Окт 14 2006

ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОГРАФІЧНОЇ БУДОВИ ЛІВИХ ПРИТОК Р.ДНІСТЕР

Опубликовано в 16:35 в категории Без рубрики

Бірюков О.В, Кіндюк Б.В., Овчарук В.А *

Одеський національний політехнічний університет

*Одеський Державний екологічний університет

Лівобережні притоки р.Дністер відіграють важливу роль в економіці Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької і Вінницької областей нашої країни. Сумарна площа водозборів цих річок складає величину більше 25 тис.км2, а їх водні ресурси використовуються для водопостачання, зрошування та риборозведення. Не дивлячись на велике число водотоків в цьому регіоні, з кінця 90-х років минулого століття постало питання гострого дефіциту водних ресурсів. Так, недостача води у м. Львів призвела до того, що місцеві власті вивчають можливість її транспортування з польського м.Перемишль. Парадоксальність ситуації полягає у тому, що в околицях цього міста протікає сім річок, стік яких може бути використаний як джерела водопостачання. На превеликий жаль, їх русла стали місцем скидання стічних вод численних промислових підприємств м.Львова. Для виходу з цієї ситуації необхідна детальна оцінка наявних водних ресурсів та вибору схеми їх більш раціонального розподілу. З цього витікає потреба в дослідженні характеристик стоку, а також гідрографічних і топологічних показників річок лівобережжя р.Дністер.

Метою даної роботи є: 1) узагальнення результатів географічних, геоморфологічних і тектонічних досліджень, виконаних різними авторами з метою виявлення особливостей будови річкових систем Подільської височини; 2) кількісна оцінка гідрографічної мережі за допомогою методів індикаційного аналізу.

Результатом цього дослідження є: бонітировка 27 водотоків; кількісна оцінка системи послідовної зміни річок протікаючих по досліджуваній території; доповнення до особливостей будови гідрографічної мережі річок Подолії, відзначених К.І.Геренчуком, яке полягає в тому, що площі басейнів їх лівих частин значно перевершують праві. Задачею подальших досліджень є продовження роботи по оцінці потужності річкової мережі Подільської височини і пошук її зв\’язків з місцями прояву тектонічних деформацій.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.