Фев 28 2004

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УТВОРЕННЯ НОРМАТИВНО — ПРАВОВОЇ БАЗИ У СФЕРІ  РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Опубликовано в 23:55 в категории Без рубрики

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УТВОРЕННЯ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЇ БАЗИ У СФЕРІ  РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

 О.О. Альошин,  А.В. Остроушко

УкрАПчормет   м. Київ ,  ПДТУ   м. Маріуполь

По різним розрахункам в Україні накопичилось понад 25 мільярдів тон відходів та вторинних матеріальних ресурсів (ВМР), які не тільки займають значну площу ( понад 160 тис. га ), але  й створюють несприятливі умови нормальному функціонуванню промислових підприємств, загрожують навколишньому середовищу. Критична ситуація, що склалася у цієї сфері діяльності, ілюструє стан справ на таких бюджетоформуючих    металургійних підприємствах, як “Криворіжсталь”, ім. Ілліча та “Азовсталь”, де за браком вільних площ відходи, ВМР і продукція з них складуються у відпрацьованих кар’єрах та у акваторії Азовського моря.

В загальному обсязі утворення відходів та ВМР найбільша складова частина їх припадає на підприємства ГМК- більше 120 млн. тон на рік, яка розподіляється, в свою чергу, серед підприємств наступним чином: гірничорудного комплексу  - 70,5, металургійних – біля  25, коксохімічних-2,6, феросплавних- 1.4,  інших -  від 0,14 до 0,23 %. Рівень утилізації відходів та використання ВМР серед підприємств   ГМК становить 31,5% від їх загального обсягу і перевищує загальний обсяг їх утилізації в Україні, який знаходиться у межах 12-15%.

Але біля   80 млн. тон промислових відходів та ВМР щорічно складуються у відвалах та полігонах, створюючи у цих місцях напружену  екологічну, технологічну та соціальну ситуацію. У той же час значна частка таких накопичень є відносно дешевим джерелом сировини та ресурсів, як для самого ГМК, так і для цементної, шляхобудівної та будівельної галузей. Про це також свідчить міжнародний досвід по деяких країнах європейської економічної співдружності, у яких проблема дефіциту природної сировини та імпортозаміщення стимулює зворотне використання ВМР на рівні 65-80%. Наприклад, в таких країнах як США, Німеччина, Японія, Франція із ВМР здобувають 20% всього алюмінію, 33%  заліза,    50%  свинцю  й  цинку,    44%  міді   та    інших    корисних

компонентів. Досвід таких країн також свідчить про те, що переробка та використання ВМР в 5-15 разів дешевше розробки природних родовищ.

В Україні теж існує значний науково-практичний та ресурсний потенціал. Так, наприклад, зворотне використання конверторних та кінцевих мартенівських шлаків після попередньої їх підготовки в металургійній шихті дозволяє заощадити 35-40% вапняку, та скоротити тривалість плавлення  і доведення плавки на 8-10 хвилин.  Використання кожного  кілограму конверторних шлаків при виробництві однієї тони чавуну дає можливість заощадити: 0.35 кг залізорудної сировини, 0.43 кг сирого вапняку, 0.104 кг коксу. Додатково при залученні відмагничених із шлаків залізовмісних частин (скрапу) можливо також заощадити: 0.83 кг залізорудної сировини, 0.19 кг сирого вапняку, 0.16 кг коксу, зменшити вихід шлаку на 0.09 кг. Позитивних результатів можливо досягнути при зворотному використанні залізовмісних металургійних шламів, яких накопичилось на підприємствах понад 30 млн. т та які займають площу понад 150 тис. га. Проведені дослідження показують, що на значній кількості підприємств шлами містять у собі від 45 до 51% заліза, 6,0-9.5% вуглецю при низькому вмісту цинку. Ця сировина разом з іншими побічними продуктами металургійного виробництва (дрібним коксом, окалиною, залишками вапна та інш.) після попередньої підготовки може ефективно використовуватись при агломерації та у конверторному виробництві сталі.

Що стосується використання вторинних матеріальних ресурсів, зокрема металургійних шлаків у шляхобудівельній індустрії, як найбільш великотоннажному секторі їх використання, то наведені з цього приводу дані свідчать про наступне:

Застосування металургійних шлаків у шляхобудівництві може дати економічний ефект біля 100 тис. грн. на 1 км дороги. Навіть при відносно високих транспортних витратах шлаки вигідно застосовувати у районах віддалених на 300-400 км від джерел їх утворення, в таких областях як Сумська, Чернігівська, Харківська. Застосування шлаків є рентабельним і у районах, що містять великі запаси природних кам\’яних матеріалів, тому що загальна вартість конструктивних шарів шляхового одягу еквівалентної міцності побудованих з щебеню кам\’яних порід у 1.5 разів перевищує вартість шарів, збудованих із шлаків. Подібні приклади ефективного застосування побічних продуктів виробництва та ВМР техногенного походження у різних галузях господарювання характерні й для червоних шламів, алюмінієвих шлаків, графітовмісних матеріалів, вуглезбагачення, побутових відходів та інше. Але для найбільш ефективного використання таких ВМР у реальному секторі економіки потрібно з боку держави розробити та впровадити низку відповідних заходів.

Мета заходів.

Виходячи з негативного стану, що склався у сфері поводження з ВМР в Україні й зокрема на підприємствах ГМК, створити відповідні передумови, які б сприяли збільшенню обсягів їх використання як в державі так і за її межами.

Напрямок заходів.

Зважаючи на те, що в Україні постійно дорожчають енергетичні та природні ресурси, а нові капіталомісткі розвідки та важки гірничі розробки у сучасний період майже проблематичні, на усіх рівнях законодавчої та виконавчої органів влади в межах компетенції яких знаходяться питання з регулювання та координування господарчої діяльності у сфері поводження з ВМР, через розробку та реалізацію низки нормативно-правових, економіко-організаційних та науково-інвестиційних заходів відновити мислення щодо важливості для Держави вирішення питань у напрямку ресурсозбереження і використання ВМР. Крім того, ініціювати на державному рівні створення системно-прогнозуючої стратегії управління зазначеним сектором господарювання, в тому разі й через розробку відповідних законодавчих актів.

Відпрацьовані заходи:

-  для чіткого та професійного формування і обґрунтування приоритетних заходів у вищезазначеному напрямку була скликана і проведена міжгалузева нарада (конференція) за участю керівників   профільних   підкомітетів   ВР   з   питань   нормування природокористуванням і проблем відходів, а також гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості. Була обговорена та ухвалена низка пропозицій, необхідність вирішення яких потребує участі практично усіх гілок законодавчої і виконавчої влади, відповідних міністерств і відомств. Тобто був визначений план дій у зазначеному напрямку;

- для можливого корегування зазначеного плану дій була додатково скликана і проведена у ВГО  „Металургпром" нарада фахівців ГМК за участю галузевих та інших інститутів і організацій. Були остаточно узгоджені відповідні заходи і прийнято обґрунтоване рішення щодо їх реалізації;

- підготовлені та розіслані за підписом керівників профільних підкомітетів ВР в адресу КМУ, Мінекономіки, Мінпромполітики та галузевих об\’єднань пропозиції, що прийняті на вищезазначених нарадах. Це дозволило порушити розгляд низки питань в межах їх компетенції і зокрема прискорити узгодження з боку Мінекономіки та  КМУ „Програми використання відходів виробництва та споживання на період до 2005 року" (зі змінами та доповненнями).

· Для розробки пропозицій щодо збільшення обсягів використання ВМР  у дорожньому будівництві за ініціюванням Депвторресурсів УкрАПчормету до виконавців Програми був залучений провідний у галузі шляхобудівництва Інститут - „ДержшляхНДІ" м. Київ.

· Серед виконавців Програми також приймають участь у реалізації її заходів і металургійні підприємства. Зокрема на ВАТ „МК ім. Ілліча" завершується впровадження новітньої технології використання конвертерних шлаків і залізовмісних    шламів    у власному виробництві. Наукове супроводження даної роботи забезпечує Інститут ресурсозбереження ПДТУ (м. Маріуполь), який також є виконавцем заходів Програми.

· Для опрацювання відповідних змін та доповнень до діючих нормативно-правових актів, які регулюють зазначену сферу діяльності у серпні 2001 року за участю профільних комітетів ВР, фахівців від КМУ, Мінекономіки,  Мінпромполітики,  Депвторресурсів  УкрАПчормету  та провідних науковців і фахівців створена робоча група.

·  На засіданнях робочої групи проводилась узгоджувальна робота по доопрацюванню запропонованих змін та доповнень до закону "Про відходи".

·  Для координування заходів, передбачених „Програмою …" при Мінпромполітики від 20.02.2002 року переобраний новий склад координаційної Ради „Техногенні ресурси".

· В остаточної редакції найсуттєвіші з наданих пропозицій в тому разі з боку металургійних підприємств, були прийняті ВР у виді відповідного Закону за № 3073-111 від 7 березня 2002 року.

·  Основні пропозиції металургійних підприємств та УкрАПчормету, які набули чинність у вигляді закону (з поясненнями):

- у зв\’язку з тим, що такі великотоннажні побічні продукти від виробництва металів, як металургійні шлаки, не увійшли до затвердженого КМУ за № 1197 переліку "пільгових" відходів як вторинної сировини (така пропозиція за поданням УкрАПчормету та Мінпромполітики надавалась до КМУ у діючому порядку) , то було вирішено за доцільне створити особливості регулювання та стимулювання господарчої діяльності з ВМР. Зважаючи на це була запропонована, узгоджена  процедурне і прийнята ВР відповідна поправка до статті 4, в якої йдеться про особливості регулювання діяльності з ВМР і побічними продуктами від виробництва металів у наступній редакції: „Особливості регулювання відносин щодо поводження з … металобрухтом, включаючи залишки та побічні продукти від виробництва та обробки чорних та кольорових металів та їх сплавів, а також вторинними матеріальними чи енергетичними ресурсами та іншими відходами визначаються відповідними законами";

- у процесі відпрацювання поправок до зазначеного Закону прийшлося покласти особливих  зусиль  на  відстоювання   інтересів підприємств-власників ВМР та МШ при обговорюванні статті 10 закону, в якій йдеться про власність на ВМР та відходи. Справа в тому, що з боку деяких народних депутатів ВР було запропоновано щоб відходи залишити у власності підприємств - їх виробників, а ВМР відлучити від них. Але принципова позиція керівника промислового підкомітету ВР і учасників робочої групи від промисловців та Депвторресурсів УкрАПчормету дозволили запобігти прийняттю такої поправки і залишити ВМР за їх власниками;

- у частині першій ст. 18 у пункті "б" закону була запропонована та прийнята поправка, яка вводить таке поняття як „ресурсозберігаючі технології";

- з метою активізації господарчої діяльності підприємств - споживачів ВМР за попереднім узгодженням з такими підприємствами та корпораціями, як "Укравтодор", "Укрбудматеріали", "Укрцемент"  було передбачено внести до закону поправку щодо пільгового поповнення обігових коштів, яка після остаточного узгодження має таку редакцію (пункт "є" ст. 40): ”пільги щодо поповнення обігових коштів підприємств, установ та організацій - суб\’єктів господарчої діяльності, що здійснюють збирання і заготівлю, оброблення (перероблення) і утилізацію відходів як вторинної сировини, за умовами цільового використання цих коштів для , придбання та переробки таких відходів" (для обґрунтування вищезазначеної поправки потрібно було надати до робочої групи ВР відповідні техніко-економічні викладки);

  - оскільки до робочої групи ВР надійшли пропозиції, від УкрАПчормету, металургійних підприємств та провідних вчених Інституту металів та сплавів НАНУ, в яких  йшлося про те, щоб діяльність, пов\’язану з переробкою та використанням ВМР вважати як важливий елемент економічної складової розвитку держави, то було   прийнято   рішення   регулювати   та   стимулювати   таку діяльність окремими нормативно-правовими актами. У зв\’язку з цим робочою групою була запропонована й   прийнята ВР відповідна поправка у наступній редакції: "Прикінцеві положення. Розробити відповідні проекти законодавчих актів, які регулювали б та стимулювали господарську діяльність у сфері поводження з вторинними матеріальними ресурсами";

- за поданням управління економіки Донецької облдержадміністрації і за підтримкою Мінпромполітики та УкрАПчормету серед надісланих до КМУ пропозицій була така, що передбачала зниження вартості інвестиційних проектів у вільних економічних зонах, що стосуються переробки промислових та побутових відходів до 250 тисяч доларів США (раніше було передбачено 1 млн. дол.). Відповідна постанова КМУ набрала чинності.

 - за ініціюванням УкрАПчормету та її Депвторресурсів також вдалося досягнути вирішення низки питань, які поліпшують та сприяють господарчої діяльності у сфері використання ВМР. Зокрема, з боку КМУ прийнята постанова від 13 липня 2000 року за № 1120 згідно з якою гранульований шлак та шлак, що утворюється у процесі виробництва металу виключено з жовтого переліку відходів, та занесено до зеленого (безпечного). Мінтрансом введений в дію знижувальний коефіцієнт до тарифу при транспортуванні шлаків (0,614). З боку державної митної служби відкликано листа з державних митниць яким обмежувалися можливості підприємств стосовно експорту шлакового щебеню фракції 0-400 мм;

 - відповідно до п.п. 4.1.8., 4.2.15. Статуту УкрАПчормету та за зверненням ВАТ МК "Азовсталь" керівництвом Депвторресурсів разом з відповідними   підрозділами   Мінпромполітики   та   Мінекоресурсів відпрацьована спрощена схема безоплатного узгодження міждержавного контракту на постачання шлакової продукції на зарубіжжя.

 - продовжується відповідна організаційно-технологічна та науково-інноваційна робота щодо подальшого збільшення обсягів використання ВМР у різноманітних сферах виробництва, у тому числі і за межами України.

-  ведеться також робота у напрямку удосконалення нормативно-правової бази у сфері використання ВМР. Зокрема, ініціюється прийняття на ВР відповідної поправки, яка б надавала можливість залишати у розпорядженні підприємств біля 70% від сплачуємих ними екологічних платежів.

З метою створення сприятливих умов і можливостей ефективного в тому разі з урахуванням напрямків визначених у п.2 даної інформації необхідна матеріальна та фінансова підтримка з боку міністерств та впровадження необхідних додаткових заходів у сфері поводження з ВМР, відомств, а також підприємств, зацікавлених у цій діяльності.

Заслуговують уваги також пропозиції деяких підприємств, фахівців та науковців, що практикують у зазначеної сфері щодо створення міжгалузевого (або міждержавного) Союзу підприємств з питань ресурсозбереження та вільної торгівлі продукцією з ВМР. З цього приводу створена робоча група, яка завершує підготовчу роботу з зазначеного питання.

Основні   методологічні  принципи  поводження  з  вторинними матеріальними  ресурсами техногенного  походження  і   відповідні обгрунтування цих питань розроблені і опубліковані у журналах „Металлургическая и горнорудная промышленность" № 6, 2000 г., а також "Металл" №4, 2001 г. Відповідна робота з цього напрямку продовжує виконуватися за участю відповідних міністерств, наукових установ,  зацікавлених підприємств та профільного комітету ВР.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.