Апр 18 2002

ІммобІлІзацІя токсичних та радІоактивних вІдходІв методом гарячого вІбропресуІвання

Опубликовано в 09:00 в категории Без рубрики

ІммобІлІзацІя токсичних та радІоактивних вІдходІв методом гарячого вІбропресуІвання

В.В. Чистяков1, В.М. Черняк2

1Київський Національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Normal align=center style=\’text-align:center;line-height:17.8pt\’>2Державне спеціалізоване підприємство "Центр переробки і захоронення техногенних відходів "Техноцентр"", м. Чорнобиль, Київська обл.

У Київському Національному університеті будівництва і архітектури в 1994-2000 роках було розроблено та оптимізовано прогресивний метод гарячого вібропресування суміші цементного в\’яжучого та промислових відходів, в тому числі радіоактивних [1].

Для дослідних робіт була застосована лабораторна установка гарячого пресування, яка дозволила експериментально підтвердити можливість зв’язування та затверднення ряду промислових та радіоактивних відходів. З метою оптимізації режимів гарячого пресування було застосовано метод математичного моделювання технологічних процесів, описаний в роботах академіка В.В. Кафарова [2]. У результаті були отримані оптимальні режими гарячого пресування відходів: тиск пресування – 20-50 МПа, швидкість підйому температури – 6-7? С/хв, температура ізотермічної витримки – 100-170 ?С, час ізотермічної витримки – 20-30 хв.

1 — алюмель-хромелева термопара;

2 — верхній пуансон;

3 — форма;

4 — зразок;

5 — нагрівальний елемент;

6 — нижній пуансон.

Лабораторна установки гарячого пресування

Промислова установка, проектна документація якої розроблена ГІПРОСТРОММашина (м. Київ), відрізняється від лабораторної тим, що замість статичного зусилля пресування на компаунд діє вага масою 5 кг, яка здійснює вібраційні коливання зі швидкістю 2000 об/хв, що значно економить енергію при однаковому результаті пресування. Розміри зразків компаундів з відходами, отриманими гарячим вібропресуванням, дорівнюють 200?1000?1000 мм. Технологія гарячого вібропресування дозволяє надійно зв’язати такі небезпечні відходи: кубовий залишок атомних станцій (концентрація солей у розчині – 200-900 г/л, рН = 10-12, наповнення компаунда солями –25-30 %), золи спалювання радіоактивної деревини, відпрацьованих іонообмінних смол та донного мулу ставків-охолоджувачів атомних станцій (наповнення компаундів золами складає 30-80 %).

- перевагами застосування технології гарячого пресування є: підвищення наповнення компаундів відходами у 2-3 рази у порівнянні з традиційними технологіями цементування;

- зменшення часу на зв\’язування і затверднення небезпечних відходів (до 1-2 годин замість 2-3 тижнів);

- зниження у 2-3 рази рівня вилуговування РАВ з компаундів (до 1?10-5 г/см2?добу);

- зниження пористості (нижче 10 %) та підвищення механічної міцності (від 20 до 100 МПа) отриманих компаундів,

- економія цементного в\’яжучого.

Практичним застосуванням технології гарячого вібропресування є її внесення до Техніко-економічного обґрунтування будівництва 2-ї черги будівництва Комплексу виробництв для дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з територій, забруднених в результаті аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва "Вектор") [3].

Література

1. Chistyakov V.V., Ledovskikh V.M., Chernyak V.N. Blended binders for immobilization of liquid radioactive wastes. – Proc of 2nd Intern. Conference “Alkaline Cements and Concretes”, Kiev, May 18-20, 1999. – Pp. 643-648.

2. Кафаров В.В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основных процессов химических производств : [Учеб. пособие для хим.-технол. спец. вузов]. – М.: Высшая школа, 1991. – 399 с.

3. ТЕО будівництва Центру по переробці та похованню РАВ низького та середнього рівня активності на базі комплексу виробництв "Вектор". – НТЦ КОРО. – Жовті Води, 1995. – 43 c.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.