Июл 14 2003

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ БАЗИЛІКУ ЕВГЕНАЛЬНОГО ЯК ДЖЕРЕЛА РЕЧОВИН З АНТИОКСИДАНТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Опубликовано в 07:25 в категории Без рубрики

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ БАЗИЛІКУ ЕВГЕНАЛЬНОГО ЯК ДЖЕРЕЛА РЕЧОВИН З АНТИОКСИДАНТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Фролова Н.Е., Чепль Н.В., Карпутіна М.В.

Національний університет харчових технологій

Питанню розроблення технологій природних інгібіторів окислення ліпідів для підвищення якості харчових продуктів, для підтримки антиокисної системи організму приділяється багато уваги як в нашій країні, так і за її межами.

Нами розглядається напрямок в технології природних інгібіторів, що заснований на екстрагуванні з рослинної сировини комплексу речовин з антиокислювальною дією. За об’єкт дослідження було використано базилік евгенольний. Ця рослина широко застосовується як пряність до їжі, в консервній промисловості, при виготовленні лікерів. Цінною складовою базиліку евгенольного є ефірна олія, яка  на 82 % складається з фенольних сполук, переважно  у вигляді  евгенолу. Евгенол характеризується тонким, але сильним запахом гвоздики. і з 60-х років входить в перелік антиоксидантних препаратів, які пропонуються для використання в харчових продуктах.

Нами вивчалися 3 зразки базиліку евгенального у вигляді цілої сухої наземної частини. В табл. 1. наведено якісні показники зразків базиліку евгенального

Таблиця 1

Найменування

Характеристика показника

Зовнішній вигляд

Цілі сухі рослини, зрізані на рівні розгалуження стебел, добре облистовані, мають 50% сухих квітів

Колір та запах

Від зеленого до темно-зеленого з ароматом гвоздики

Вологість, %

15,8

Масова доля інших пряно-ароматичних рослин, %

0,34

У ході роботи досліджувалися умови виділення на  лабораторній установці .ефірної олії середнього зразку базиліку евгенального.

 На рис 1. наведено функціональну схему отримання ефірної олії базиліку       евгенольного

 дистиляційним методом.

Процес здійснювався в апараті за наступними показниками:

1. Потужність по сировині, кг/год      1,8-2,0

2. Тиск пари перед апаратом, МПа   0,3-0,4

3. Швидкість відгонки, мл/год       600-700

4. Температура дистиляту ,0С   35-38

5. Вихід ефірної олії, %  до маси сировини    0,16-0,20.

В ході досліджень вивчалась динаміка виходу ефірної олії базиліка евгенального. З цією метою в визначені відрізки часу відбирались проби дистиляту, в якому визначався вміст ефірної олії.  Потім його співвідносили до вихідного, що містився у сировині.

 На рис. 2. наведена динаміка виділення ефірної олії базиліку евгенольного

Кількість еф.олії,%

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Рис.2

15

30

45

60

75

90

Т, хв

Зразки ефірної олії, отримані в лабораторних умовах, аналізували за якісними показниками. Результати аналізів приведені в табл.2.

                                                                                                Таблиця 2

Показник

Характеристика і величина показника

Зовнішній вигляд

Легкорухома рідина світло-жовтого кольору

Запах

Приємний, із запахом гвоздики

Густина при 20ОС, г/см3

0,977

Показник заломлення при 20ОС

1,4900

Вміст карбонільних з’єднань, %

52,4

Кислотне число, мг КОН / г

21,6

Розчинність в 90%-му етиловому спирті

Повна ( 1 об\’єм олії не більш ніж у трьох об’ємах спирту )

Для вивчення антиоксидантної активності готовили модельну суміш ефірна олія + олеїнова кислота. Поряд з ефірною олією .базиліку евгенольного досліджували ефірні олії м’яти перцевої, котовнику лимонного.. Ефективність антиокислювальної дії оцінювалося за ступенем інгібірування окислення олеїнової кислоти ефірними оліями. За контроль було використано  штучний антиоксидант –бутилоксітолуол (іонол). Цей антиоксидант широко застосовується в харчовій промисловості для подовження зберігання харчових олій і жирів. В ході окислення олеїнової кислоти визначали перекисне число. Ефірні олії вносилися в модельну систему із розрахунку  5,0 і 10 % .

В табл. 3.  приведено характеристики антиокислювальної активності (АОА) модельних сумішей в порівнянні з іонолом.

Пряно-ароматична сировина

Частина рослини, що аналізувалася

АОА,

5,0%

АОА,

 10 %

Іонол

               -

100,0

100,0

М’ята перцева

ефірна олія

70,2

73,6

Базилік евгенальний

ефірна олія

76,9

90,0

Котовник лимонний

ефірна олія

52,0

59,5

Отримані дані дозволяють пропонувати базилік евгенальний як  перспективну сировину антиокисної дії в технологіях харчових виробництв та в технологіях функціональних харчових продуктів  антиоксидантного спрямування.

Список літератури

1. Справочник технолога эфиромасличного производства. Под ред. А.П. Чипига. - М.: Легкая и пищ. пром-ть, 1981.-149 с.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.