Июн 11 2003

Екологоприйнятна технологія очищення стічних вод санаторного комплексу в приморській куротній зоні. Захарченко М.А., Рижикова І.А.

Опубликовано в 02:30 в категории Проблемы Черного моря

Екологоприйнятна технологія очищення стічних вод санаторного комплексу в приморській куротній зоні.

Захарченко М.А., Рижикова І.А.

УкрНДІЕП, Харків

Приморська курортна зона Чорного та Азовського морів, як правило, зазнає значне техногенне навантаження. Більшість санаторно-курортних комплексів, баз та будинків відпочинку використовують прибережну смугу моря для розташування своїх забудов. Проблема скиду та очищення забрудненних вод таких комплексів не завжди вирішується з належним захистом для навколишнього середовища. Стан очисних споруд більшості з них вимагає значних витрат на капітальний ремонт блоків, де-які  з санаторіїв, на теперешній час не мають очисних споруд. Це призвело до значного погіршення екологічної обстановки за рахунок попадання забрудненних стічних вод до літоральної зони моря, яка має значний антропогенний тиск, особливо у курортний сезон.  

Традиційні заходи очищення стічних вод не завжди задовольняють вимоги контролюючих органів. Крім того, вони потребують значних капітальних вкладень і їх будівництво сприяє порущенню довкілля, що становить відповідну проблему в районах розташування курортних зон.

УкрНДІЕП розроблен комплекс водоохоронних заходів для санаторію «Кирилівка», розташованого на березі Азовського моря і для якого стала актуальною проблема очищення та утилізації забруднених вод. 

Дія розроблених водоохоронних заходів базується на використанні природного механізму самоочищення забруднених вод, із залученням усього комплексу фізичних, фізико-хімічних, хімічних і біохімічних процесів. В наш час для вирішення проблем очищення стічних вод набувають широкого впровадження біоінженерні очисні споруди (БІС). Біоінженерні споруди були розроблені в УкрНДІЕП протягом 1985-90 р.р. і використовуються як найбільш ефективні і економічно прийнятні водоохоронні заходи для перехоплення сполук азоту, фосфору, біогенних речовин і бактеріального забруднення в стічних водах. Вони мають невисоку вартість будівництва, прості в експлуатації, не особливо чутливі до змін дебіту і концентрацій і забезпечують екологоприйнятний результат по очищенню забруднених вод. В УкрНДІЕП розроблено декілька типів біоінженерних очисних споруд, що дозволяє використовувати їх в залежності від конкретних природних умов району, вимог до очищення стічних вод, тощо.

Принцип роботи споруд такого типу (за кордоном вони мають назву Constructed Wetlands) заснований на використанні природного процесу самоочищення, який протікає в товщі, що фільтрує і є субстратом для формування біогеоценозу вищих водних рослин (ВВР).

Особливістю БІС є штучно створений біогеоценоз, якісні та кількісні характеристики якого формуються при безпосередній участі вищих водних рослин, ефективність роботи таких споруд залежить від ступеню розвитку ВВР.

Багаторічні дослідження УкрНДІЕП з вищих водних рослин дозволяють характеризувати їх як природні біофільтри по вилученню з води мінеральних та органічних забруднень, які рослини переробляють з наступним включенням до процесів свого метаболізму та метаболізму мікроорганізмів. В ході цього процесу здійснюється накопичення органічних і мінеральних речовин у фітомасі рослин, які надходять до них разом з водою. Подальша трансформація сполук у рослинах відбувається у процесі їх життєдіяльності (дихання, рост та інш.). Таким чином ці речовини вилучаються як із водного середовища, так із кругообігу екосистеми. Крім того, фітоценози вищих водних рослин, завдяки фітонцидам, що виділяють, обеззаражують середовище, в якому знаходяться. І використання споруд з ВВР дозволить не тільки поліпшити якісний склад стічної води, а й обеззаражувати її від патогенних мікроорганізмів.

Стічні води, що формуються на території санаторію складаються з господасько- побутових та стічних вод після мулолікувального закладу. В даний час санаторій «Кирилівка» не має очисних споруд, є тільки відстійник лікувального мулу. Побутові стічні води санаторію надходять самопливно по 2 трубопроводах і з’єднавшись під крутим схилом у районі відстійника лікувального мулу надходять до накопичувачів. Далі неочищенні стічні води санаторію вивозяться до відстійнику, який розташован за межами смт. Кирилівка. Їх обсяг становить  до 80 м3\\добу. Запропонована схема зроблена з урахуванням перспективного розвитку санаторного комплексу і збільшенням обсягу стічних вод до 200 м3/добу.  У зв\’язку з тим, що робота санаторію сезонна, основна маса стічних вод формується в червні-вересні. Стічні води санаторію “Кирилівка” характеризуються відносно невисоким вмістом ХСК та БСК, але досить багато хлоридів.

Площадка очисних споруд розміщена у південній частині території санаторію «Кирилівка» на березі  затоки Утлюкського лиману, ділянка не використовується у виробничій діяльності і являє собою пустир; відстань до найближчих будівель становить 150 м. З трьох сторін ділянка обмежена  схилами, на півдні – автодорогою.

Запропоновані заходи складались з системи очищення стічних вод, в яку входили 4 відстійника; 2 бiоiнженерні  споруди з розмiщенням їх в примиканні до відстійника лікувального мулу (загальною площею  до 0.08 га ); реконструкція системи водовідведення з створенням басейна-накопичувача очищеної води та  зрошувальна система.

БІС являють собою басейни прямокутної форми, в основі яких розташовується фільтруюче завантаження (пісок, щебінь), в яке висаджена кореневищна маса (очерету, рогозу, аіру, камишу та ін.). горизонтальний дренаж забезпечує рух води, що очищається, крізь зарості вищих водних рослин та коренезаселений шар фільтруючого завантаження. При проходженні крізь біоінженерні споруди стічні води проходять перетворення, основні з яких – адсорбція-десорбція, асиміляція-дисиміляція, окислення-відновлення, що призводить до поліпшення їх якості.  Внаслідок чого частина речовини видаляється у вигляді газу (СО2), інша - в розчиненому стані з очищеною рідиною, третя - з фітомасою вищих водних рослин, біомасою бактерій та водоростей.

Згідно розробленої схеми очищення побутові стічні води відводяться самопливною існуючою та додатково реконструйованою  ділянкою каналізаційної мережі від основних споруд санаторію до комплексу очисних споруд. Спочатку, стічна вода надходить до відстійників,  в яких відбуваються процеси попередньої очистки забрудненої стiчної  води, що надходить з каналізаційної мережі. Після вiдстійників вода самопливом по бетонному трубопроводу надходить до БIС 1.

У процесi очищення у БIС 1 вода проходить по товщi щебеню, товщиною 1.0 м з заростями очерету по поверхні. Самопливна фiльтрацiя забезпечується роботою колектора, закладеного у основі фільтруючої товщі БІС з протилежній дефлектору сторони. БІС 1 – споруда з горизонтальною фільтрацією, на поверхню споруд вода не потрапляє і очищення відбувається за допомогою кореневої системи рослин, розвиток якої проходить у товщі щебеню.

Пiсля проходження ( протягом 2 дiб) води через БIС 1, вода самопливом, через колодязь з регулятором рiвня поступає до другого ступеню очисних споруд – БІС 2. БІС 2 являються спорудою, аналогічною БІС 1 тільки з вертикальною фільтрацією, яка відбувається у прошарку з піску. При цьому на поверхні споруд підтримується рівень води 0.3-0.4 м. В такій конструкції БІС очищення забруднених вод відбувається у двух напрямках – у прошарку води і у фільтруючій товщі, що значно поліпшує якість стічних вод.

В результаті очищення в біоінженерних спорудах якість стічних вод досягає вимог для використання  повторно на зрошення. Після очищення води в системі з двох БІС вода направляється до басейна-накопичувача чистої води, а потім за допомогою насосу по мережі трубопроводів надходить до ділянок зрошення садово-паркового господарства санаторію.

 Запропонований комплекс водоохоронних заходів повністю виключає надходження забруднених речовин до Утлюкського лиману, а звідти до Азовського моря, що буде сприяти поліпшенню екологічного стану довкілля, ліквідує загрозу виникнення небезпечного санітарно-епідеміологічного становища у курортній зоні. Крім того, враховуючи, що санаторій розташован у районі з недостатньою зволоженістю це дозволить вирішити проблему поливу території.

Для вирішення питання екологічного навантаження в приморській курортній зоні Чорного моря необхідно широке використання біоінженерних споруд, заснованих  на використанні природних процесів очищення. Простота їх конструкції та незначні капітальні витрати на будівництво та експлуатацію (капітальні витрати становлять 800-1400 грн. на 1 м3/ добу) робить їх доступними для будь-яких (навіть невеликих) курортних закладів.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.