мая 18 2001

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В РІВНЕНСЬКОМУ РЕГІОНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Опубликовано в 23:38 в категории Без рубрики

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В РІВНЕНСЬКОМУ РЕГІОНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Дутчак М.В., Микитин Т. М., Щесюк С. В.

Рівненський державний гуманітарний університет. Рівне, Україна

In work "The Basic aspects of development of tourist business in Rivne region at the present stage" (Dutchack M.V., Micitin T.M., Stchesuck S.V.; Rivne State humanitarian university, Rivne, Ukraine) is analysis the modern condition of tourist branch of Rivne region and results of marketing researches of the market of tourist services of the town Rivne is given. Is given the characteristic of possible ways of development of branch.

Рівненська область, Поліський край з давних давен привертав увагу туристів своїми історичними пам\’ятками, неповторною красою природних ландшафтів. На сьогодні розвиток туристичної галузі в регіоні є одним із основних пріоритетів у діяльності виконавчих структур. Так в результаті проведеної реорганізації в грудні 2000 р. при облдержадміністрації створено управління з фізичної культури, спорту та туризму. В січні 20001 р. розпочала свою роботу Координаційна рада з питань розвитку туризму в області. Проведена робота має на меті підняти на якісно новий рівень розвиток туристичної індустрії в області, знайти нові підходи для повернення втрачених позицій.  

З метою визначення сучасного стану розвитку туристичної галузі громадською організацією "Рівненський центр маркетингових досліджень" буо проведено комплексне дослідження стану справ у туристичній галузі Рівненської області. В результаті проведеного дослідження було визначено туристичний потенціал області, виявлено основні проблеми, що стоять перед туристичними підприємствами, які працюють на туристичному ринку області.

Проведені дослідження вказують на значний потенціал у розвитку туристичної галузі в першу чергу у таких нових напрямках як екологічний туризм, зелений туризм, автомобільний туризм, мисливський туризм. Слід зазначити що в даному напрямку вже ведеться певна робота, до виконання якої залучені ряд спеціалізованих підприємств, зокрема "Рівнеліс", та громадських організацій. Розвиток зеленого туризму взяв на себе осередок Всеукраїнської асоціації зеленого туризму, який

розпочав свою роботу в обласному центрі на початку 2001р.

Поряд з цим ведеться певна робота по вдосконаленню традиційного пізнавального туризму. Розроблена програма 4-ох денного туру "Пізнаймо Рівненщину разом".

В ході проведеного анкетування було опитано представників18 туристичних агентств, що працюють в Рівному, які надали інформацію про стан власного розвитку, а також і про стан розвитку ринку туристичних послуг. Деякі туристичні агентства, вважаючи власну діяльність комерційною таємницею не надали відповідей, або лише часткові.

Більшість із числа опитаних (36%) оцінюють власне становище на ринку туристичних послуг на “добре”, незадовільно – 22%, решта ж відчуває себе не досить зручно, але покладають надії на перспективу. В цьому відношенні важко оцінити становище туристичних фірм, оскільки значна частина поряд з наданням туристичних послуг, займаються і іншими видами підприємницької діяльності, які передбачені їх організаційними документами. Лише 7% агентств туристичним бізнесом займаються на постійній основі, що і є їх профілюючим напрямом розвитку, тобто частка туризму в їх діяльності відповідає 100%.

          Великі незручності спричиняє відсутність належного рівня знань  для ведення справ у ринкових умовах. В своїй більшості агентства не можуть визначити власну частку ринку туристичних послуг. Деякі відверто визнають, що не знають (15%), інші вказують надто завищені показники, хоча працюють досить тривалий період. 15% респондентів даним видом підприємницької діяльності займаються менше 5 років, більшість, а даний показник складає 35% мають досвід роботи від 10 до 20 років.

Агентства зацікавлені в налагодженні зв”язків із навчальними закладами туристичного спрямування, що виражається  в окремих консультаціях, організації проходження студентами виробничої і управлінської практики, але таких агентств поки що незначна кількість 31%, які були виявленні в ході проведення даного опитування.

          Варто також зазначити, що на сьогоднішній день діяльність більшості агентств не є надто рентабельною і середня кількість працівників,    що зайняті, безпосередньо, наданням туристичних послуг складає в середньому 5 чоловік. Адже, як зазначають самі керівники туристичних агенств, існує велика кількість перепон, що перешкоджають розвиткові туризму в регіоні, і найперша – це скрутна економічна ситуація в державі. Недосконалість законодавства, відсутність відповідної інфраструктури в туристичній галузі, а також бідність переважної більшості населення. Ці та інші фактори, на перший погляд незначні за своєю силою, але створюють певні труднощі, в тому числі туристичним агентствам, яким приходиться вирішувати якому виду туризму надати перевагу, щоб працювати з вищим відсотком рентабельності.

          Варто відмітити і те, що на сьогоднішній день слово ”туризм” в середовищі основної маси населення асоціюється відразу з подорожами за кордон, тобто із виїздним туризмом, поза увагою залишаються туристично-рекреаційні можливості нашої країни.  Про туризм в межах власної країни і регіону не приходиться і говорити, оскільки в м. Рівне туризмом такого виду займається на професійній основі лише одне агентство, в діяльності інших агентств частка регіонального туризму ледве досягає 5-10%. Відразу видно, що переважна більшість агентств являється простими турагентами. Лідируючим видом туризму, який користується найбільшою популярністю в населення виявився пізнавальний. Інші види менш популярні, хоча також займають основну частку в діяльності фірм, це в свою чергу: оздоровчий, діловий і спортивний. 

          Невтішним і той факт, що значна кількість агентств немає на власному балансі в достатній кількості транспортних засобів  і  відповідної матеріальної бази. Більшість (57 %) не мають взагалі ніякого. Звичайно, наявність матеріальної бази не є головним фактором в наданні якісних туристичних послуг, але певним чином впливає на діяльність агентств, які мають на меті працювати в майбутньому на ринку туристичних послуг і забезпечувати необхідний сервіс для споживачів.

          Значну роль в пошуках споживача відіграє рівень налагодження комунікацій із клієнтом. На туристичному ринку рівненського регіону значна кількість агентств надає перевагу рекламі, яка є найбільш ефективним  засобом в арсеналі рівненських туристичних фірм. Майже нічим не поступається перед нею персональний продаж і паблік рілейшнз, деякі прийоми якого застосовують окремі агенції для створення власного іміджу, а також пропаганда. Але професійного підходу немає до проведення ефективних рекламних акцій і носить вони нетривалий характер і проявляються в незначних спонсорських внесках і невеликих рекламних статтях на сторінках рівненської періодики. Потрібний ефект у відповідь не досягається. Це тому, що в більшості випадків агентства не знають ні свого теперішнього і, ні потенційного клієнта, тобто елементарне незнання свого ринку, а маркетингові дослідження самими туристичними фірмами не проводяться і більшість з них відчувають в цьому потребу, а саме(64%).

          Негативною рисою є і те, що на даному етапі туристичними фірмами проводиться політика жорсткої конкуренції і вони, практично, в особі аналогічних фірм бачать лише конкурентів, а потрібно дивитися глибше і бачити певне співробітництво і партнерство. Потрібно згуртовуватись для захисту власних інтересів і популяризації туризму за допомогою різноманітних акцій, міропріємств розрахованих на широку громадкість, як локального, так і національного масштабів.

          Іншим важливим аспектом є відкриття власних дверей перед всіма хто цікавиться діяльністю агентства тобто ведення “прозорого” бізнесу. Чесність і порядність в бізнесі цінується практично всіма: від партнерів до споживачів, а останніми особливо.

          Популяризація туризму на сучасному етапі сформує активніший попит на окремі види послуг в майбутньому. Тим більше  всі без винятку планують працювати і розвивати власну діяльність в майбутньому на ринку туристичних послуг.

Важливим аспектом є і те, що більшість агенцій вибирають на сьогоднішній день тактику виживання на ринку з надією дивлячись в перспективу на покращення ситуації в державі і матеріального забезпечення громадян. Не всі сегменти даного ринку охоплені туристичними фірмами. Основний акцент робиться на забезпечену категорію громадян, пропонуючи високої вартості путівки, що недоступні для іншої маси населення.

Недостатньо пильна діяльність контролюючих органів в сфері регулювання туризму призводить до появи чисельних приватних агентств без виданих  ліцензій або з простроченими. Їх ціни нижчі, ніж в інших агентствах, що призводить до недобросовісної конкуренції і надання менш якісних туристичних послуг споживачам, а тінь падає на легально діючі агентства.

Проведені дослідження вказують на те що для нормального розвитку туристичної галузі в області потрібна цілеспрямована діяльність всіх зацікавлених сторін. Туризм дуже прибуткова галузь, однак такою вона може стати тільки при відповідному ставленні до неї, при цьому у виграші будуть усі, виграє від того і наша держава, оскільки це буде сприяти створенню відповідного іміджу в світі.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.