Июн 28 2000

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

Опубликовано в 15:51 в категории Без рубрики

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

В.В. Анашкін

Центральна санітарно-епідеміологічна станція на залізничному транспорті України, м. Київ

Залізничний транспорт є однією із найважливіших складових частин єдиної транспортної системи України, відповідає вимогам суспільного виробництва та населення країни в наданні послуг в перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, а також в забезпеченні національної безпеки.

Основні підсумки діяльності транспортного комплексу України в 1999 році характеризуються показниками, поданими в таблиці.

Таблиця Види

Транспорту

Перевезено вантажів, млн.т

Перевезено пасажирів, млн

1999

у % до 1998 р.

1999

у % до 1998 р.

Залізничний

284,2

99,3

486,6

97,0

Автомобільний

124,3

80,8

2182,0

90,5

Морський

6,3

72,0

5,1

74,3

Річний

8,1

89,2

2,2

95,9

Трубопровідний

227,7

97,2

-

-

Авіаційний

-

-

0,9

78,7

Разом

650,6

94,0

2676,8

91,6

Залізничний транспорт, як і раніше, відіграє важливу роль в економіці держави, на його долю припадає більш 87,0% вантажних і біля 62,0% пасажирських перевезень.

В умовах відсутності фінансових і матеріальних ресурсів на залізничному транспорті впроваджується стратегія їх концентрації на магістральних напрямках, що входять до складу міжнародних транспортних коридорів. Географічне положення України обумовлює її значення для Європейської транспортної системи в зв’язку з тим, що найкоротші шляхи з Європи в Закавказзя, Центральну Азію, Іран, Афганістан, в порти Чорного моря, країни Близького Сходу проходять територією нашої держави.

Існуюче положення визначило необхідність пошуку нової стратегії розвитку організації системи та функціонування державної санітарно-епідеміологічної служби (санепідслужби) на залізничному транспорті України, адекватної сучасним умовам.

Розвиток санепідслужби на залізничному транспорті України повинний здійснюватися шляхом удосконалення організаційно-владної виконавчо-розпорядчої діяльності її установ на основі та для виконання санітарного законодавства; підвищення ролі і значення санепідслужби, оптимізації праці фахівців санепідустанов (впровадження уніфікованих актів обстеження об’єктів, запровадження централізованої інформаційно-довідкової системи, створення оперативних відділень для роботи в екстремальних умовах, високо-спеціалізованих централізованих лабораторій, інше) та подальшого вдосконалення їх кваліфікації з урахуванням можливості зменшення чисельності профільних спеціалістів в майбутньому. Але одним з важливіших напрямків оптимізації діяльності санепідслужби в умовах інтеграції України в європейську і світову транспортну системи, проходження через її територію чотирьох міжнародних транспортних коридорів є налагодження повноцінного і повнофункціонального державного санітарно-епідеміологічного нагляду (нагляду) за транскордонними перевезеннями пасажирів і вантажів.

Безпосередньо для здійснення нагляду на кордоні нами було запропановано прикордонні санітарно-контрольні пункти нового типу (ПСКП) з принципово зміненими структурою і функціями.

Структура ПСКП наведена на рисунку. До штату ПСКП, крім начальника, лікарів-епідеміологов та їх помічників, дезінструкторів та дезинфекторів, введені лікарі-гігієністи і їх помічники (фахівці з гігієни харчування, комунальної і радіаційної гігієни)

Прикордонний

санітарно-контрольний пункт

Санітарно-гігієнічне відділення

Протиепідемічне відділення

Підрозділи

Підрозділи

Комуналь-ної гігієни

Гігієни

харчування

Радіаційної

Гігієни

Санітарно-карантинний

Дезинфекційний

Рис. Структура прикордонного санітарно-контрольного пункту нового типу

На ПСКП покладаються функції спеціально уповноваженого транспортного органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду з повноваженнями з організації і здійснення нагляду, запровадження необхідних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, застосування заходів адміністративного примусу.

Таким чином, організація ПСКП з одного боку сприятиме посиленню нагляду, а з другого – буде однією з важливих частин цілосної системи забезпечення національної безпеки держави.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.