мая 08 2004

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ В.І. Цибух,  Б.Ф. Омецинський

Опубликовано в 15:23 в категории Без рубрики

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ

В.І. Цибух,  Б.Ф. Омецинський

Державна туристична адміністрація України, м.Київ Україна

The main trends of the State policy in resort and recreation sphere

Tsybukh V., Ometsynskiy B.

The State Tourism Administration of Ukraine, Kyiv Ukraine

Summary. Resort and recreation sphere should execute two basic State functions: reproduction labor resources and filling the State budget. Ukraine has necessary natural resources and an infrastructure for transformation of resort and recreation sphere in becoming competitable in the world market.

Україна займає одне з провідних місць в Європі по забезпеченості курортно-рекреаційними та природними лікувальними ресурсами. Серед них найбільш цінними є унікальні кліматичні зони морського узбережжя та Карпат, а також мінеральні води та лікувальні грязі практично всіх відомих бальнеологічних типів. Чорноморське узбережжя в цьому ряду займає провідні позиції.

Україна має розвинуту мережу курортних закладів (санаторії, санаторії-профілакторії, будинки, пансіонати та бази відпочинку), яка налічує понад 3 тисячі суб’єктів господарювання, частка державної власності в яких складає близько 40%. У цих закладах щорічно оздоровлюється близько 3 млн. осіб. У дитячих оздоровчих таборах щорічно відпочивають понад одного мільйону дітей. Заклади розміщення (готелі, туристичні бази, пансіонати) приймають щорічно понад 2 мільйони туристів.  Разом з тим оздоровчий потенціал значно вищий – курортно-рекреаційні заклади України в змозі щорічно прийняти значно більше відпочиваючих. І це не дивно, тому що курортна система країни проектувалася з урахуванням потреб всього Радянського Союзу.

На жаль, за останні 12 років загальна кількість оздоровлених зменшилася в Україні в 2,5 рази. Зменшився й коефіцієнт використання наявної санаторно-курортної бази, який сьогодні  не перевищує 25-30%.

Значна частина санаторіїв, оздоровниць, знаходиться у незадовільному стані. Більшість санаторіїв фактично втратили ознаки медичних закладів і перетворилися у заклади оздоровлення, але продовжують мати пільги щодо сплати ПДВ та земельного податку.

Активно відбувається процес приватизації санаторно-курортних закладів, що на загал є невідворотним і позитивним явищем. Разом з тим, недосконалість чинного законодавства та відсутність дієвого контролю за приватизацією обумовлює нераціональне використання приватизованих закладів і земельних ділянок та відсутність надходжень до бюджету держави від приватизації. Зміна власника, нажаль, носить в основному спекулятивний характер і не супроводжується очікуваними інвестиціями та приходом ефективної управлінської команди. Особливе занепокоєння викликають численні спроби приватизації майна державних курортних закладів та переоформлення землевідводів земель курортного призначення. Дитячі спеціалізовані санаторії поступово заміняються на табори відпочинку, в яких діти залишаються без кваліфікованої медичної допомоги. Можна сказати, що це є прямим наслідком переходу до ринку, нажаль у наших умовах на відпочинку можливо заробити більше, ніж на лікуванні. Цей приклад ще раз показує, що коли йдеться про здоров‘я людини, держава повинна проводити чітку політику, а не уповати на вільний ринок.

Курортно-рекрекаційна сфера повинна виконувати дві основні державницькі функції:

- відтворення трудових ресурсів та генофонду нації шляхом оздоровлення та реабілітації населення, у тому числі дітей;

- наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом надходження податків.

Обидві функції сьогодні виконуються незадовільно.

Недостатнім є державний контроль за охороною природних лікувальних ресурсів, їх якістю, раціональністю використання, дотриманням  режимів санітарної охорони зон тощо.

В цілому можна констатувати, що наявні в Україні унікальні природно-оздоровчі ресурси використовуються неефективно. Більше того, є тенденція до руйнування і знищення унікальних курортних ресурсів.

Зазначені негативні тенденції особливо проявилися на курортно-рекреаційних територіях Одеської області та Автономної Республіки Крим.

Президент України, який приділяє велику увагу розвитку курортів та рекреації, підписав два Укази щодо зазначених порушень в Одеській області та Автономній Республіці Крим.

Для виправлення ситуації Державною туристичною адміністрацією розроблено Концепцію розвитку курортів, яка, після широкого обговорення, буде внесена на розгляд Кабінету Міністрів України.

З метою постійного моніторингу курортних територій Держтурадміністрацією розробляється Державний кадастр природних територій курортів.

Важливим елементом впорядкування діяльності на курортних територіях й розроблення і затвердження курортних територій державного та місцевого значення. Проекти постанов Верховної Ради України щодо оголошення курортних територій міст Саки, Бердянська та Хмільника курортами державного значення вже розроблено і вони незабаром будуть внесені на розгляд Уряду.

Обласним державним адміністраціям Чорноморського регіону слід невідкладно прискорити підготовку і подання проектів по курортних територіях областей.

З метою більш ефективної реалізації державної політики щодо курортів у складі Держтурадміністрації створено Департамент розвитку курортів та туристично-рекреаційної сфери.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 14 квітня схвалив проект Указу Президента України “Про визначення Державної туристичної адміністрації України спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань курортів.

На завершення я хочу ознайомити вас з основними положеннями програми по залученню інвестицій, яку готує Державна туристична адміністрація України.

1. Створення єдиної по Україні бази даних потенційних об‘єктів для інвестицій у курортно-рекреаційну сферу.

2. Розробка методик оцінки реальної ринкової вартості курортно-рекреаційних ресурсів і економічно обґрунтованої плати за їх використання.

3. Удосконалення нормативної бази в сфері землекористування та оренди об‘єктів інфраструктури.

4. Пільгові умови оподаткування для крупних інвестиційних проектів у курортно-рекреаційній сфері..

5. Організація тендерів на право користування найбільш цінними й унікальними природними лікувальними ресурсами.

6. Поширення інформації про об‘єкти інвестицій та про інвестиційні умови через посольства, систему торгових представництв, торгово-промислову палату.

Для реалізації державної політики в курортній галузі необхідно розробити і затвердити довгострокову Державну програму розвитку курортів України.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.