

На даний час застосовують різноманітні методи вилучення благородного металу з каталізатора. Однак ні один з них не забезпечує повного видалення паладію з поверхні високодисперсного носія. Тому нами запропонована технологія повторного використання цього носія для одержання каталізаторів, яка є економічно і екологічно оправданою. При цьому ліквідуються відходи оксиду алюмінію із залишками паладію у відвалах, виключається забруднення навколишнього середовища і зменшується собівартість нового каталізатора. Аналогічний підхід по вторинному використанню Al2O3, що містить залишки Pd, використаний нами при розробці нейтралізатора відпрацьованих газів автомобілів.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.