мая 11 2004

Національний дендрологічний парк „Софіївка” як туристична установа

Опубликовано в 02:55 в категории Без рубрики

І.С. Косенко, А.В. Шлапак, В.П.Шлапак

Національний дендрологічний парк “Софіївка”

м.Умань, вул. Київська, 12-а, Україна.

Національний дендрологічний парк „Софіївка”, що розташований на північній околиці старовинного міста Умані на Черкащині, поєднує в собі функції: „Історичного саду”, науково-дослідного закладу Національної академії наук України, центру інтродукції, мобілізації і акліматизації рослинного різноманіття в Правобережному Лісостепу України, навчально-виховної бази, туристичної установи та музею садово-паркового мистецтва. Загальна площа парку 169,4 га., в тому числі заповідна — 53 га. В парку зосереджено 108 пам’яток містобудування і архітектури та зростає 2460 таксонів рослин, з яких колекції родів: ліщина, бук, ялина, ялівець, рододендрон, жимолость та інші, згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України № 73-р від 11.02.2004 року, внесено до реєстру Національного надбання.

Загальновідомо, що парк “Софіївка” є одним з найвидатніших творінь світового садово-паркового мистецтва кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст. Протягом двохсот восьми років він захоплює відвідувачів своєю художньою завершеністю і естетичною досконалістю. Знайомлячись з ним відвідувач скоро переконується в тому, що тут дійсно все нагадує казку. Адже будь-яка композиція чи мала архітектурна форма не тільки приваблює зовні, а й містить певний задум, передає ідею міфу чи якоїсь події, і все це настільки продумане і взаємопов’язане, що поєднується в єдину симфонію краси. В основу композиційного рішення центральної частини „Софіївки” покладено сюжети з міфології Стародавнього Риму та Греції. За задумом власників та архітектора, парк є наочною ілюстрацією до окремих частин поем Гомера “Іліада” та “Одисея” [1].

Основними напрямками наукової діяльності дендрологічного парку є: вивчення природної та культурної флори Правобережного Лісостепу України її охорона та збереження; збереження колекцій рослин, в тому числі рідкісних і зникаючих видів; проведення науково-дослідних робіт в галузі інтродукції і акліматизації рослин та розробка питань ландшафтного паркобудування на базі дендропарку; проведення освітньо-педагогічної і науково-просвітньої роботи в галузі ботаніки і охорони природи, декоративного садівництва і ландшафтної архітектури.

Сьогодні в Національному дендрологічному парку „Софіївка” працює понад 480 чоловік, з них: 2 доктори, 11 кандидатів наук, 11 здобувачів наукового ступеню кандидата наук, керівники підрозділів, головні спеціалісти, інженери, техніки та 134 екскурсоводи. За останні 20 років науковими співробітниками парку опубліковано більше 350 наукових праць, в тому числі 30 монографій. Створено відеофільми, буклети, інформаційні листи, широку мережу рекламних щитів та інше. Доктори та кандидати наук парку, маючи значну базу знань з біології рослин, ландшафтної архітектури, культурно-історичної розмаїтості щорічно готують висококваліфікованих екскурсоводів для парку, що сприяє розвитку туристської інфраструктури і підвищенню рівеня відвідування парку. Так, за останні 10 років щорічна кількість відвідувань збільшилась від 300 до 500 тисяч відвідувачів, що приїздять з усіх континентів нашої планети. Динаміка відвідування парку за останні 23 роки (Мал. 1) свідчить про щорічне збільшення проведення кількості екскурсій.

Мал. 1. Динаміка відвідування Національного дендрологічного

парку „Софіївка” за останні 23 роки (1981-2003).

Також, значний вплив на рівень відвідування парку має розвиток інфраструктури обслуговування туристів. Зараз у Національному дендрологічному парку „Софіївка” значно розширилося коло послуг, що надаються туристам та відвідувачам, а саме: проводяться кваліфіковані екскурсії українською, російською, англійською, польською, французькою та німецькою мовами; катання човном по підземній річці Ахеронт; катання на човнах і катамаранах по Верхньому ставу; прогулянка на паромі та на пароплаві „Софія”; катання на кареті і верхи на коні; в зимовий період — катання на санях запряжених трійкою коней; катання на лижах, санях; постійно працюють — кафе „Софіївка” на 30 чол.; магазин „Флора Софіївки” по продажу посадкового матеріалу; ресторан на 100 чол.; готель на 45 чол.; сауна; акванарій; автостоянки. Відвідувачі можуть придбати наукову і популярну літературу, завітати до музею мармурової скульптури, скористатись на території парку фотопослугами, а також провести за помірну плату відеозйомки, кіно- та телезйомки, отримати місце для реалізації предметів декоративно прикладного мистецтва, орендувати конференц-залу та приміщення їдальні.

Окремі позитивні результати в сфері організації туризму і відпочинку, що ми спостерігаємо зараз у Національному дендрологічному парку „Софіївка”, — цілковита заслуга адміністрації, розуміння керівництвом тих можливостей, що дає туризм у справі охорони природи, а саме:

· природоохоронна робота стає більш широко відомою як на національному, так і на міжнародному рівні;

збільшується суспільна підтримка охорони природи; туризм і відвідування сприяє більш чіткому розумінню суспільством суті охорони природи; концепція дендрологічних парків і збереження природи стає більш прийнятною для суспільства, тому що особливий статус цих територій жорстко асоціюється з обмеженнями; туризм та відвідування сприяє просуванню концепції дендрологічних парків і популяризації їхніх цілей у суспільстві, підвищує важливість і потребу усіх природоохоронних установ в очах суспільства; засобу, виділення коштів приватним і державним сектором, а також іншими донорами і спонсорами на розвиток дендрологічного парку, знижують залежність установи від бюджетного фінансування в плані реалізації задач з регулювання туризму і відпочинку;

· участь місцевого населення в організації туризму та відвідування дендрологічного парку сприяє їхньому визнанню і підтримці на місцях.

Тому особлива увага повинна приділятися питанням планування туризму і відпочинку в зв\’язку з тим, що неконтрольоване розширення туристської діяльності приводить до порушень природного і культурного середовища і погіршення умов збереження об’єкту.

Створення умов для регульованого туризму і відпочинку є одним з основних завдань Національного дендрологічного парку „Софіївка”. При цьому мається на увазі, що взагалі в парках цей вид діяльності повинен базуватися на наступних принципах:

· збереження ландшафтної і біологічної розмаїтості;

· поваги до місцевих культурних традицій, підтримки історично сформованих ремесел і промислів;

· підтримки місцевого малого і середнього бізнесу;

· виробництво екологічно чистої продукції;

· врахування інтересів місцевого населення.

З метою розвитку туризму і відпочинку в національних парках необхідно створити ефективну інфраструктуру туризму, удосконалюючи при цьому роботу із залученням відвідувачів (туристів) на його територію [3,4,5]. Для досягнення цієї мети необхідно:

· інтегрувати систему організації і розвитку туризму і відпочинку в дендрологічних парках в соціально-економічну систему регіону;

· створити ефективну систему планування і регулювання рекреаційних навантажень на природні й історико-культурні об\’єкти парку;

· організувати прийом і обслуговування відвідувачів, максимально використовуючи потенціал місцевого населення і приватного підприємництва;

· організувати підготовку і підвищення кваліфікації фахівців парку, зайнятих у сфері організації туризму.

Основою процесу такої інтеграції повинен стати пошук загальних інтересів між органами державної влади, місцевого самоврядування, приватним підприємництвом і дендрологічним парком як у комерційній, так і в природоохоронній і соціальній сферах [2]. Можливими напрямками такої інтеграції могло б стати:

· інформування органів місцевого самоврядування і населення прилягаючих районів щодо планів, проектів, програм Національного дендрологічного парку „Софіївка” з розвитку туризму;

· залучення до туристської діяльності працюючих у регіоні спеціалізованих організацій;

· сприяння підготовці місцевих жителів для роботи в сфері туризму і відпочинку в дендрологічному парку та інших об’єктах;

· забезпечення стійкого природокористування.

Таке планування може містити в собі:

· інвентаризацію потенційних об\’єктів туризму (видів флори і фауни, археологічних, історичних, культурних, геологічних і інших визначних пам\’яток) у регіоні;

· оцінку можливостей використання природних ресурсів (мисливських, рибальських, лікувальних і ін.) у створенні умов для туризму;

· оцінку ступеня уразливості екосистем і можливих екологічних перешкод при розвитку туризму;

· виявлення цільових категорій відвідувачів для території і визначення можливих видів туризму;

· аналіз рівня розвитку інфраструктури парку і регіону;

· розробку планів розвитку туризму (відповідних розділів Планів керування) у дендрологічних парках, у яких варто приділити особливу увагу питанням розвитку туристської інфраструктури, роботи з місцевим населенням, рекламно-інформаційного і кадрового забезпечення, маркетингу і просування туристичного продукту;

· розробку системи платежів за відвідування території парку і наданих послуг.

Організація прийому й обслуговування відвідувачів є досить специфічною діяльністю, тому необхідно прагнути до максимального залучення до неї спеціалізованих організацій, що мають практичний досвід з формування, просування і реалізації туристського продукту.

Дуже важливо, щоб відвідувачі мали можливість одержати інформацію про порядок і терміни відвідування, наявність місць у готелях, розташування місць відпочинку і ночівлі, видах наданих послуг, що існують на екскурсійних і туристичних маршрутах. Варто прагнути, щоб ця інформація надавалася відвідувачам безкоштовно.

Література

1. Косенко І.С. Матеріалізація образів Гомерівської „Одісеї” в паркових композиціях „Софіївка” як вершина геніальності Л.Метцеля // Інтродукція рослин. – 2002. – №2. – С. 16-21.

2. Транин А. А. Национальные парки в СССР: проблемы и перспективы. — М.: Наука, 1991. — 293 с.

3. Banff National Park Management Plan. — Calgary (Canada): Ed. Environment Canada: Ed. Can. Parks Service, 1988. — 239 p.

4. Conserving Europe\’s Natural Heritage: Towards a European Ecological Network: Proc. of an Internat. Conf., Maastricht, 9—12 Nov., 1993 / Ed. G. Bennett. — L., 1994. — 334 p.

5. Conserving Russia\’s Biological Diversity: An Analitical Framework and Initial Investment Portfolio / Ed. V. Krever, E. Dinerstein, D. Olson, L. Williams. — Washington (DC., USA): WWF, 1994. — 125 p.

Національний дендрологічний парк „Софіївка”

як туристична установа

І.С. Косенко, А.В. Шлапак, В.П.Шлапак

Національний дендрологічний парк “Софіївка”

м.Умань, вул. Київська, 12-а, Україна.

Відмічено становлення „Софіївки” як видатного пам’ятника садово-паркової архітектури кінця XVIII і початку XIX століть та музею природи і садово-паркового мистецтва. Визначено шляхи інтегрування „Софіївки” як туристичної установи в сферу національного та міжнародного туризму.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.