Июл 13 2000

ОЦІНКА ВПЛИВУ ШУМУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Опубликовано в 15:09 в категории Без рубрики

ОЦІНКА ВПЛИВУ ШУМУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

МІЖНАРОДНИХ АЕРОПОРТІВ “БОРИСПІЛЬ”

ТА “КИЇВ” НА НАВКОЛИШНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

О.Г. Рахова, Н.В. Гадяцька

Державна санітарно-епідеміологічна служба

 цивільної авіації МОЗ, м. Київ

Авіаційний шум в силу своїх особливостей займає окреме місце серед транспортних джерел шуму внаслідок підвищених рівней звуку (95-100 дБА поблизу кордону аеропорту), широкосмугового спектрального складу.

Авіаційний шум несприятливо впливає на широке коло осіб, які безпосередньо пов”язані з діяльністю цивільної авіації: льотно-технічний склад, працівників підприємств цивільної авіації та авіапасажирів, а також населення, що проживає поблизу аеропортів. Несприятливий вплив шуму на людину пов”язаний з загальним роздратуванням, перешкодами розмові, неможливістю заснути, неможливістю зосередитись для виконання конкретної роботи, а при тривалому впливі шуму – втратою слуху та здоров”я. Такий вплив залежить від реакції людини на шум та фізичних характеристик шуму – інтенсивності та спектру, а також тривалості впливу.

Сучасний парк повітряних суден складається з порівняно численної категорії літаків, що обладнанні реактивними двигунами зі злітною масою понад 40 т. Ці літаки, що експлуатуються з аеродромів, які мають злітно-посадочну смугу довжиною більше 1800м, і відносяться до категорії найбільш шумних.

Шум, що утворюється сучасним повітряним судном, складається з шуму його силової установки та аеродинамічного шуму обтікання планера. Визначальним звичайно є шум силової установки, однак на окремих етапах польоту, наприклад при зниженні на посадку важких реактивних літаків, коли двигуни працюють на порівнянно низких режимах, аеродинамічний шум стає особливо помітним.

Основні джерела шуму повітряних суден різних категорій та класів:

Табл.1

Клас повітряних суден

Основні джерела шуму

Силова установка

Аеродинамічний шум обтікання

літакі зви-чайного зліту та посадки

реактивний

реактивний струмінь, вентилятор, внутрішні джерела двигуна

Взаємодія потоку з елементами конструкції планеру

гвинтові

гвинт, вихлоп двигуна

В залежності від того, в якій мірі враховуються ці фактори розріз-няють три типи критеріїв оцінки подразнюючого впливу шуму: макси-мальні рівні шуму з урахуванням психофізіологічної реакції людини на шум; ефективні рівні шуму, що характеризуються впливом шуму при польоті літака з урахуванням часу його звучання, критерії сумарного впливу шуму, що враховують не тільки максимальні рівні шуму при кожному прольоті, а також їх кількість за певний час доби.

В міжнародних аеропортах «Київ» та «Бориспіль» визначались кордони зон акустичного забруднення територій прилеглих до аеропортів та трас прольотів літаків ЦА, що експлуатуються в них.

Характеристики рівнів звуку літаків в дБА:

Табл.2.

Тип літака

Рівень звуку біля повітряного судна над трасою в районі перону

Рівень звуку під трасою прольоту

Бориспіль

Боінг-732

Ту-154

Ту-134

Іл-62

Іл-86

90

116-119

106-108

116-118

112

84-85

88-108

85-88

92

90

Київ

Як-42

Ан-24

112

115-120

90

85

З отриманих даних видно, що максимальні рівні звуку реєструються при зльоті літаків: Ту-154, Іл-62, Іл-86, Ту-134, Ан-24, Як-42.

Максимальні рівні звуку при опробуванні двигунів літаків ЦА
(на відстані 100м):

Табл.3.

Тип повітряного судна

Максимальні рівні звуку, дБА

Кут випромінювання (град) на колі радіусом 100м

Боінг-732

Ту-154

Ту-134

Іл-62

Як-40

Як-42

Іл-86

90

117

112

99

99

108

117

150

150

150

145

155

130

150

З отриманих даних видно, що при опробуванні двигунів максимальні рівні утворюють літаки: Ту-154, Іл-86, Ту-134.

Таким чином, слід очікувати, що максимальні зони зашумлення бу-дуть спостерігатись при зльотах та прольотах по трасам літаків Ту-154 та Іл-86.

З проведених досліджень можна зробити висновки:

1. Максимальні рівні звуку реєструються при зльотах літаків.: Ту-154, Іл-62, Іл-86, Ту-134.

2. При опробуванні двигунів максимальні рівні утворюють літаки Ту-154, Іл-86, Ту-134.

3. Значно менші рівні максимального звуку реєструються при прольоті лі-така Боінг-732.

4. Найбільш «шумними» є літаки Ту-154, Іл-86, Ан-2.

Виконані дослідження показали наявність за шумленності авіаційним шумом територій, що прилягають до міжнародних аеропортів «Бориспіль» та «Київ», однак площі контурів зашумлення значно меньше встановлених раніше.

В теперішній час, як запобіжні заходи по зниженню шуму, заборонено виконання рейсів в нічний час та запроваджено відбуксування літаків до місця запуску.

В міжнародному аеропорту «Київ», у зв`язку із скороченням числа рейсів, рівні шуму на території авіапідприємства та в прилеглій житловій зоні не перевищують нормативні.

Крім цього, для зниження шуму використовується обладнання бар`єру (екрану) на шляху розповсюдження шуму. Для цього використовуюються спеціальні конструкції, земляні відкопи, будівлі нежитлового призначення, а також смуги зелених насаджень.

Літературa

Факторович А.А., Постинков Г.И. « Защита городов от транспортного шума» м.Київ «Будівельник» 1982р.

Квитка В.Е.,Мельников Б.И., Токарев В.Н. «Гражданская авиация и охрана окружающей среды»  Київ “Вища школа” 1984

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного

 благополуччя населення” від 24.02.94р.

ГОСТ 20296-81. Самолеты верталеты гражданской авиации. Допустимые уровни шума в салонах и кабинах экипажа и методы измерения шума.

ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения.

ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности.

ОСТ 5472007-87. Шум. Организация и методика контроля в авиапредприятиях.

МЗ СССР. Методические указания по проведению измерений гигиенической оценки шумов на робочих местах №1844-78.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.