Июн 30 2000

РЕЗУЛЬТАТИ СЕРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СИРОВАТОК КРОВІ ДІТЕЙ НА АНТИТІЛА ДО ВІРУСІВ ПОЛІОМІЄЛІТУ НА ЛЬВІВСЬКІЙ ЗАЛІЗНИЦІ

Опубликовано в 02:50 в категории Без рубрики

РЕЗУЛЬТАТИ СЕРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СИРОВАТОК КРОВІ ДІТЕЙ НА АНТИТІЛА ДО ВІРУСІВ ПОЛІОМІЄЛІТУ НА ЛЬВІВСЬКІЙ ЗАЛІЗНИЦІ

В. Думський, Л. Щербакова, Н. Осьмак

м. Львів, Санепiдстанцiя на Львівській залізниці

У 1989 році на Львівській залізниці розпочата робота по вивченню напруженості імунітету у дітей до вірусів поліомієліту.Метою роботи було вивчення стану імунітету у дітей, що отримали повний вакцинальний комплекс і не менше однієї ревакцинації.

За період 1989–1999 років було проведено 1254 досліджень (418 проб). Плановий серологічний контроль за станом колективного імунітету до поліомієліту проводився шляхом постановки реакції кольорової проби (до 1997 року включно), а з серпня 1998 року - реакцією нейтралізації з вакцинними штамами поліовірусів.

На період початку досліджень на Львівській залізниці вже була проведена робота по забезпеченню всіх кабінетів профілактичних щеплень і фельшерсько-акушерських пунктів необхідним обладнанням для зберігання вакцин. Доставка вакцин з центрального складу у Львові проводилась нарочними в сумках-холодильниках. Крім цього, протягом усього періоду досліджень проводилось вивчення біологічної активності поліомієлітних вакцин. При виявленні порушень у зберіганні вакцин на місцях припинялось її використання, вона вилучалась з партії та проводились дослідження на випадок імовірного зниження її біологічної активності.

Починаючи з 1989 року охоплення щепленнями дітей проти поліомієліту було не менше 95 %.

Оцінка результатів проведених досліджень показала, що найвищий рівень напруженості імунітету до трьох типів поліовірусів був у 1989 році, коли кількість сироваток крові з низьким титром антитіл спостерігалася у 1,5 – 2,5 % випадків причому тільки до ІІ та ІІІ типів вірусів. Високі титри ( 1:64 і вище) складали 78,5 %, 67,1 %, 72,8 % до І, ІІ, ІІІ типів поліовірусів відповідно.

Показники імунітету дітей різних областей (на теренах Львівської залізниці) суттєво не відрізнялися. Не було виражених розбіжностей у рівні імунітету дітей у відповідних вікових групах і у дітей різних контингентів (у організованих і неорганізованих).

Вже починаючи з 1990 року спостерігалося неухильне зниження рівня протиполіомієлітного імунітету. Почали реєструватися випадки низьких ( 1:4 – 1:8 ) титрів антитіл до І типу поліовірусу, та збільшення у 6-10 разів реєстрації низьких титрів до ІІ та ІІІ типів вірусів.

Відсоток охоплення профілактичними щепленнями залишався достатнім. Не дивлячись на це уже в1991 році прошарок дітей з високими титрами антитіл зменшився ще суттєвіше, а діти з низькими ( 1:4 – 1:8 ) титрами антитіл почали складати від 15 % до 30 % залежно від типів вірусів. Найбільше незахисних титрів було до ІІІ типу поліовірусу. І вже у 1992 році прошарок дітей з високими титрами антитіл становив 6,9% ( І тип ), 20,8% ( ІІ тип), 13,8% ( ІІІ тип ).

Переважна більшість вакцин, що були перевірені протягом усього періоду досліджень мали достатньо високу біологічну активність (цитопатична дія вакцинних штамів проявлялась у розведеннях до 1:10.000 і вище). Характерно, що вакцини з пониженою біоактавністю були виявлені у 1990-1992 роках.

Проведені дослідження після позапланової імунізації довели її доцільність. Високі титри антитіл до усіх трьох типів поліовірусів зросли у 1,5 – 2 рази ( у порівнянні з 1991-1992 роками). А низькі титри антитіл реєструвалися тільки до ІІІ типу вірусу (1995 рік).

У результаті проведення масової імунізації збільшення відсотку високих титрів антитіл у 1997 році спостерігалося до І типу – на 19%, до ІІ типу – на 18%, до ІІІ типу на 54%.

Є необхідність відмітити, що незважаючи на проведення позапланових і масових імунізацій постійно залишається прошарок дітей з низькими титрами ( 1:4, 1:8 ) – який становить у різні роки від 3,5 до 6,7 %, особливо стосовно ІІІ типу поліовірусу.

Дослідження, що проводились у 1998-1999 роках виявили збільшення відсотку середніх титрів антитіл (1:16 – 1:32) при незначному скороченні відсотку високих титрів (1:64 і вище).

В рівнях імунітету дітей різних регіонів вираженої різниці не було. Щоправда тільки у дітей Закарпатської області спостерігався дещо вищий показник високих титрів порівняно з іншими.

Підсумки серологічних досліджень на антитіла до поліовірусів на Львівській залізниці за період 1989 - 1999 роки зведено в таблиці 1, динаміка високих титрів наведена на малюнку 1.

Висновки:

· На Львівській залізниці в 1991-1992 роках в порівнянні з 1989 роком знизився відсоток дітей , які мали високі титри антитіл до вірусу поліомієліту у 4,7 рази до І типу, 3,4 рази до ІІ типу і у 2,9 – до ІІІ типу.

· Проведені імунізації ( позапланова 1993 року і масова імунізація 1996 року) дали зростання високих титрів до 50-60 %

· Рівні імунітету проти поліомієліту у дітей різних контингентів, а також у дітей на різних дільницях обслуговування суттєво не відрізнялися.

· Зниження напруженості імунітету у дітей вірогідно було пов’язане з поступленням партії вакцин зі зниженою імуногенністю.

Підсумки серологічних досліджень на антитіла до вірусів поліомієліту

на львівській залізниці за період 1989-1999 р.р.

Таблиця 1

Рік/процент титрів антитіл

1989

1990

1991

Типи вірусів

поліомієліту

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

і вище

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

і вище

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

і вище

І

-

21.45

78.55

5.08

44.07

50.85

15.0

55.0

30.0

ІІ

2.86

30.0

67.14

13.56

55.93

30.51

15.0

65.0

20.0

ІІІ

1.48

25.72

72.80

11.86

47.46

40.68

30.0

30.0

40.0

1992

1993

1994

Типи вірусів

поліомієліту

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

і вище

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

і вище

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

і вище

І

6.9

86.2

6.9

21.05

36.84

42.11

10.2

50.0

39.8

ІІ

10.3

68.9

20.8

7.02

31.58

61.40

1.1

40.9

58.0

ІІІ

13.8

72.4

13.8

28.07

33.33

38.6

6.8

58.0

35.2

1995

1996

1997

Типи вірусів

поліомієліту

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

і вище

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

і вище

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

і вище

І

-

42.9

57.1

3.5

56.1

40.4

8.2

42.9

48.9

ІІ

-

12.2

87.8

3.5

49.1

47.4

-

42.9

57.1

ІІІ

4.08

40.82

55.1

10.5

77.2

12.3

20.4

57.1

22.5

1998 - 1999

Типи вірусів

поліомієліту

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

і вище

І

13.8

48.25

37.95

ІІ

9.55

52.2

38.25

ІІІ

21.1

56.8

22.1

Динаміка високих титрів антитіл до поліовірусів у дітей Львівської залізниці

Малюнок 1

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.