Июн 09 2002

Антропогенно–техногенне навантаження

Опубликовано в 18:48 в категории Без рубрики

Одним із значних джерел забруднення морського середовища є муніципальні стічні води, і в меншій мірі, зворотні води з промислових підприємств. Аварії на застарілих каналізаційних мережах та насосних станціях створюють додаткові джерела забруднення.

Антропогенно–техногенне навантаження по основним регіонам ілюструється на рис. 4.2 і 4.3. У цілому за період 2001 р. в межах України в Чорне море було скинуто зворотних вод: без очищення – 2,6 млн. м3, недостатньо очищених – 56,1 млн. м3, нормативно очищених – 162,7 млн. м3, нормативно чистих без очищення – 197,4 млн. м3.

У Чорне море надійшло 5,9 тис. т завислих речовин і 3,7 тис. т органічних.

Зменшився в 2001р. обсяг скидання зворотних вод у море на 16% в порівнянні з 2000 р. Збільшення обсягів скидання забруднюючих речовин у морське середовище у 2001 р. пов’язане з тим, що відмічається зростання об’ємів скидання недостатньо очищених стічних вод.

Намітилася тенденція збільшення обсягів оборотного водоспоживання, що в цілому призводить до значної економії свіжої води.

Як і в попередні роки, води Чорного моря найбільш забруднені нафтовими вуглеводнями (НВ) і фенолами.

Середньорічний вміст нафтових вуглеводнів становив 7,4 ГДК в Дніпровському лимані, 5,2 і 6,8 ГДК – в гирлі р. Південний Буг і Дніпро відповідно, 2-2,4 ГДК – в Севастопольській бухті і на акваторії Одеського морського порту. Максимальна концентрація НВ досягала 34,2 ГДК в Севастопольській бухті в липні, а у вересні - 14-18 ГДК в Дніпровсько – Бузькій гирловий області. В водах Алупкінської, Гурзуфської і Ялтинської заток, Балаклавської бухти, прибережної зони Утлюцького лиману, протоки Тонкої вміст НВ був нижче допустимих норм. Проти 2000 р. рівень забруднення знизився в Севастопольській бухті, в гирлі р. Південний Буг; підвищився – Одеському морському порту.

Найвищий рівень забруднення фенолами, як і в попередньому році, спостерігався на акваторії Одеського морського порту – середньорічний вміст досяг 8 ГДК, а в дельті р. Дунай – 5 ГДК, в гирлі р. Дніпро – 3,2 ГДК, в Бузькому лимані і в Балаклавській бухті – 2 ГДК. Максимальна концентрація фенолів на рівні 24,6 ГДК зафіксована у вересні в придонному шарі води Бузького лиману, на рівні 17 і 10 ГДК – в Одеському морському порту і в дельті р. Дунай відповідно.

Менш забруднені фенолами прибережні води Ялтинської затоки (курортна зона), Сухого лиману і на підході до нього, Дніпровського лиману. Не виявлені феноли в прибережних водах Південного узбережжя Криму (Алупкинська, Гурзуфська затоки, район Алушти). Проти 2000 р. рівень забруднення знизився в Сухому лимані і на підході до нього, в Ялтинській затоці; підвищився – в Одеському морському порту.

Середньорічні концентрації синтетичних поверхнево активних речовин (СПАР) досягали рівня ГДК тільки на території Одеського морського порту; в інших районах моря їх концентрації були значно нижче ГДК. Максимальні величини від 2,1 до 4,2 ГДК спостерігались в водах Сухого лиману і на підході до нього, Одеського та Ялтинського морського портів. Проти 2000 р. вміст СПАР в контрольованих районах моря не змінився.

У порівнянні з попереднім роком забруднення води азотом амонійним і азотом нітритним в контрольованих районах моря залишилось на тому ж рівні.

Наявність сірководню виявлена в водах Бузького і Дніпровського лиманів, максимальні концентрації були на рівні 4,9 і 3,9 мл/л в травні і вересні, в відкритих районах Південного узбережжя Криму – в березні і липні на рівні 1,1 мл/л.

Згідно комплексної оцінки якості морських вод, в 2001 р. найбільш були забруднені води акваторії Одеського морського порту, вони класифікувались, як дуже брудні; води Бузького, Дніпровського лиманів, в гирлі р. Дніпро - як брудні; води Севастопольської, Балаклавської бухт, в дельті р. Дунай - як помірно забруднені; води Сухого лиману і на підході до нього, в Ялтинській, Алупкинській і Гурзуфській затоках і в Ялтинському морському порту - як чисті.

З метою забезпечення збереження, відтворення, комплексного раціонального використання природних ресурсів Чорного та Азовського морів, сталого розвитку прибережних районів та морського середовища, а також вирішення екологічних проблем Азово-Чорноморського регіону Верховною Радою України 22 березня 2001 р. прийнято Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів".

Програма розроблялася та реалізується за участю заінтересованих міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади , наукових та громадських організацій.

Програмою передбачено комплекс природоохоронних заходів, спрямованих на поетапне поліпшення екологічного стану Азовського і Чорного морів. А саме: будівництво та реконструкція очисних споруд, проведення інвентаризації звалищ відходів, розташованих у межах двокілометрової прибережної захистної смуги та розроблення комплексу заходів, спрямованих на їх ліквідацію, встановлення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг морів, морських заток лиманів і малих річок, розроблення програм захисту берега моря, підготовка регіональних програм охорони малих річок Криму, Причорномор’я, удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази екологічно безпечного природокористування .

Термін дії Програми – 2001 – 2010 роки, заходи з її реалізації здійснюються поетапно, виходячи з фінансових можливостей держави. У відповідності з шостим розділом, фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих бюджетів.

У зв’язку з тим, що Програму було прийнято після формування Державного бюджету України і умови фінансування заходів було змінено Законом України "Про бюджет України", реалізація заходів і завдань Програми у 2001 році здійснювалася в межах коштів, передбачених Держбюджетом на 2001 рік.

Під час формування Переліку природоохоронних заходів для фінансування з Державного фонду ОНПС за бюджетною програмою "Очистка стічних вод" на 2002 рік було включено для фінансування ряд об’єктів орієнтовно на суму 3 млн. грн., що входять до капіталомістких заходів, передбачених Програмою.

Міністерством екології та природних ресурсів здійснюються роботи зі створення Міжвідомчої комісії з екологічних питань Азовського та Чорного морів, розробляється положення про зазначену комісію.

Вже розроблено проект Комплексного плану наукових досліджень у сфері охорони та відтворення довкілля морів на 2001-2005 роки.

За час дії програми Урядом затверджено нові Правила охорони морських вод та територіального моря від забруднення та засмічення, розроблено проект Національного плану ліквідації аварійних ситуацій у відкритому морі, проект Програми екологічного моніторингу Чорного та Азовського морів на період 2002-2005 років. Найближчим часом планується розроблення проектів закону України "Про прибережну смугу морів", "Методики ідентифікації нафтового забруднення при розливах нафтопродуктів", Національний план аварійних ситуацій у відкритому морі.

У 2002 р. Україною ратифіковано Міжнародну конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою. відповідно до цього закону планується затвердити нову методику обрахунку збитків за забруднення нафтою, включаючи майбутні втрати доходів внаслідок порушення господарської діяльності

Відповідно до положень і завдань Програми на різних рівнях управління розпочато реалізацію природоохоронних заходів.

Серед них:

Автономна Республіка Крим

2001 рік - будівництво напірного колектору м. Євпаторія та м. Ялта, реконструкція КОС м. Красноперекопськ та другої черги КОС м. Сімферополя. Передбачено на 2002 р. - реконструкція і розширення Бондаренківських КОС м. Керч, реконструкція і розширення Орджонікідзевських КОС м. Керч, міста Євпаторія.

Миколаївська область

Реконструкція та розширення потужностей головної КНС м. Миколаїв та реконструкція та розширення потужностей очисних споруд каналізації м. Миколаїв. ДО переліку природоохоронних заходів на 2002 рік включено будівництво та розширення очисних споруд каналізації смт. Березанка, реконструкція та розширення господарчої каналізації м. Снігурівка.

Одеська область

Розроблено обласні частину Комплексної програми захисту від шкідливої дії вод для сільськогосподарських пунктів і сільськогосподарських угідь. Ця програма передбачає відновлення та підтримку сприятливого гідрологічного та санітарного стану малих річок, водоохоронні ґрунтозахисні заходи, будівництво протиерозійних та гідротехнічних споруд, створення водоохоронних насаджень у водоохоронних зонах та прибережних смугах.

Проведено обстеження технічного стану КОС в містах Белгород-Дністровську , Вилкові, Колкові, Теплодарі, Балті.

На 2002 рік включено для фінансування будівництво очисних споруд каналізації м. Білгород-Дністровський, будівництво споруд з оброблення осадів та відведення очисних стоків від станції біологічної очиски "Північна" з глибоководним випуском м. Одеса, реконструкцію КОС м. Татарбунари, реконструкцію КОС м. Арциз.

Херсонська область

Ведеться реконструкція та будівництво каналізації смт. Каланчак, м. Каховки, м. Гола Пристань. Профінансовано реконструкцію полігону твердих побутових відходів у м. Геніченськ, будівництво нового звалища в с. Лазурне.

Севастополь

Розширення та реконструкція споруд ля забезпечення очищення додаткових стоків з південної частини Балаклавського району, будівництво КОС у складі комплексу Південних очисних споруд

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.