мая 27 2003

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ

Опубликовано в 23:00 в категории Проблемы Черного моря

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ охорони та відтворення Азовського і  Чорного морів

Г. І. ВЛАСОВА

Секретаріат Кабінету Міністрів України

Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, як визначено Конституцією України, є обов’язком держави.

Основним законодавчо-нормативним актом, що окреслює  найважливіші екологічні проблеми Чорного моря та визначає шляхи їх розв’язання є Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення Азовського і  Чорного морів" (далі - Програма).

Програмою передбачено здійснення комплексу заходів:

невідкладних капіталомістких (упорядкування водовідведення на об’єктах житлово-комунального господарства, господарських об’єктах, а також поверхневого водовідведення на урбанізованих територіях, ліквідація негативного впливу на довкілля полігонів і звалищ відходів);

некапіталомістких (збереження та відтворення біологічного різноманіття, природних ландшафтів прибережної смуги і місць існування біологічних видів, збалансоване використання, відтворення морських біологічних ресурсів і розвиток аквакультурних видів діяльності, зменшення рівня забруднення морів, антропогенного навантаження на їх екосистеми, створення системи інтегрованого управління природокористуванням у прибережній смузі морів, здійснення моніторингу та оцінки забруднення морів, проведення науково-дослідних робіт тощо);

з укріплення берегів морів та лиманів (капіталомісткі);

створення і розвиток системи моніторингу та оцінки забруднення морського середовища.

Організаційне забезпечення та координація діяльності Програми здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за участю заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

Законом України передбачено, що для забезпечення координації діяльності  зазначених органів утворюється дорадчий орган – Міжвідомча комісія з екологічних питань Азовського і Чорного морів. Однак, на жаль, до цього часу таку комісію не створено, що унеможливило щорічне проведення уточнення  обсягів і джерел фінансування Програми, а також затвердження Комплексного плану науково-технічних заходів.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів:

Державного бюджету України;

республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих бюджетів;

фондів охорони навколишнього природного середовища у складі бюджетів усіх рівнів;

інших джерел фінансування, в тому числі коштів суб’єктів підприємницької діяльності.

Загальний обсяг коштів для реалізації заходів Програми на весь період її виконання (2001 – 2010 роки)  складає 885, 1 млн. грн., у тому числі на перший етап (2001 – 2010 роки) – 304, 4 млн. грн., з яких: кошти державного бюджету – 44,5 млн. грн. (у т.ч. Державного фонду охорони навколишнього природного середовища – 10,5 млн. грн.), кошти місцевого бюджету – 191, 1 млн. грн. (у тому числі фонди охорони навколишнього природного середовища усіх рівнів – 29,6 млн. грн.), інші джерела  - 68,9 млн. гривень.

За даними  Рахункової палати України обсяг витрат на реалізацію заходів Програми у 2001 – 2002 роках становив 127,6 млн. грн., а фактичні видатки  склали - 35,9 млн. грн., або 28,1 відсотків (табл.1).

Табл.1 (тис. грн.)

Обсяги

фінансування

Зведені

видатки

У тому числі в розрізі заходів

капітало-місткі

берего-

укріплення

некапіта-ломісткі

створення та розвиток системи моніторингу

Заплановано обсяги витрат

127600

84000

30000

13000

600

Фактично профінансовано

35868,7

34384,9

652,7

831,1

-

 Слід зазначити, що більшість заходів було профінансовано з коштів Державного бюджету України – 18,8 млн. грн. (52, 3 відсотки), а за рахунок коштів місцевих бюджетів – 7,6 млн. грн. (у тому числі за рахунок власних коштів підприємств – 6924,9 тис. грн.).

З метою забезпечення виконання заходів Програми у 2001 році Мінекоресурсів до переліку природоохоронних заходів, що фінансуються з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища  включено 15 заходів на загальну суму 6,4 млн. грн., а у 2002 році – 14 заходів на суму 9,3 млн. гривень. Усі зазначені заходи було фактично профінансовано і використано їх виконавцями у повному обсязі.

Серед капіталомістких заходів, що було включено до зазначеного переліку у 2001-2003 роках: будівництво напірного колектору
м. Євпаторія та м. Ялта, реконструкція КОС м. Красноперекопськ, другої черги КОС м. Сімферополя; реконструкція та розширення потужностей головної КНС та КОС м. Миколаїв, Бондаренківських КОС, Орджонікідзевських КОС м. Керч, КОС м. Саки, КНС та напірного трубопроводу у м. Білгород-Дністровський, КОС м. Татарбунари, КОС
м. Генічеськ, головного самотічного колектора м. Бердянськ та інші.

У 2001 році капіталомісткі заходи Програми було профінансовано також за рахунок субвенцій місцевим бюджетам з Державного бюджету України на загальну суму 1,7 млн. гривень (будівництво каналізаційного колектора у м. Ялта та спорудження Південних КОС і полігону побутових відходів у м. Севастополі).

Аналіз фінансування заходів Програми з місцевих бюджетів свідчить про те, що найвищий рівень спостерігався у Донецькій області – 95, 7 відсотків, найнижчий – в Одеській – 9,3 відсотка. У інших регіонах: Автономна Республіка Крим – 71,7 відсотків, Миколаївська – 47,2, Херсонська – 33,5, Запорізька – 29,8, м. Севастополь – 24,7.

Фінансування некапіталомістких заходів у 2001-2002 році відбувалося в обсязі 0,8 млн. грн. (2,3 відсотки обсягу зведених витрат та 6,4 передбаченого Програмою обсягу).

На реалізацію заходів з укріплення берегів морів та лиманів Програмою передбачено виділення у 2001-2010 роках 180 млн. грн. (державний бюджет – 12 млн. грн., місцевий бюджет – 39 млн. грн., інші джерела фінансування – 24 млн. грн.).  За інформацією Мінекоресурсів у 2001-2002 роках було виділено 652,7 тис. грн. (1,8 відсотка обсягу зведених витрат). З місцевих бюджетів було спрямовано – 644,1 тис. грн., зокрема, Запорізька область – 493,1 тис. грн., Автономна Республіка Крим – 159,6 тис. гривень. У Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях та м. Севастополі за цей період кошти на виконання заходів з берегоукріплення берегів та лиманів не виділялися.

Ураховуючи прогресуючий характер абразивних процесів, що сприяють розвитку зсувів та обрушень, можна зробити висновок, що недофінансування робіт з берегоукріплення у подальшому може призвести до непередбачувальних наслідків, а також у подальшому збільшення коштів на їх подолання. Занепокоєння  викликає і відсутність програм із забезпечення виконання цих робіт на місцевому рівні (крім Автономної Республіки Крим).

Програмою передбачено розроблення низки некапіталомістких заходів.

Відсутність затвердженого Комплексного плану науково-технічних заходів Програми негативно впливає на здійснення як невідкладних капіталомістких так і інших її заходів.

У 2001-2002 роках на державному рівні фінансувалося лише 7 некапіталомістких заходів (12,1 відсоток передбачених Програмою) на загальну суму 831 тис. гривень.

Стан фактичного фінансування у 2001-2002 роках заходів Програми наведено у табл. 2.

Табл. 2

Передбачено Програмою

Фактично

кількість заходів

обсяг фінансу-вання

кількість заходів

відсо-ток

(запл./про-фінансов.)

всього

(тис. грн.)

у тому рахунок

числі за

ДФОНПС

МФОНПС

58

13000

7

12,1

831,1

46,3

784,8

Напрямок Програми "Створення та розвиток системи моніторингу" за відповідний період фактично не було профінансовано. Ян наслідок констатується відсутність інформації про стан навколишнього середовища у регіоні і невиконання міжнародних зобов’язань України в питанні здійснення моніторингу української частини Чорного моря.

 Таким чином у 2001 – 2002 роках реалізацію заходів Програми було профінансовано лише на 28,1 відсоток, що свідчить про недостатність здійснення робіт щодо координації діяльності та організаційного забезпечення з боку головного її виконавця та місцевих органів виконавчої влади.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.