Июн 17 2000

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

Опубликовано в 17:30 в категории Без рубрики

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

В.В. Анашкін

Центральна санітарно-епідеміологічна станція на залізничному транспорті України, м. Київ

Україна займає вигідне геополітичне положення в Європі. Через її територію пролягає чотири залізничні транспортні міжнародні коридори. Відлагодження системи пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, в тому числі її медико-санітарної підсистеми буде з одного боку сприяти  входженню України повноправним членом в економічний та політичний простір сучасної світової цивілізації, а з другого –   унеможливості ввезення залізничним транспортом небезпечних для здоров’я продукції, речовин та матеріалів, а також запобіганню занесення і розповсюдження на території України особливо небезпечних (у тому числі карантинних) і небезпечних для людей інфекційних хвороб.

З усіх санепідстанцій на залізничному транспорті тільки  санепідустанови Львівської залізниці мали певний досвід в організації санепіднагляду на прикордонних переходах. На інших залізницях кордони залишалися прозорими, організацію санепіднагляду на пунктах пропуску через кордон необхідно було створювати.

Санітарно-контрольні пункти (СКП) є головними санітарно-протиепідемічним підрозділами, фахівці яких здійснюють контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства на рухомому складі.

Працівниками цих підрозділів ведеться безупинне спостереження за пасажирськими поїздами починаючи від парку екіпірування і "по естафеті" від одного СКП до другого протягом усього шляху прямування поїзду.

Мережа СКП забезпечує послідовність у здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за рухомими об\’єктами й оперативному проведенні санітарно-протиепідемічних заходів щодо локалізації і ліквідації при винекненні епідускладнень в пасажирських поїздах.

Тому, при організації контролю за транскордонними перевезеннями пасажирів і вантажів на прикордонних станціях та взаємодії з санітарними органами закордонних країн нами запропонована якісно нова система СКП, яка  складається з чотирьох типів підрозділів, які, в залежності від обсягу функцій щодо здійснення держсанепіднагляду, мають певні кількість і перелік фахівців.  Перший тип СКП – це позакатегорійні СКП, які розташовані на крупних залізничних вузлах. Їх фахівцями здійснюється весь обсяг завдань держсанепіднагляду, який пов\’язаний з підготовкою всіх видів пасажирських поїздів до рейсу в пунктах екіпіровки і оберту, а також поїздів на шляху прямування. Другий тип - це СКП І категорії, які розташовані на транзитних станціях. Їх фахівцями здебільшого виконуються функції держсанепіднагляду за додержанням вимог санітарного законодавства в  пасажирських поїздах на шляху їх прямування. Фахівцями СКП, які розташовані на невеликих вузлах та тупикових станціях (СКП ІІ категорії), здійснюється, передусім, нагляд за підготовкою пасажирських поїздів в пунктах оберту і екіпіровки. До складу СКП входять начальники СКП – лікарі, лікарі-епідеміологи і їх помічники  (чергові), дезенструктори і дезенфектори.

Безпосередньо для здійснення державного санітрно-епідеміологічного нагляду на кордоні  нами було впроваджено четвертий тип СКП – прикордонні СКП нового типу (ПСКП) з принципово зміненими структурою і функціями.

Структура ПСКП нового типу наведена на рисунку. До штату ПСКП, крім начальника, лікарів-епідеміологов та їх помічників, дезінструкторів та дезинфекторів, введені лікарі-гігієністи і їх помічники (фахівці з гігієни харчування, комунальної і радіаційної гігієни)

Прикордонний

санітарно-контрольний пункт

Санітарно-гігієнічне відділення

Протиепідемічне відділення

Підрозділи

Підрозділи

Комуналь-ної  гігієни

Гігієни

харчування

Радіаційної

гігієни

Санітарно-карантинний

Дезинфекційний

Рис.   Структура прикордонного санітарно-контрольного пункту нового типу

 На ПСКП покладаються функції спеціально уповноваженого транспортного органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду з повноваженнями з організації і здійснення нагляду, запровадження необхідних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, застосування заходів адміністративного примусу, а саме: попередження та припинення порушень санітарного законодавства, притягнення винних до адміністративної відповідальності.

1. Таким чином, виконана робота по створенню надійного протиепідемічного бар\’єру буде складовою частиною в системі заходів по оптимізації діяльності санітарно-епідеміологічної служби, як однієї з провідних організаційних структур в забезпеченні санітарної охорони території України та стійкого санепідблагополуччя населення.

2. Таким чином, створення спеціалізованих   виконана робота по створенню надійного протиепідемічного бар\’єру буде складовою частиною в системі забезпечення національної безпеки, захисті суверенітету та територіальної цілісності, а спрощення системи контролю при перетині кордону в умовах реформування економіки України та її широкого включення до системи світових господарських зв’язків призведе до збільшення валютних надходжень в бюджет, а тим самим підвищить рівень економічної незалежності держави.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.