Апр 29 2003

                  ПОРТАТИВНА ЛАБОРАТОРІЯ “АКВА-ТЕСТ”

Опубликовано в 00:37 в категории Без рубрики

                  ПОРТАТИВНА ЛАБОРАТОРІЯ “АКВА-ТЕСТ”

                               ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВОДИ

                             О. В. Терлецький, А. В. Терлецька

                    Інститут фізики НАН України, м. Київ

         

           В останні роки в розвитку аналітичної хімії спостерігається тенденція виходу аналізу з лабораторії “в поле” на місце відбору проб. Це забезпечує оперативність контролю, дозволяє запобігти помилок, спричинених консервуванням проб та їх транспортуванням, економити час та кошти, які необхідні для доставки проб в лабораторію. Розробці відповідного портативного обладнання і  вимірювальних приладів приділяється велика увага – прилади стають переносними і, навіть кишеньковими, а на їх базі виготовляються компактні аналітичні лабораторії різного призначення.

          Закордоном створено цілий комплекс портативних приладів

і тест-систем (test kits) для визначення багатьох параметрів води на основі використання потенціометричних та фотометричних методів аналізу. Проте досить висока вартість вимірювальних модулів та витратних матеріалів обмежує можливість їх використання для рутинного аналізу води в Україні.

          В Україні портативне сучасне обладнання для тестування води не виробляється, тому була здійснена розробка портативних оптоелектроних колориметрів “Аква-тест –2К” для визначення в воді нормованих показників якості фотометричними методами. На основі колориметрів “Аква-тест”-2К01 та “Аква-тест”-2К02 розроблена портативна лабораторія,  при створенні якої виходили з необхідності раціонального поєднання  невисокої вартості з широкими функціональними можливостями; враховували також   загальні вимоги до польових методів аналізу – простота, зручність, eкспресність, надійність в роботі.

           

    Портативні колориметри “Аква-тест”. Технічні параметри.

Портативні колориметри “Аква-тест-2К01” та “Аква-тест-2К02” працюють в діалоговому режимі. Це забезпечує вибір компонента, калібрування за “холостим” розчином, вимірювання оптичної густини забарвлених розчинів і кількісне визначення за градуювальними характеристиками, що попередньо закладені в пам’ять  приладу. Результат кількісного визначення компоненту виводиться на дисплей в одиницях масової концентрації (мг/дм3) або одиницях оптичної густини.

Портативна лабораторія, яка створена на базі цих приладів, може використовуватись для визначення якості води за 17 нормативними показниками -  алюміній, залізо, мідь, марганець, срібло, нітрити, нітрати, хлор активний залишковий, нікель, мутність, кобальт, молібден, фторид, бромід, йодат. Інтервали концентрації компонентів, що визначаються, позначення НД на методики аналізу та гранично допустимі концентрації  наведені в таблиці. 1.

Портативні колориметри мають такі електронні та функціональні параметри:      

спектральний діапазон          

520-550 нм “Аква-тест-01”

570-600 нм “Аква-тест-02”           

відтворюваність результатів вимірювальної оптичної густини забарвленого розчину

            0,1-0,2 %

Температурний інтервал енергозалежної пам’яті і збереження калібрувальних характеристик

           -200 - +400 С

автономне джерело живлення

                  9 В

ресурс живлення (тривалість тесту – 5 хв.)

               300 тестів

розміри

            90х160х40 мм

вага

                 0,3 кг.

Похибка результатів вимірювання масової концентрації вищезазначених компонентів задовольняє вимогам ГОСТ 27384-87 (“Вода. Норми погрешности измерений показателей состава и свойств”)

                   Автономне живлення, розміри колориметра та невелика загальна вага портативної лабораторії (2-3 кг) дозволяють проводити тестування в польових умовах.

          Технічні умови [6] на портативну лабораторію затверджені, і проводиться її метрологічна  атестація Держстандартом України з метою введення в Державний реєстр засобів вимірювання

          Портативний спектрофотометр “Аква-тест”. Розроблений макет спеціалізованого ноутбука, який включає портативний спектрофотометр, працюючий в спектральному діапазоні 400-800 нм. Його використання в портативній лабораторії для аналізу води дозволить значно розширити функціональні можливості останньої порівняно з портативною лабораторією “Аква-тест-2К01” та “Аква-тест-2К02” . В пам’ять спектрофотометра можуть бути введенні до 100 градуювальних  характеристик для визначення неорганічних та органічних речовин , для яких розробленi фотометричні методики аналізу . Результати аналiзу контролюється  на ЖКІ моніторі, а данні зберігаються у файловій формі; вони можуть бути передані як через периферійні порти до ПК, так і по ІRDA каналу для накопичування і подальшої обробки.

Перелік компонентів, що визначаються за допомогою                                                       портативної  лабораторії “Аква-тест”

Таблиця 1.

 Компонент,

 шо визна- чається

Хімічний реагент

Позначення

 НД на мерод визначення

Інрервал концентрацій, що визначаються,     мг/дмі

Гранично-допустимі концентра-ції компотне-нтів, мг/дмі[1,2]

       1

             2

     3

        4

         5

Залізо

 2,2 –

дипіридил

ГОСТ 4011

 0,05-1,5

        0,3

Алюміній

Еріохром-

ціанін R

      [3]

0.01-0.75

        0.5

Марганец

Надсірчано

кислий амоній, Ag(I)

ГОСТ 4974

 0,03-1,0

        0,1

Срібро

Тіокетон Міхлера

Методика

     ІКХХВ

     НАНУ                     

        [5]                    

 0,01-0,2

        0,05

Хром (VI)

Дифеніл

карбазид

        [3]

 0,01-0,2

        0,05

Мідь

Пікрамін-эпсилон

ГОСТ 4388

 0,05-2,0

        1,0

     1

    2

  3

        4

      5

Нітрити

Реактив Гриса

ГОСТ 4192

 0,02-4,0

        3,3

Нітрати

Реактив Гриса

(після відновлення до NO2-)

     

         4

0.03-10.0

    45

Нікель

1-(2-піридил-азо)нафтол

(ПАН) Me

Методика

ІКХХВ

НАНУ

0.05-0.3

    0.1

Залишковий активний хлор

N,N-диетил-1.4-фенілен-

диамін

ІСО

7393/2

 0.05-0.75

0.3-0.5

Кобальт

1-(2-піридил-азо)-нафтол

Методика

ІКХХВ

НАНУ

 0.025-0.25

  0.1

Цинк

1-(2-піридил-азо)-нафтол

Методика

ІКХХВ

НАНУ

0.025-0.4

   5

Молібден

Бром пірогаловий

червоний

Методика

ІКХХВ

НАНУ

 0.02-0.5

  0.25

Броміди

Фіноловий червоний

Хлорамін Т

Методика

US EPA

 0.10-20

  2.0

Мутність

       -

ГОСТ

3351-74

 1-30один.мутнос-тi

2.6ОМ/дм3

Фторид

Алiзарин -комплексон

ГОСТ 4386-89

0,1-1,0

0,7-1,5

 [1] –ГОСТ 2874-82 „Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством”, [2] ДСанПіН-96 ”Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господар­сько-питного водопостачання”,[3]-СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод[4], Ю.В..Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина."Методы исследования качества воды водоемов",     М., Медицина, 1990,[5]-АС СССР №1096579-Способ определения серебра в воде  Пилипенко А.Г.,Мацибура Г.С., Терлецкая А.В,[6] ТУ У 33.2 – 30023100.002 – 2002 “Портативна лабораторія “Аква-тест” для визначення якості води”

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.