Июл 30 2003

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦИНКУ

Опубликовано в 11:32 в категории Без рубрики

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦИНКУ

В МІНЕРАЛЬНИХ ВОДАХ

Чуєнко А.В., Ларченкова Т.В.

Український НДІ медичної курортології та  реабілітації, м.Одеса

         Одним з негативних впливів діяльності людини на довкілля є надходження до ґрунту важких металів, які мають вагу більше 50 а.о.м. До організму токсиканти надходять за складною системою: ґрунт – вода –рослини –тварини – людина. Тому в Програмі Глобального моніторингу, яка  прийнята ООН у 1980 році, деякі важкі  метали (кадмій,  свинець,  ртуть,  хром,  миш’як,  мідь   та цинк)  віднесені   до   головних  забруднюючих   довкілля речовин, для  яких     є  необхідність   контролю за  їх вмістом    у  воді  та  продуктах  харчування.

         Особливо важливий  контроль рівня  цих  речовин  у  природних  водах, які є одним із джерел токсичних речовин для живих організмів.

         Треба відзначити, що свинець та кадмій  належать  до пріоритетних  забруднювачів  довкілля,  тим  часом  як  мідь  та  цинк  є необхідними мікроелементами й у живому організмі міститься 5·10-4 % Zn. Він  входить   до   числа  найважливіших  ферментів,  які   приймають участь   у  диханні,  білковому  та  нуклеїновому  обмінах.  Цікаво,  що   при   дослідженні    добового   надходження  до  організму    важких  металів    у Дніпропетровській  області   встановлено   знижене  у  2-3  рази   в  порівнянні  з  нормою  надходження  цинку  у  матерів,  які   годують  немовлят    та  вагітних  жінок.

Мікроелементи, які реагують з регуляторами обміну речовин, беруть участь у різних біохімічних процесах, стимулюють та нормалізують обмін речовин.

Між вмістом цинку в крові та органами всмоктування і виділенням з організму існує постійна рівновага.

Найбільша концентрація цинку виявлена в гіпофізі, в підшлунковій залозі, в печінці та статевих органах.

Відомо, що при гострій інтоксикації підвищується рівень цинку в крові, а при додаванні цинку до  розчину інсуліну підвищується час його фізіологічної дії та довгочасність гіпоглікемії. Знайдено, що при діабеті концентрація цинку в підшлунковій залозі знижена в порівнянні з нормою ( менш 3 мг на 100 г). Добре відомим парадоксом цинкового метаболізму є зменшення екстракції цинку з сечею при його введенні в дієту хворих на цукровій діабет.

Порушення вуглеводного обміну лежать в основі патогенезу значної кількості особливо важких захворювань. Це пояснює, чому саме проблеми цукрового діабету приваблює увагу широкого кола фахівців – клініцистів, біохіміків, фізіологів та інш.

Таким чином, виявлення вмісту цинку і в мінеральних водах, в продуктах харчування, і в біохімічних об’єктах  є актуальнім завданням аналітичної хімії.

Для  визначення   вмісту  важких  металів   з  успіхом  використовується    метод  атомно-адсорбційної    спектроскопії.  Для  атомізації  речовини   використовують   полум’я   різноманітних типів та електроатомізатори. Цинк    звичайно  визначають методом  полум’яної  абсорбції (ГОСТ 30178, 26934).  Але  більш  високу  чутливість     мають  електротермічні  атомізатори,  які  дозволяють   визначати більш   50  елементів  на  рівні   10-9 – 10-12 г.    Вони  засновані   на  отриманні  поглинаючого  шару   вільних   атомів  елементу    шляхом   імпульсного   термічного   випарювання  речовини    у  графітовому  трубчатому  атомізаторі  (РД 52.24.377-95).

Однак у відзначеному керівному документі не обумовлені особливості, які необхідні при визначені цинку.

Традиційне визначення цинку методом електротермічної атомізації дуже проблематично із-за високої чутливості приладу. В даному випадку висока    чутливість метода     обумовлює   дуже   високий  сигнал  нульового  розчину.   Для його зниження звичайно пропонують   додаткове  очищення   бідистильованої  води катіонітом або  застосування особливо  чистої   азотної  кислоти.

Чутливість непламенних атомізаторів можливо регулювати  додатковими факторами, серед яких необхідно відзначити швидкість та ступінь нагрівання, природи, витрати та руху інертного газу, об’єма проби.

Для значного зниження  сигналу нульового розчину з метою виконання визначення вмісту цинку в мінеральних водах методом атомної абсорбції з прямою електротермічною атомізацією проб пропонуються модернізовані режими роботи графітового атомізатора.

Так, для зниження рівня сигналу нульового розчину використовується методика, яка заснована на зміні швидкості руху інертного газу. При варіації швидкості надходження аргону під час самої високої температури в режимі роботи атомізатора (при температурі атомізації), можливо знизити сигнал нульового розчину, одержати лінійний  калібрувальний графік, а потім і вимірювання концентрації цинку у мінеральних водах. Необхідно підібрати таке співвідношення температури атомізації та швидкості находження газу, при якому сигнал нульового розчину буде не вищим оптичної щільності 0,020. Необхідна швидкість потоку аргону залежить від чутливості графітової кювети, яка використовується, і становить звичайно 5-10 л/годину. Збільшення швидкості  потоку газу приводить до зниження відтворювання результатів визначення вмісту цинку.

Проведені дослідження на підставі сучасних методів аналітичної хімії дозволили опрацювати методику визначення цинку в мінеральних водах різної мінералізації та специфічності.

Результати представлених експериментальних даних та розрахунків засвідчують про доцільність вимірювання кількості цинку методом атомної абсорбції з термічної атомізацією.

Відтворюваність методу становить 5 –10 %.

Таким чином, володіючи інформацією про макро- і мікросклад мінеральних вод, знаючи вміст цинку в водах різної мінералізації, можливо підібрати мінеральні води для терапії багатьох захворювань і на фазі хворих цукровим діабетом.

        

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.