Июл 15 2000

ДОСВІД ВДОСКОHАЛЕHHЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІHHЯ САHІТАРHО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧHОЇ СЛУЖБИ HА ЛЬВІВСЬКІЙ ЗАЛІЗHИЦІ І ЗАСТОСУВАHHЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬHОЇ ТЕХHІКИ

Опубликовано в 11:58 в категории Без рубрики

ДОСВІД ВДОСКОHАЛЕHHЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІHHЯ САHІТАРHО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧHОЇ СЛУЖБИ HА ЛЬВІВСЬКІЙ ЗАЛІЗHИЦІ І ЗАСТОСУВАHHЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬHОЇ ТЕХHІКИ

В.П. Думський

м. Львів, Санепідстанція на Львівській залізниці

З квітня 1994 p. вступив в силу Закон України "Про санітарне і епідемічне благополуччя населення", який дав санітарно-епідеміологічній службі великі повноваження, а також пеpепідпоpядкував санітарно-епідеміологічну службу на залізничному транспорті Міністерству охорони здоров’я, з наданням їй статусу державної. Зараз продовжується процес напрацювання підзаконних актів, спрямованих на створення найбільш ефективної системи держсанепіднагляду, оптимізації методів та систем управління служби як в цілому, так і на залізничному транспорті. Ці процеси безпосередньо стосуються і діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби на Львівській залізниці.

Залізниця – це складний транспортний конвеєр. Виконуючи своє основне призначення по перевезенню вантажів та пасажирів, являється джерелом ряду факторів, що впливають і на стан робочого середовища, і на зміни екологічної рівноваги в цілому.

Робоче виробниче середовище – це локомотиви різних видів тяги, електровозні і тепловозні депо, вагонні депо і депо по ремонту моторвагонних секцій, заводи по ремонту локомотивів і вагонів. У цьому середовищі виникають складні комбінації професійних факторів, що впливають на надійність діяльності людини та її здоров’я. Тому перед транспортною гігієною стоять завдання всебічного вивчення всієї сукупності факторів робочого середовища на реактивність і захворюваність залізничників, розробка методів забезпечення їх активної діяльності.

Львівська магістраль являється сучасною транспортною артерією України і забезпечує залізничні перевезення по території країни та за її межами.

За останні роки на залізниці проведена технічна реконструкція гігієнічно важливого залізничного господарства, обладнання та споруд станцій та вокзалів.

Рішення технічного прогресу втілювалось у тісному зв’язку з гігієнічними завданнями полегшення і оздоровлення умов праці залізничників та забезпечення гігієнічних умов пасажирських перевезень.

Орієнтація в технічній експлуатації залізниці необхідна для правильної оцінки загальної гігієнічної ситуації і оптимізації умов праці залізничників та умов перевезень пасажирів, комплексного соціально-гігієнічного вивчення праці осіб масових залізничних професій, в першу чергу, пов’язаних з безпекою руху поїздів, працівників локомотивного господарства, пасажирського, вагонного, господарства шляхів, локомотиво-ремонтних заводів та інших служб і господарств залізниці.

На всіх виробничих ділянках технічне переоснащення здійснюється із дотриманням параметрів гігієнічних вимог праці для різних професій під контролем спеціалістів санітарного нагляду залізниці.

Львівська залізниця сьогодні - це понад 300 тис. залізничників, транспортних будівельників та членів їх сімей, загальна довжина колії біля 4.5 тис. км., велика кількість сучасних промислових, будівельних, комунальних, харчових та інших об’єктів на території 7 західних областей України - Львівської‚ Волинської‚ Тернопільської‚ Рівненської‚ Івано-Франківської‚ Чернівецької та Закарпатської.

За роки існування у нас була створена міцна лабораторна база, яка в СЕС на залізниці представлена такими структурними підрозділами: бактеріологічною, санітарно-гігієнічною, лабораторіями, відділеннями: токсико-радіологічним, фізичних та інструментальних методів вимірювань, паразитологічним, вірусологічним з дослідженням на СHІД.

В санепідстанції на Львівській залізниці існує унікальна лабораторія психофізіології та гігієни праці, яка здійснює професійний відбір спеціалістів провідних професій залізничного транспорту, займається вивченням умов праці, побуту робітників. Фахівцями лабораторії проводиться атестація робочих місць за умовами праці з вивченням показників шкідливості і небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу. Психофізіологічні дослідження дають можливість встановити приховані функціональні зміни в організмі обстежуваного до моменту виявлення органічних уражень. Лабораторія обладнана необхідною апаратурою для проведення досліджень, укомплектована кваліфікованими спеціалістами, які володіють необхідними методиками та тестами для визначення психофізіологічного, інтелектуального та емоційного стану людини. 3 моменту створення лабораторії основним об’єктом досліджень лабораторії психофізіології є локомотивні бригади - машиніст і його помічник. 0дним з важливих видів контролю є психофізіологічні обстеження машиністів та кандидатів у машиністи, які вирішують два питання:

1. Виявлення осіб, які в даний момент можуть бути потенційним джерелом порушення безпеки руху поїздів;

2. Виявлення осіб з преморбідними або вже фізіологічними ознаками захворювання, які особливо небезпечні для даної професійної категорії (психоемоційні навантаження).

Для оперативної роботи в СЕС на залізниці є вагони-лабораторії - бактеріологічний та радіологічний, які оснащені сучасною апаратурою та приладами. Лабораторні підрозділи СЕС на Львівській залізниці обладнані сучасною технікою‚ на якій працює кваліфікований та досвідчений персонал. У нас використовуються такі унікальні прилади як атомно-адсорбційний спектрофотометр‚ програмно - апаратні комплекси: МРК (встановлений в вагоні-лабораторії для проведення радіологічних досліджень води та харчових продуктів і визначення наявності та активності радіонуклідів в людському організмі.

Враховуючи специфіку держсанепіднагляду на залізничному транспорті, основна увага приділяється об’єктам, пов’язаним з перевезенням, харчуванням, відпочинком пасажирів, а також нагляду за перевезенням токсичних та інших небезпечних вантажів при міждержавному сполученні. Питання санітарної охорони території України від занесення інфекційних хвороб та ввозу продукції (сировини), яка може бути небезпечною для здоров’я людей є одним з найважливіших для держсанепідслужби на Львівській залізниці тому, що Львівська залізниця межує з такими країнами як Білорусь‚ Польща‚ Словаччина‚ Угорщина‚ Румунія‚ Молдова. Функції по контролю за перевезеннями покладаються на СКП (санітарно-контрольні пункти), які здійснюють нагляд на 12 станціях‚ в тому числі на 8 міждержавних залізничних прикордонних переходах (ст.ст. Мостиська-ІІ‚ Чоп‚ Вадул-Сірет‚ Ягодин‚ Ізов‚ Рава-Руська‚ Хирів, Рахів).

Вирішене на залізниці і питання “Форменого одягу” для працівників служби, особливо прикордонних СКП.

З початку 1997 року на виконання статті 16 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994 року № 4004-ХІІ, а згодом і статті 4 Закону України “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції” від 17.07.1997 року № 468/97-ВР, державною санепідслужбою службою на Львівській залізниці поетапно впроваджено частковий санітарно-епідеміологічний контроль за умовами ввезення залізничним транспортом сировини і продукції з-за кордону в межах, затвердженого наказом МОЗ України №190 від 20.10.1995р “Переліку продукції, нормативна документація на яку або імпорт якої підлягає обов’язковому розгляду в органах, установах та закладах державної санепідслужби”.

Враховуючи історично сталі стосунки санепідслужби прикордонної залізниці (якою Львівська залізниця є з часів СРСР) з прикордонними службами (охорона території від завозу особливо небезпечних інфекційних захворювань) технологічний процес догляду за умовами ввезення залізничним транспортом сировини і продукції з-за кордону організаційно був без ускладнень відпрацьований і узгоджений з причетними до прикордонного контролю органами державного митного контролю та прикордонними військами.

Технологічний процес санітарного контролю відповідності продукції, що ввозиться в Україну залізничним транспортом, вимогам безпеки для життя і здоров’я населення, включає в себе огляд транспортних засобів (вагонів), а також пасажирів, які перевозять відповідні вантажі, на предмет відповідності умов перевезення сировини і продукції, перевірку супровідної документації, радіологічний контроль всієї, без винятку, що ввозиться сировини та продукції, з наступною видачею відповідного виду дозволу на перетин державного кордону оглянутих пасажирів, транспортних засобів, вантажів.

Маючи мережу санепідзакладів на Львівській залізниці та враховуючи специфіку їх діяльності за лінійним принципом і віддалене розташування, виникає потреба в зміні форм управління ними.

Для вдосконалення практичної діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби, збільшення її авторитету, вимог часу в застосуванні науковомістких методик досліджень, а також враховуючи перехід до нових умов і господарських механізмів, крім організаційних заходів є необхідність в сучасній інформаційній системі, що об’єднує всі напрямки держсанепіднагляду.

З цією метою ще з січня 1991 року в санепідстанції на Львівській залізниці був створений відділ АСУ, Тоді, ще на ПЕОМ "ROBOTRON 1715", були застосовані власні розробки перших пакетів прикладних програм. Час показав ефективність розроблених інформаційних підходів до вирішення профільних питань та їх програмного втілення. Так, з гігієни пасажирських перевезень є повні дані з причинами, відповідними і прийнятими заходами по всіх поїздах, забороненими до відправки з 1989 p, з епідеміології бази даних з середини 80-років. Все це дозволяє не тільки проводити своєчасний аналіз роботи, але і здійснювати прогнозування.

Оперативна інформація, яка отримується, наприклад, з гігієни пасажирських перевезень щоденно, сприяє цілеспрямованій діяльності по усуненню виявлених недоліків, що підвищує якість пасажирських перевезень, дозволяє здійснювати дійовий нагляд.

З часом був здійснений перехід на нову, більш продуктивну техніку, постійно вдосконалюється програмне забезпечення і на даний час діє ряд пакетів прикладних програм з різних розділів гігієни‚ епідеміології та організаційної роботи. На сьогоднішній день в СЕС залізниці працює локальна обчислювальна мережа, яка об’єднує всі комп’ютери, встановлені у функціональних підрозділах. Впроваджений модемний зв’язок з МОЗ України‚ налагоджена електронна пошта з іншими санепідзакладами на залізниці. СЕС на Львівській залізниці має вихід на INTERNET, що дає можливість оперативного пошуку необхідної нормативної та спеціалізованої інформації для практичної діяльності. Створений власний WEB-сервер, що діє у межах локальної мережі. Все це дозволяє оптимізувати постійний комплексний аналіз проведеної роботи‚ вивчати кореляційний зв’язок санепідстану об’єктів з станом здоров’я населення і‚ як наслідок‚ вдосконалювати планування проведення держсанепіднагляду для його більшої ефективності.

Разом з покращанням інформаційного забезпечення‚ назріла необхідність в структурній та функціональній зміні санітарно-епідеміологічної служби‚ яка повинна‚ враховуючи наукові розробки та технічний потенціал‚ піднятись на новий якісний рівень для забезпечення належного державного санітарно-епідеміологічного нагляду. З цією метою на Львівській залізниці проводяться заходи по вдосконаленню нагляду шляхом перерозподілу об’єктів між санепідзакладами залізниці та територіальними санепідзакладами‚ співпраці між ними. Так, всі головні державні санітарні лікарі на лінійних дільницях Львівської залізниці є членами санепіднарад при головних державних санітарних лікарях відповідних областей, налагоджена система взаємоінформації з профільних питань. Все це сприяє оптимізації діяльності та підвищенню відповідальності за стан підконтрольних територій‚ об’єктів та здоров’я населення.

На базі СЕС на Львівській залізниці неодноразово проводились науково-практичні конференції‚ сітьові школи передового досвіду роботи‚ в 1989 р. відбулась Всесоюзна нарада головних лікарів залізничного транспорту з проблем гігієни та епідеміології.

В період 23-25 вересня 1998 р. на базі СЕС на нашій базі відбулась Перша міжнародна науково-практична конференція “Проблеми гігієни та епідеміології на залізничному транспорті”. В її роботі прийняли участь науковці та практичні фахівці з України, Болгарії, Польщі, Росії, Словаччини та Угорщини, головні державні санітарні лікарі АР Крим, міст Києва та Севастополя, областей України, а також всіх видів транспорту.

Після науково-практичної конференції санітарно-епідеміологічній станції на Львівській залізниці був наданий статус Головної установи держсанепідслужби на залізничному транспорті України.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.