мая 18 2004

ПРО СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ НОСТАЛЬГІЙНОГО ТУРИЗМУ

Опубликовано в 11:50 в категории Без рубрики

Н. Гайворонюк, Б. Уманців

Львівський інститут економіки і туризму, Україна

Ностальгійний туризм (ностальгія – від грецького “туга за батьківщиною, духовна слабість за минулим” [2, 555]) є одним із перспективних видів туризму в Україні, можливості якого повністю не вивчені і не використані, між тим збільшення кількості подорожей іноземців на історичну батьківщину, в основі яких знаходиться потреба в ретроспекції. [5, 50] є значним стимулом для того, щоби систематизувати “ностальгійних туристів” як окрему групу і сприяти задоволенню їх потреб через відповідні туристські центри, яких сьогодні немає. Ініціювати створення подібних центрів можуть як профільні навчальні заклади, так і громадські організації у тісній співпраці з культурними національними товариствами. Механізм створення центру наступний : ініціативна група покладає на себе організаційне оформлення “Центру ностальгійного туризму” і розробку стратегії його діяльності, виходячи із економічних, туристично-рекреаційних особливостей регіону. В її ж обов?язки входить популяризація ностальгійного туризму як нового виду туристської послуги як всередині країни, так і назовні. Декілька місяців тому саме з таких кроків розпочав діяти на громадських засадах “Центр розвитку ностальгійного туризму “, створений на базі Львівського інституту економіки і туризму.

На підготовчому етапі для того, щоби переконатись у потребі існування подібного Центру моніторинговою групою було проаналізовано туристичні ресурси регіону та їх порівняльні переваги, рівень розвитку інших видів туризму, з якими тісно пов?язаний ностальгійний туризм, а саме - етнічного, екологічного, релігійного з тим, щоби врахувати всі ці показники при подальшій розробці туристичної послуги. Було зроблено висновок про те, що Львівська область, яка володіє багатими соціально-історичними ресурсами, в тому числі подійними[1, с. 89-94], не в останню чергу приваблює іноземних туристів ностальгійними мотивами, адже до другої світової війни населення Галичини було багатонаціональним і складалось з українців, євреїв, поляків та представників інших національностей. Поляки становили тоді третину населення Галичини, а тільки у Львові, наприклад, із загальної кількості населення у 337 тис. осіб проживало 119 тис. євреїв[4, с. 237]. Після війни значна частина польського і єврейського населення залишилась закордоном, а їх духовне коріння- на галицьких землях, в контексті сформованого тоді мультикультурного середовища, яке для етнічних груп «ностальгійних» туристів» є об\’єктом не меншої зацікавленості, ніж для мистецтвознавців, літературних критиків, істориків

Наступним кроком і важливим напрямом підготовчої роботи Центру стало вивчення попиту на ностальгійні подорожі у місцях компактного проживання українців за кордоном та серед вихідців з України- представників інших національностей (євреїв, поляків, німців, росіян, вірмен і т. д.) у країнах їх постійного проживання (США, Ізраїль, Німеччина, Росія і т.д.). Попереднє вивчення попиту на такі послуги, проведене моніторинговою групою Центру, дозволило зробити припущення про те, що “ностальгійний”туризм не має вікового цензу і не дивлячись на те, що ностальгійні подорожі здійснюють в першу чергу люди старшого покоління, їхні діти, внуки та правнуки, які мають бажання ознайомитись з особливостями культури і побуту своїх предків, радо, хоча й з певним застереженням щодо сервісу та безпеки перебування в Україні, висловлюють бажання відвідати історичну батьківщину своїх предків [3, с. 258]. Це не дивно, адже ностальгійні потреби є видом духовних потреб людини, вони стійкі у часі і підкріплюються асоціативною пам?яттю, в якій зберігаються яскраві спогади про минуле. Ці спогади “живуть” як сімейні легенди, що передаються з покоління в покоління, потребують ”підживлення” і спонукають до туристичних подорожей людей різних вікових груп. Таким чином у Центрі, що поклав на себе завдання досліджувати і розвивати ностальгійний туризм в регіоні, виникла необхідність у розробці туристичного продукту, який би зміг задовільнити названі вище специфічні потреби . На це скерували дільність ще трьох структурних підрозділів Центру : історико-культурної школи, школи підготовки гідів- перекладачів та школи “Гостинність”, що діє на базі науково-практичного комплексу інституту (до складу якого входять кафе” Гаудеамус” та студентський готель.)

Історико-культурна школа поставила перед собою завдання розробити спеціальний цикл екскурсій, розрахований на “ностальгійних” туристів. На регіональному ринку – це нова туристична послуга, яка не пропонується жодною туристичною агенцією для іноземних туристів. Слід підкреслити, що в її основі –результати спільної пошуково-дослідницької роботи викладачів кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і студентів, які зацікавились “ностальгійною” проблематикою. Ними збиралися доступні архівні джерела, вивчались періодичні видання, монографічні дослідження, узагальнювався та систематизуавася зібраний матеріал. Проводились і проводяться консультації з громадськими організаціями та культурними товариствами.. В результаті складено цикл загальних екскурсій : “ Євреї в історії Львова”, “Поляки в історії Львова”, “Львів вірменський”, “Видатні австрійці у Львові”, а також– “Невідомі сторінки української історії” та інші. Крім того, історико-культурна школа готує пропозиції щодо реставрації і використання в туристичних цілях окремих історико-архітектурних пам’яток; традиційних ремесел, проведення пісенних та танцювальних фестивалів тощо. В майбутньому планується розширення тематики екскурсій, які поки що грунтуються на львівському матеріалі та відповідне друковане видання. Зараз це складно зробити, адже Центр діє як неприбуткова організація.

Школа гідів- перекладачів сконцентрувала свою увагу на мовній підготовці екскурсоводів (англійська, німецька, французька, в перспективі –польська) і перекладі іноземними мовами туристичного продукту історико-культурної школи. Крім того, вона займається підготовкою англо- та німецько-мовних екскурсій Львовом.

Школа “Гостинність” готує фахівців для обслуговування у готельно-ресторанному секторі із врахуванням національних традицій, звичаїв та вимог “ностальгійних”туристів з тим, щоби забезпечити комфортні умови для проживання та перебування у Львові на базі студентського готелю.

Центр розвитку ностальгійного туризму готує спеціальні програми та ексклюзивні екскурсії на індивідуальні замовлення. Наприклад, для ностальгійних туристів з Ізраїлю, Польщі та Німеччини пропонується програма, складена на основі дрогобицького матеріалу, присвячена історико-культурній спадщині всесвітньо відомого письменника і художника Бруно Шульца (“дрогобицького Кафки”)

Насьогодні “Центр розвитку ностальгійного туризму” завершив підготовчу роботу і практично готовий для прийняття перших невеликих груп туристів. Стримує його діяльність відсутність чіткого механізму співпраці з місцевими та регіональними органами влади, відсутність фінансування та партнерських відносин з подібними організаціями як в Україні, так і закордоном.

У своїй діяльності “Центр розвитку ностальгійного туризму” спирається на загальні рекомендації міжнародного семінару Мінекобезпеки України спільно із Світовим банком (1996 р., м. Свалява), де було запропоновано схему складання бізнес-плану розвитку туризму на різних територіальних рівнях. В цій концепції було передбачено використання у сфері ностальгійного туризму інформаційного сервісу, ГІС-технологій, маркетингу тощо. Значний потенціал для запровадження інновацій у сферу ностальгійного туризму містить співпраця з Радою з розвитку туризму в Карпатському регіоні, головним завданням якої є його популяризація як туристичного, а також просування та маркетинг туризму в цьому регіоні. Радою випущено численні буклети, листівки та інші інформаційні матеріали., щоквартально видається бюллетень “Туристичні вісті”, в якому описуються туристичні події та заходи в регіоні, а також акції Ради. “Центр розвитку ностальгійного туризму” вийде з пропозицією , щоб у бюлетні “Туристичні вісті” було створено спеціальну рубрику – “Ностальгійний туризм”.

З огляду на перспективність розвитку ностальгійного туризму в окремих регіонах, вважаємо за доцільне подальше розширення і створення мережі подібних центрів, що призвело б до удосконалення організаційно-управлінської структури комплексу ностальгійного туризму; стимулювання розвитку ностальгійного туризму через відповідний механізм співпраці зацікавлених сторін, визначення цільового фінансування та кредитування; стимулювання іноземного туризму загалом. Така мережа сприятиме ще більшому зближенню регіонів у питаннях загальних підходів до розвитку туризму в Україні..

Annotate

TO THE ISSUE OF CREATION THE NETWORK OF REGIONAL CENTRES OF REMINISCENCE TOURISM

N. Gaivoronyuk

B.Umanciv

Lviv Institute of Economics and Tourism.

The article is dedicated to the problem of development of reminiscence tourism.It deals with the creation of regional networks of the centres of reminiscence tourism with the purpose of drawing foreign tourists into Ukraine. As an example is given the experience of primary activity of the Centre of development the reminiscence tourism founded on the basis of Lviv Institute of Economics and Tourism, the main trends of its work are being characterised, specifically its structural subdivisions: monitoring committee, historic cultural school, school of guide – interpreters and school “Hospitality”. The proposals of the development the reminiscence tourism in Ukraine are presented.

Література:

1. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія.-К: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001.

2. Даль В. Толковый словарь. В четырех томах. Т. 2. – М.: “Русский язык”, 1989.

3. Гайворонюк Н., Уманців Б. Перспективи розвитку ностальгійного туризму у Карпатському Єврорегіоні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки (Збірник наукових праць). Вип. 6 (XLIV). В 4-х ч./ НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. акад. НАН України М. І. Долішній. – Ч. 4. – Львів, 2003. – С. 255 - 260

4. Меламед В. Евреи во Львове (ХІІІ-первая половина ХХ века). Львов. Совместное украинско-американское предприятие. ТЕКОП 1994.

5. Старовойтенко О. Принципи систематизації видів туризму // Економіка України. - №5, 2002.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.