Июл 12 2000

ДОСВІД ЗНИЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ВІБРАЦІЇ ТА ШУМУ,

Опубликовано в 08:09 в категории Без рубрики

ДОСВІД ЗНИЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ВІБРАЦІЇ ТА ШУМУ,

ДІЮЧИХ НА НАСЕЛЕННЯ ВІД РУХОМОГО СКЛАДУ КП “КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН”

В.Г. Марієвський, Ю.М. Шелапов, А.І. Муравко, Г.В. Митник.

Санепідстанція на Південно-Західній залізниці, м. Київ

Київська лінійна санепідстанція

на Південно-Західній залізниці, м. Київ.

Будівництво Київського метрополітену розпочато в п`ятидесяті роки. Для проектування, проведення вишукувальних робіт в 1950 р. був створений інститут “Укрметротунельпроект”. Організацію будівництва здійснює Київська дирекція будівництва метрополітену (КДБМ), яка є структурним підрозділом Комунального підприємства (КП) “Київський метрополітен”. Будівництво метрополітену проводить ВАТ “Київметробуд”, як генеральний підрядник. Перші станції (Вокзальна, Університет, Хрещатик) введені в експлуатацію в 1960 р. У вказаний період санітарний нагляд за будівництвом та експлуатацією метрополітену проводився окремими лікарями, а в1984 році при санепідстанції Київського відділення Південно-Західної залізниці (тепер - Київська лінійна СЕС на ПЗЗ) створений відділ по контролю за об`єктами метрополітену, метробуду, мостобуду.

Проекти ліній та окремих дільниць метрополітену розробляються на підставі генеральних планів розвитку м. Києва, а також комплексних схем розвитку пасажирського транспорту міста. Проекти проходять всі рівні погоджень, які передбачені законодавством (Голов АПУ, Містобудівну раду, Міську СЕС та ін.).

Разом з тим з середини 80-х років від населення та організацій міста стали надходити скарги на шум та вібрацію від електропоїздів метрополітену, особливо у вечірній та нічний час, нанесення шкоди будівлям у вигляді появи тріщин, порушення цілісності покриття стін.

При вивченні цього питання виявлено, що дійсно, рівні шуму та загальної вібрації перевищували гранично допустимі рівні (ГДР) на окремих дільницях ліній метрополітену, де проходять траси глибокого закла-

дання. Скарги надходили з вулиць, під якими розташовані станції Куренівсько-Червоноармійської та Сирецько-Печерської ліній метрополітену і де спеціальні заходи по вібро- та шумозахисту не проводились (згідно п.1.20 СНиП II-40-80 такі заходи передбачені тільки при проектуванні ліній мілкого закладання та наземних дільниць). При інструментальних вимірюваннях рівнів віброшвидкості в житлових будинках по вул.Ю. Коцюбинського, в Київській центральній басейновій клінічній лікарні відмічено перевищення ГДР на 1-4 дБ (рівні віброшвидкості складали 60-61 дБ при ГДР 57 дБ), рівні віброприскорення в будинку № 42 по вул. Гоголівській складали в нічний час 34-48 дБ (при нормі 20 дБ), що на 14-28 дБ перевищує ГДР, тобто у 4-9 разів.

На рівні адміністрації міста та метрополітену постало питання про заходи по зменшенню вібрації та шуму від рухомого складу метрополітену. Але в процесі вирішення цього питання постали труднощі: навіть детальне вивчення цього питання вимагає великих капіталовкладень, а проведення технічних робіт - ще більших витрат. Тому було винайдене єдино вірне вирішення цього питання в даній ситуації, в умовах діючого метрополітену, - фахівцями санепідслужби Південно-Західної залізниці було рекомендовано знизити швидкість руху електропоїздів та сповільнене їх гальмування при підході до станцій у вечірній та нічний час.

Дані пропозиції були прийняті керівництвом метрополітену, а санепідслужбою ПЗЗ була перевірена ефективність цих заходів - проведені повторні вимірювання шуму та вібрації. Дослідження показали, що майже на всіх дільницях шум та вібрація приведені до допустимих рівнів.

У зв`язку з цим керівництвом метрополітену був розроблений та погоджений з фахівцями СЕС ПЗЗ спеціальний графік руху електропоїздів у вечірні та нічні години. Ці заходи і тепер знаходяться на контролі санепідслужби. Скарги припинились.

Разом з тим на деяких дільницях залишились “плями”, на яких рівні шуму та вібрації знизились, але перевищують ГДР на 1-10 дБ у денний час та на 9-24 дБ у нічний час (наприклад, будинок № 42 по вул. Гоголівська).

Враховуючи ситуацію, яка склалась, за пропозиціями фахівців санепідслужби Південно-Західної залізниці при проектуванні нової дільниці продовження Святошино-Броварської лінії із спорудженням 3-х станцій та оборотного електродепо “Новобіличі” (лінія мілкого закладання) розроблений спеціальний розділ науково-дослідних і проектних робіт “Оцінка впливу на оточуюче середовище (ОВНС) будівництва і експлуатації ділянки лінії метрополітену”, який при розгляді спеціалістами міської СЕС з участю фахівців відділу по контролю за об`єктами метрополітену, метробуду, мостобуду Київської лінійної СЕС на ПЗЗ одержав позитивний висновок.

Разом з тим питання захисту від впливу шуму та вібрації існуючих будівель та об`єктів, що будуються лишаються не вирішеними у зв`язку з тим, що СНиП II-40-80 передбачаються шумо- та віброзахисні заходи тільки для ліній мілкого закладання та наземних дільниць, що не гарантує покращення ситуації в зоні розташування ліній глибокого закладання, зменшення впливу шкідливих факторів на населення та подальшої відсутності обгрунтованих скарг. Ця проблема повинна вирішуватись на законодавчому рівні, при розробці нормативної документації та погодженні її державною санітарно-епідеміологічною службою.

Література

1. СНиП II-40-80 “Метрополитены”;

2. “Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки”№ 3077-84;

3. “Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах” №1304-75.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.