Сен 27 2006

Проблеми водокористування та охорони водних ресурсів басейну Дністра

Опубликовано в 22:44 в категории Экология р.Днестр

Проблеми водокористування та охорони водних ресурсів басейну Дністра

М.А.Хвесик, О.В.Яроцька

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ

Структурна криза в перехідний період позначилась на зменшенні забору і використанні водних ресурсів в басейні Дністра. Ця тенденція пояснюється значним скороченням виробничих водопотреб у промисловому секторі, а також значним зменшенням витрат води в сільському господарстві, частковим переходом на оборотне та повторно-послідовне водокористування.

Системний аналіз сучасної екологічної ситуації в басейні Дністра та організації управління охороною і використанням водних ресурсів дав змогу окреслити коло найбільш актуальних проблем, які потребують розв’язання, а саме:

› надмірне антропогенне навантаження на водні об’єкти внаслідок екстенсивного способу ведення водного господарства призвело до кризового зменшення самовідтворювальних можливостей річок та виснаження водноресурсного потенціалу;

› стала тенденція до значного забруднення водних об’єктів внаслідок неупорядкованого відведення стічних вод від населених пунктів, господарських об’єктів і сільськогосподарських угідь.

› використання відсталих технологій сільськогосподарського виробництва, низька ефективність комунальних очисних споруд, що призводить до забруднення води органічними та біогенними речовинами;

› погіршення якості питної води внаслідок незадовільного екологічного стану джерел питного водопостачання;

› недосконалість економічного механізму водокористування і реалізації водоохоронних заходів;

› недостатня ефективність існуючої системи управління охороною та використанням водних ресурсів внаслідок недосконалості нормативно-правової бази і організаційної структури управління;

› відсутність автоматизованої постійно діючої системи моніторингу екологічного стану водних басейну Дністра, якості питної води і стічних вод у системах водопостачання і водовідведення населених пунктів і господарських об’єктів.

Вирішення зазначених проблем можливе при виконанні Закону України “Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства України”, як документу, який включає ряд галузевих програм і пріоритетні заходи, реалізація яких забезпечить подальший соціально-економічний розвиток регіону.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.