Фев 28 2003

ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ПЕРЕРОБЛЕННЯ БРУХТУ ЛАТУНЕЙ

Опубликовано в 12:14 в категории Без рубрики

ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ПЕРЕРОБЛЕННЯ БРУХТУ ЛАТУНЕЙ

ТА ОЛОВ\’ЯНИХ БРОНЗ

В.Т. Олинець1, О.І. Кунтий1, В.М. Срібний2

1Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

2Державне підприємство "Аргентум", м. Львів

Близько 30…40 % міді використовується промисловістю у вигляді сплавів, одними з найважливіших є латуні (Cu-Zn) та олов\’яні бронзи (Cu-Sn). Враховуючи нагромадження в Україні брухту кольорових металів, у тому числі згаданих мідьвмісних сплавів, актуальною є розробка технологій їх перероблення.

Авторами розроблено способи електрохімічного перероблення латуней та олов\’яних бронз, суть яких викладена у даній статті.

Електрохімічне перероблення латуней

Принципова схема зображена на рис.1.

Латунний брухт перед електрохімічним розділенням проходять стадії попередньої обробки. Безпосередньо перед електролізом підготовлений брухт подають на стадію цементації (знеміднення електроліту), де він виконує функцію металу-цементатора.

На стадію приготування розчину подають деіонізовану воду (2), концентровану сульфатну кислоту (3) і мідний купорос (4). Готовий розчин (5) подають на стадію електролізу.

Під час електролізу, який здійснюють в режимі катодного осадження дисперсного мідного порошку [1], частину електроліту (6) відбирають на фільтрування. Для забезпечення неперервності процесу використовують дискові або барабан-катоди. Анодний шлам зі стадії фільтрування поступає на подальше перероблення з метою вилучення окремих компонентів.

Для забезпечення постійного складу електроліту, частину його (7) зі стадії фільтрування відбирають на цементацію міді.

Контактно осаджена на поверхні латуні мідь зазнає анодного розчинення в електролізері. Знеміднений розчин (8) подають на вилучення цинкового купоросу. Відповідну кількість електроліту компенсують за

рахунок потоку (5). Після вилучення цинкового купоросу маточний розчин (1), що містить сульфатну кислоту, повертають на стадію приготування електроліту.

Рис. 1. Принципова схема електрохімічного перероблення латуней

Електрохімічне перероблення олов`яних бронз

Принципова схема зображена на рис.2.

Перед електрохімічним розділенням брухт олов\’яних бронз проходить попередню обробку аналогічно до латунного брухту, після чого його подають на електроліз.

Із стадії приготування розчину, куди поступають усі необхідні компоненти: деіонізована вода (1), концентрована сульфатна кислота (2) і мідний купорос (3), електроліт складу 50…60 г/дм3 Cu2+, 100…120 г/дм3 H2SO4 (4), подають на електроліз. Електроліз здійснюють в режимі осадження компактної міді.

У процесі електролізу олово переходить в оксидну форму SnO2×xH2O, домішки свинцю – у нерозчинний сульфат, утворюючи анодний шлам. Для видалення останнього, частину електроліту (5) відбирають на фільтрування. Перероблення анодного шламу здійснюють згідно з методикою [2].

При електролізі використовують насипні аноди, що дає змогу значно підвищити продуктивність процесу, запобігаючи пасивації анода. До того ж, відпадає необхідність переплавлення брухту, що значно здешевлює технологію перероблення латуней та олов\’яних бронз.

Рис.2. Принципова схема електрохімічного розділення олов\’яних бронз

Література

1. Ничипоренко О.С., Помосов А.В., Набойченко С.С. Порошки меди и ее сплавов – М.: Металлургия, 1988. – 206 с.

2. Переработка анодных шламов электролитического рафинирования вторичних бронз / Набойченко С.С., Мамяченков С.В., Карелов С.В. и др. // Цветная металлургия.-1992.– №1-2.– С. 60 – 64.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.