Архив марта, 2003

Мар 31 2003

Опубликовано в Туризм

Санітарний стан рекреаційної території міста Одеси та заходи щодо його покращення І.М. Кліментьєв, І.В. Бабич, Г.І. Співакова Одеська міська санепідстанція, Україна Санітарний стан рекреаційної території міста в значному ступені визначає епідемічне благополуччя населення в оздоровчий сезон – період активізації захворюваності кишковими інфекціями.          Санепідслужбою м. Одеси ведеться постійний контроль за охороною водоймищ від забруднення в […]

Нет пока ответов

Мар 31 2003

Опубликовано в Туризм

Нет пока ответов

Мар 31 2003

Опубликовано в Туризм

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОТУРИЗМА НА МЫСЕ ХЕРСОНЕС О.И. Беляева, В.Ю. Кущев, О.Н. Чечина Научно - исследовательский центр "Государственный океанариум" Украины, г. Севастополь PERSPECTIVE DIRECTIONS ecotourism ON CAPE CHERSONESE О.I. Bеlyaeva, V.J. Кuschеv, О.N. Chechina Research centre state oceanarium of Ukraine, Sevastopol T

Нет пока ответов

Мар 30 2003

Опубликовано в Туризм

ТУРИСТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І.І. Каракаш Одеська національна юридична академія, Україна Україна є туристичною країною і моє достатньо розвинуте туристичне законодавство. Особливе місце в ньому займає Закон України "Про туризм", прийняте 15 вересня 1995 року. Метою Закону є створення правової бази для становлення туризму як високорентабельної галузі економіки та важливого засобу […]

Нет пока ответов

Мар 29 2003

Опубликовано в Туризм

Хата на Пріорці Н.Г. Наумова Музей Т.Г. Шевченка, м. Київ, Україна Здавна Київ славився своїми околицями, історія яких так само як історія літописного центру сягає в глибину століть. Розвиваючись разом з містом і поволі вливаючись у нього, вони все ж зберігали свою своєрідність, характерні топоніми, самобутні традиції, вперто опираючись процесу урбанізації. Північна околиця Києва, Пріорка, […]

Нет пока ответов

Мар 29 2003

Опубликовано в Туризм

КЛЮЧОВІ ЗАДАЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ М.Ю. Павленко Український науковий центр екології моря, м. Одеса, Україна KEY TASKS OF THE ECOLOGICAL MONITORING ORGANIZATION ON THE ODESSA AREA WATER OBJECTS M.Y. Pavlenko Ukrainian Science Center of the Ecology of the Sea, Odessa, Ukraine The thesis is proved that it should be organised the […]

Нет пока ответов

Старые записи »