Авг 01 2006

Аналітична інформація щодо стану атмосферного повітря

Опубликовано в 10:51 в категории Без рубрики

Аналітична інформація щодо стану атмосферного повітря

 в Одеській області.

Нігальчук Т.В.

Державне управління екології та природних ресурсів

 в Одеській області. м.Одеса.

         Одеська область – високорозвинений, індустріальний регіон, промисловість якого займає значну частку у структурі народногосподарського комплексу України (2,1% від обсягу промислового виробництва України). На Ії території розміщені підприємства машинобудування і металообробки, хімічної і нафтохімічної, харчової та легкої промисловості, інших галузей. В області сім морських торговельних портів: Одеса, Южний, Іллічівськ, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ.

         В останні роки відмічається збільшення обсягів викидів стаціонарними джерелами. Так вже у 2005році у повітряний басейн стаціонарними джерелами надійшло 40,171 тис тонн шкідливих речовин.  Порівняно з 2004роком викиди в атмосферу зросли на 10,9 тис.тонн (або на 37,5%) але з 1990 роком – зменшились майже у 5 разів. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами свідчить, що починаючі з 2001 року обсяги викидів постійно збільшуються. У розрахунку на квадратний кілометр території області стаціонарними джерелами забруднення було викинуто 1207 кг шкідливих інгредієнтів.

         В структуру промислового потенціалу області значний внесок у викиди від стаціонарних джерел вносять підприємства, які виробляють електроенергію газ воду (23,5 тис.тонн, або 58,6% від загальної кількості викидів), підприємства обробної промисловості (відповідно 11,4 тис.тонн, або 28,4%), транспортні підприємства ( 2,7 тис.тонн, або 6,8%)

Збільшення викидів небезпечних речовин у повітря порівняно з попереднім роком відбулося у 13 районах області, з них найбільше  - у Березівському, Тарутинському, Іванівському, Арцизському районах, а також  у містах: Одесі, Ізмаїлі, Іллічівську, Южному.

         Тенденція збільшення інтенсивності забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами від стаціонарних джерел обумовлено насамперед  відновлення робот підприємств в умовах зношеності основних фондів, не доскональності технологічних процесів базових галузей промисловості, недостатній забезпеченості останніх очисними спорудами для уловлення та утилізації забруднюючих речовин, введенням у дію нових підприємств а також проведенням технологічного обслуговування газового обладнання та газопроводів підприємств ВАТ «Одесагаз» та Одеського лінійно-виробничого управління магістрального газопроводів філії УМГ «Прикарпаттрансгаз» (так наприклад, викиди метану які здійснюються внаслідок вищезазначених робіт складають 44% від загальних викидів по області.)

         На стан атмосферного повітря населених міст області значною мірою впливають викиди пересувних джерел, і особливо, автомобільного транспорту. Надходження шкідливих речовин від автотранспорту домінують над викидами від стаціонарних джерел і складають 77 відсотків від загальної кількості забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря. Причиною цього є значне зростання кількості приватного транспорту, його незадовільний технічний стан, низка якість палива та відсутність дійового контролю за його якістю та ін.

         Минприроди розроблено та затверджено розпорядженням Кабінетом Міністрів від 28січня 2004р. №37-р” План заходів щодо зменшення негативного впливу автомобільних транспортних засобів на довкілля на 2004-2010роки”, яким передбачається розробка змінних елементів нейтралізаторів та порядок допуску до їх застосування, а також порядок проведення екологічного контролю автомобільних транспортних засобів. Реалізування цього плану допоможе вирішити питання щодо покращення екологічної ситуації яка склалося на теперішній час у містах: Одесі, Ізмаїлі, Іллічівську, Южному.   

При аналізі стану забруднення атмосферного повітря слід враховувати що регіон характеризується особливими природними умовами, які спричинені її приморським розташуванням. Наявність бризових циркуляцій сприяє накопиченню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Значна кількість днів з туманами, інверсією в осінньо-зимовий     період також приводять до інтенсивного забруднення великих територій.

         За даними мережі контрольно-вимірювальних постів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів середній вміст формальдегіду у 6,0 рази перевищує середньодобову  гранично-допустиму концентрацію, фенолу, діоксиду азоту – у 2,0 рази, фториду водню, сажі  - у 1,8 раз, пилу – у 1,3 рази, діоксиду сірки, оксиду вуглецю – у 1,0 раз, оксиду азоту – у 0,8 раз.

         Враховуючі вищезазначене для забезпечення зниження викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря необхідно:

- вдосконалення системного державного і виробничого контролю за дотриманням технологічних нормативів на підприємствах;

- посилення контролю з боку органів виконавчої влади  та місцевого самоврядування з реалізації заходів щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- розвиток сучасної системи спостереження за станом атмосферного повітря;

- підвищення ефективності експлуатації пилегазоочисного устаткування на підприємствах;

- фінансування заходів, пов’язаних зі скороченням викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, за кошти  підприємств, обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища. 

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.